Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра транспортних технологій та засобів агропромислового комплексу

Викладачі кафедри:

Іванишин Володимир Васильович

Гуцол Тарас Дмитрович

Замойський Степан Михайлович

Теренов Дмитро Борисович

Дашко Віталій Іванович

Комарніцький Сергій Петрович

Кувила Інна Василівна

Мельник Віталій Антонович

Рудик Микола Анатолійович

Фірман Юрій Петрович

Шелудченко Леся Сергіївна

Янковський Віталій Антонович

 

Враховуючи перспективу розвитку підготовки фахівців з транспортного напряму, яка виражається випуском та акредитацією бакалаврів у 2006-2007 навчальному році та забезпеченні умов ліцензування з метою продовження навчання, ґрунтуючись на законі України «Про вищу освіту» та рішенні Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету створено кафедру «Транспортних технологій» (наказ № 7к від 23 січня 2007 року).

Кафедра створена у складі інституту механізації і електрифікації сільського господарства (сьогодні інженерно-технічний факультет) з 01.02.2007 р.

Кафедра є випусковою для спеціальності 275 «Транспортні технології» (ОС «Бакалавр» та «Магістр»).

За роки існування кафедри підготовлено більш як 500 бакалаврів, 450 спеціалістів, 60 магістрів.

Тематика дипломного проектування охоплює питання удосконалення пасажирських, вантажних та міжнародних перевезень, а також логістики агропромислового комплексу. Студенти кафедри постійно беруть участь у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки».

Підготовка фахівців з транспортних технологій дозволяє поєднати теоретичні знання і практичний досвід.  Тому важливе значення для підготовки фахівців із спеціальності «Транспортні технології», спеціалізацій «Організація та регулювання дорожнього руху», «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі» має їх поглиблена практична підготовка. Вирішення цього завдання залежить від організації навчального процесу і досягається за рахунок лабораторно-практичних занять, виконання курсових та дипломних проектів і практики студентів. Кожен з названих етапів навчального процесу має свої особливості та можливості практичної підготовки фахівців і вимагає цілеспрямованої роботи. Випускники після  отримання диплому можуть включитися у виробництво і працювати з повною віддачею на ділянці, що відповідає спеціальності та кваліфікації.

На кафедрі працює 1 професор, 4 доценти, 2 асистенти, 1 аспірант, 1 старший лаборант, 1 технік, 1 завідувач навчально-практичною майстернею.

Наукова робота кафедри:

  • розробка теорії транспортного процесу автомобільних перевезень;
  • удосконалення методів організації дорожнього руху;
  • проектування автоматизованих систем управління дорожнім рухом;
  • розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
  • розробка методології удосконалення транспортних систем міст;
  • формування раціональних маршрутних схем;
  • підвищення рівня екологічних характеристик схем організації дорожнього руху;
  • дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв

Потенційні робочі місця випускників:

  • Cпеціальність: 275 «Транспортні технології» (освітній рівень: бакалавр)

Кваліфікація – інженер з транспорту

Домінуючі види діяльності – організація доставки вантажів і пасажирів, організація та управління дорожнім рухом, транспортно-експедиторська діяльність, обґрунтування і розробка логістичних систем, аналіз вантажопотоків, організація маршрутів перевезень пасажирів, формування структури і раціональне використання парку рухомого складу, організація та управління структурами автотранспортного комплексу, організація митного контролю та міжнародних перевезень, розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів, організація роботи транспорту в регіонах і транспортних вузлах.

Галузі застосування професійних здібностей – пасажирські та вантажні транспортні організації, автотранспортні підприємства, автологістичні підприємства, автотранспортні підрозділи підприємств гірничо-металургійного комплексу, служби управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій, державна автомобільна інспекція, дилерські мережі.

Можливі шляхи розвитку спеціаліста – інженер чи менеджер транспортних служб, інженер з транспорту, диспетчер автомобільного транспорту, інженер з безпеки руху, ревізор автомобільного транспорту, інженер з керування й обслуговування транспортних систем, інженерно-технічний персонал транспортних організацій, служб управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій.

  • Спеціалізація «Організація і регулювання дорожнього руху» (освітній рівень – магістр)

Кваліфікація – науковий співробітник транспортної галузі.

Посади, які може займати випускник: начальник служби безпеки руху, керівник транспортного відділу, керівник відділу безпеки руху, інженер з охорони праці і безпеки руху, дорожній інспектор, оператор служби руху, ревізор з безпеки руху, інспектор.

Можливе місце роботи:  національна поліція, служба безпеки руху транспортних підприємств, науково-дослідні і проектні інститути, органи державного нагляду за охороною праці і безпекою на транспорті, спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підприємства організації дорожнього руху, підприємства і фірми, що займаються паркуванням транспортних засобів.

Сфери діяльності: здійснення організаційно-управлінської, науково-дослідної, проектно-конструкторської і технологічної діяльності в організаціях, установах і підприємствах, які створюють умови безпечного руху на вулично-дорожній мережі міст.

Навики: проектування шляхів сполучення, оволодіння методами управління транспортними потоками  у містах, правилами  застосування технічних засобів організації і регулювання дорожнього руху.

Першим завідувачем кафедри став Дуганець Віктор Іванович. Він очолював кафедру до 2014 року. З 2014 року і по сьогоднішній день завідує кафедрою Комарніцький Сергій Петрович.

Контакти

Адреса кафедри:

Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський,
вул. проспект Грушевського, 2/8

E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду