Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів

 

Викладачі кафедри:

Водяник Іван Іванович

Волинкін Микола Петрович

Дуганець Віктор Іванович

Краснолуцький Петро Петрович

Майсус Василь Володимирович

Олексійко Сергій Леонідович

Пукас Віталій Леонідович

Ревуцька Тамара Миколаївна

Роляк Олександр Анатолійович

Чекменьов Василь Васильович

Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів (початкова назва тракторів і автомобілів) була організована в 1966 році, яка об’єднувала курси дисциплін - конструкції тракторів і автомобілів, основ теорії та розрахунку тракторних і автомобільних двигунів, основ теорії та розрахунку тракторів і автомобілів, теплотехніки та застосування теплоти в сільському господарстві, правил дорожнього руху.
Першим завідувачем кафедри був канд. техн. наук, доц. Ф. М. Музичук. Із 1977 р. кафедру очолював канд. техн. наук, доц. Ю. А. Бобильов. Із 1987 р. дотепер посаду завідувача кафедри обіймає д-р техн. наук, проф., дійсний член Міжнародної академії аграрної освіти І.І. Водяник.
У різні роки на кафедрі трудилися науково-педагогічні працівники А.А. Більневіч, Є.П. Коваленко, А.А. Кірічек, І.П. Олійник, Б.Г. Койфман, В.С. Таралевич, М.М. Баюк, Г.Н. Кучеров, Й.К. Шевчук, В.М. Воскресенський, В.Д. Близнець, А.С. Бурко, В.В. Смільський, О.І. Брензей, М.М. Клєвцов, А.М. Божок, В.О. Прокопчук, М.І. Кизима.
За останні десять років співробітники кафедри захистили дві дисертації:
- В.В. Чекменьов(2007) – на тему «Безступінчасте регулювання потужності дизеля при виконанні сільськогосподарських робіт застосуванням універсального регулятора», отримавши науковий ступінь кандидата технічних наук;
- В.І. Дуганець (2016) – на тему «Теорія і практика виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму», отримавши науковий ступінь доктора педагогічних наук.
За час існування кафедри було створено й обладнано сучасним устаткуванням десять лабораторій загальною площею понад 1000 м2. Це три лабораторії конструкцій тракторів і автомобілів; лабораторія енергетичних засобів у сільському господарстві, паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів; лабораторія випробувань тракторів і автомобілів; лабораторія теплотехніки; лабораторія випробувань двигунів внутрішнього згоряння; лабораторія гідравліки; лабораторія енергозбереження в теплоенергетичних системах та ЖКГ; лабораторія газопостачання АПК.
Окрім того, було створено автотракторний полігон, клас автотренажерів та спеціалізований клас технічних засобів навчання з вивчення конструкцій тракторів і автомобілів. Усі лабораторії обладнані необхідним сучасним устаткуванням і методичними матеріалами.
Сьогодні навчальний процес забезпечують десять співробітників кафедри: два доктори наук (професори), три кандидати наук (доценти), старший викладач, асистент, а також два лаборанти і технік першої категорії, які здійснюють навчальний процес з підготовки студентів інженерно-технічного факультету денної та заочної форм.

Кафедра має в своєму розпорядженні наступні лабораторії:

  • лабораторії конструкції тракторів і автомобілів – 3;
  • лабораторія випробування двигунів внутрішнього згоряння;
  • лабораторія випробування тракторів і автомобілів;
  • лабораторія теплотехніки та застосування теплоти в сільському господарстві;
  • лабораторія паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів;
  • лабораторія енергетичних засобів в сільському господарстві;
  • лабораторія гідравліки та сільськогосподарського водопостачання;
  • абораторія газопостачання в АПК;
  • лабораторія пневмотранспортних систем та вітроенергетики.

На кафедрі викладають такі дисципліни: «Трактори і автомобілі», «Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Альтернативні енергоустановки», «Газопостачання АПК», «Гідравліка», «Гідравліка та водопостачання в АПК», «Гідравліка, гідро- і пневмоприводи», «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Енергозбереження в теплоенергетичних системах та комунально-житловому господарстві», «Моделювання технологічних процесів і систем», «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту», «Нові енергетичні засоби», «Основи сертифікації автомобілів», «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів", "Основи технічної діагностики автомобілів», «Основи теплотехніки», «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», «Прикладні комп'ютерні технології», «Сучасні тенденції розвитку конструкцій автомобілів», «Стратегія сталого розвитку транспорту», «Сучасні методи розрахунку при проектуванні машин», «Теплотехніка і гідравліка», «Теплотехніка та теплоенергетичні установки», «Технічна експлуатація автомобілів», «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів», «Транспортні засоби», «Фірмове обслуговування транспортних засобів», «Фірмове обслуговування автомобілів».

НАПРЯМИ НАУКОВИХ РОЗРОБОК КАФЕДРИ ТРАКТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

1 Удосконалення перспективних педагогічних технологій навчання - Дуганець В.І.
2 Розробка конструкцій та обґрунтування параметрів роторного вітродвигуна з автоматичною орієнтацією лопатей - Краснолуцький П.П.
3 Розробка конструкцій та обґрунтування параметрів низькооборотного електрогенератора для вітроенергетичної установки - Краснолуцький П.П.
4 Удосконалення ходових систем мобільної сільськогосподарської техніки - Водяник І.І.,
- Майсус В.В.
5 Розробка пристроїв для контролю і автоматичного регулювання завантаження двигуна - Чекменьов В. В.,
- Роляк О.А.,
- Майсус В.В.,
- Олексійко С.Л.
6 Математичне моделювання роботи мобільних енергетичних засобів - Водяник І.І.

Адреса
Подільський державний аграрно-технічний університет 
вул. Шевченка, 13, корпус 7, 
м. Кам’янець-Подільський, 
32300, УкраїнаТел.: (03849) 6-83-46
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду