Подільський державний аграрно-технічний університет

Бончик Віталій Семенович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Контактний телефон: 096 341 1080

E-mail: vitaliy.bonchik@pdatu.edu.ua

0000-0001-9155-2465

Місце і дата народження:
27 травня 1964 року в с.Савчиці Кременецького району Тернопільської області.

Освіта:
вища. У 1990 році закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

Кандидатську дисертацію на тему: "Розробка та обгрунтування параметрів ротаційного картоплекопача" захистив у 2001 році.

В 2006 році присвоєно вчене звання доцента.

Напрям наукового дослідження:
Розробка та розрахунок нових робочих органів для покращення сепарації грунту в картоплезбиральних машинах.

Викладає навчальні дисципліни:
«Інтелектуальна власність», «Патентознавство», «Технічна творчість», «Ремонт машин та обладнання», «Проектування технологічних процесів технічного сервісу», «Основи сертифікації автомобілів», «Ліцензування і сертифікація транспорту».

Діяльність:

 • 1991-1996 рр. - головний інженер агрофірми ім. Богдана Хмельницького Кременецького району
 • Тернопільської області.
 • 1996-1999 рр. - навчання в аспірантурі при Подільській державній аграрно-технічній академії за спеціальністю 05.20.01 – „Механізація сільськогосподарського виробництва”.
 • 1999-2001 рр. - науковий співробітник у науковій частині Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • 2001-2005 рр. - в.о.доцента кафедри сільськогосподарських машин.
 • 2003-2004рр.-заступник директора інституту механізації і електрифікації сільського господарства з наукової роботи.
 • 2005-2007 рр. - навчання (заочна форма) в ЗАТ„Інститут інтелектуальної власності і права ” м. Київ.
 • 2005 р. – по теперішній час доцент кафедри ремонту машин та енергообладнання Подільського державного аграрно-технічного університету.

Наукові статті :

 1. Бончик В.С. Ротаційний картоплекопач // Винахідник і раціоналізатор "Новітні ідеї, рішення, технології та проекти". – 2005. - №9. – С. 28 – 29.
 2. Бончик В.С. Організація інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах аграрного напрямку // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки».- К.: Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, 2014. - С 46-49.
 3. Бончик В.С., Федирко П.П., 2015. Результаты экспериментальных исследований геометрических параметров картофельной грядки при работе картофелеуборочных машин// MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2015. – Vol.17. No5. 3-6.
 4. Бончик В.С., Федірко П.П., Мигаль В.Г. Підвищення ресурсу ексцентрикового механізмі коренезбиральної машини .Збірник наукових праць ПДАТУ. Технічні науки.Вип.24, Ч.2 -Кам’янець-Подільський.2016 - С 14-18.

Методична робота:

 1. Методичні вказівки з дисципліни "Ремонт машин та обладнання" до виконання розрахунково-графічної роботи/ В.С.Бончик, П.П.Федірко - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2015. - 24 с.
 2. Захист прав власників охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності” Методичні вказівки з дисципліни: „Інтелектуальна власність” до проведення практичних (лабораторних) занять із студентами ІТФ / В.С.Бончик. - Кам’янець-Подільський. - ПДАТУ, 2015. - 20 с