Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра охорони праці та фізичного виховання

На кафедрі працюють:

Андреєв Сергій Анатолійович

Бурлюк Володимир Володимирович

Замойська Катерина Володимирівна

Кирилюк Роман Миколайович

Марущак Анатолій Миколайович

Окіпняк Анатолій Сергійович

Степанков Сергій Петрович

Супрович Микола Петрович

Тиш Мирослав Антонович

Хомовський Олександр Іванович

Хрунь Тетяна Володимирівна

Цимбалістий В’ячеслав Миколайович

У 1978 року була створена кафедра «Охорона праці та радянське право». Очолив кафедру доцент, кандидат технічних наук Микола Семенович Христич.

З 1983 по 1991 рр. кафедру очолювала доцент, кандидат технічних наук Світлана Олександрівна Буракова. В 1991 році у зв’язку з поділом та створенням нових кафедр та факультетів, була створена кафедра «Екологія та безпека життєдіяльності», завідувачем якої був призначений доцент, біологічних наук Василь Петрович Гищук. З 1997 року у зв’язку зі змінами навчальних планів та впровадження нових спеціальностей була створена кафедра «Машиновикористання сільськогосподарської техніки і охорони праці», завідувачем кафедри був призначений доцент, кандидат технічних наук Володимир Васильович Свєчніков, а з 2000 року його змінив доцент, кандидат сільськогосподарських наук Петро Іванович Роздорожнюк. В 2002 році кафедра «Машиновикористання сільськогосподарської техніки і охорона праці» була розділена, в результаті чого створена кафедра «Охорона праці», яку очолив доцент, кандидат сільськогосподарських наук Анатолій Миколайович Марущак.

У 2015 році кафедру охорони праці було реорганізовано і створено кафедру охорони праці та фізичного виховання, яку очолює доцент, кандидат сільськогосподарських наук Анатолій Миколайович Марущак.

Викладачі кафедри проводять заняття із студентами всіх напрямків та спеціальностей факультетів. Кафедра забезпечує вивчення таких дисциплін: безпека життєдіяльності, основи охорони праці, охорона праці в галузі, охорона праці в енергетиці, охорона праці в ветеринарній медицині, цивільний захист, інженерне діловодство, професійне діловодство, транспортне діловодство, ергономіка.

Лабораторії і кабінети обладнанні наочними засобами навчання: стендами, діючими приладами для проведення лабораторних робіт, комплектом первинних засобів пожежогасіння, а також комплектом методичних вказівок по проведенню практичних і лабораторних робіт із всіх дисциплін, що читаються на кафедрі.

 • Розробка нових педагогічних технологій у вищій школі з дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці»;
 • Теоретичні основи БЖД та розробка системи управління охороною праці сільськогосподарського підприємства;
 • Модернізація системи управління охороною праці агроформувань Подільського регіону;
 • Дослідження впливу основного обробітку ґрунту на урожай та якість кукурудзи на зерно в умовах Південно-західного Лісостепу;
 • Розробка про положення проведення навчання та інструктажі з охорони праці в підприємствах агропромислового комплексу;
 • Удосконалення системи управління охороною праці в підприємствах;
 • Технологічне та теоретичне обґрунтування оптимізації сортової технології вирощування кукурудзи в умовах Лісостепу західного.


ПАТЕНТИ

 1. Легеневий автомат ізолюючого дихального апарату
 2. Пристрій для захисту компресорних стацій ЗИФ-55
 3. Пристрій для витягування застряглих нерозірваних снарядів
 4. Пневматичний водопідйомник
 5. Ротаційний розпушувач ґрунту

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» Навчальний посібник. / В.В.Іванишин, М.П.Супрович, К.В.Замойська та ін.- Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2016.-304с.
 2. Цивільний захист: Навчально-методичний комплекс для підготовки спеціаліс¬тів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації для всіх напрямів підготовки за вимогами кредитно-модульної сис¬теми / М.М. Сакун, А.С. Окіпняк, В.Ф. Нагорнюк Бурлюк В.В., Чугуй В.П., Марущак А.М., Замойська К.В., Тиш М.А., Бабюк С.Н.; за редакцією М.М. Сакуна та А.С. Окіпняка. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. - 480 с.
 3. Безпека життєдіяльності. Практикум. /К.В.Замойська,М.П.Супрович, В.І. Дуганець, А.М. Марущак, М.А. Тиш, В.В. Бурлюк, Р.М. Кирилюк, Д.В. Вільчинська, Д.А. Окіпняк, І.І. Шевчук, О.Г. Березюк. - Кам'янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2012. - 272 с.
 4. Безпека життєдіяльності: навч. посіб.(НМК) / К.В. Замойська, М.П. Супрович, С.М. Замойський, А.М. Марущак, І.М. Бендера, В.І. Дуганець; за ред. В.І. Дуганця, К.В. Замойської. - Кам'янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. - 504 с. Дипломне проектування з ремонту машин агропромислового комплексу. Навчальний посібник І.М. Бендера, А.М. Оленюк, П.П. Федірко та ін. / За редакцією І.М. Бендери, А.М. Оленюка. Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В.,2012. - 480 с.
 5. Проектування механізованих технологічних процесів у тваринництві: навчальний посібник з виконання дипломних проектів з механізації тваринництва на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр»/ [І.М.Бендера, В.ПЛаврук, С.В.Єрмаков та ін.]; за ред. І.М.Бендери, В.П.Лаврука. - Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011.-564 с.
 6. Буракова С.О., Супрович М.П., Беркещук І.С., Замойська К.В., Дуганець В.І., Супрович Т.М. Дипломне проектування. Розділи з охорони праці: навчальний посібник / За ред. С.О. Буракової. - Кам'я-нець-Подільський: ПП "Медобори-2006", 2010.- 360 с.
 7. С.О. Буракова, М.П. Супрович, К.В. Замойська, С.М. Замойський БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ . ТЕСТИ Навчальний посібник для студентів освітніх напрямів 070101 «Транспортні технології» та 070106 «Автомобільний транспорт» Кам'янець-Подільський, ПП Буйницький О.А.,2009
 8. Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» / Буракова С.О., Супрович М.П., Марущак А.М., Тиш М.А., Замойська К.В. м. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко, 2006. 360 с.
 9. Супрович М.П., Сенюк Д.В., Замойська К.В. Безпека життєдіяльності. Практикум. – К.: Кондор: 2007. – 164 с.
 10. Транспортне діловодство на автотранспортних підприємствах: Навчальний посібник /С.О. Буракова, В.І. Дуганець, С.М. Замойський. – Кам’янець-Подільський: ”ПП Зволейко”, 2008. – 292 с.
 11. Охорона праці (в запитаннях і відповідях): Довідник. / С.О. Буракова, А.М. Марущак, М.А. Тиш та ін.; За ред. С.О. Буракової. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003. – 188 с.
 12. С.О. Буракова, М.В. Підгородецький, А.М. Марущак Записна книжка інженера з охорони праці. Друге видання. К.: Урожай. – 1991. – 168 с.
 13. Охорона праці в сільському господарстві: Довідник приватного сільськогосподарського товаровиробника. /Упорядкований С.О.Буракова.–Кам’янець-Подільський:Абетка, 2003.–91с.
 14. Тести з дисципліни «Основи охорони праці» / Буракова С.О., Супрович М.П., Марущак А.М., Замойська К.В., Тиш М.А. м. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006. – 116 с.
 15. Охорона праці в рослинництві. Довідник / Буракова С.О., Марущак А.М. м. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко, 2007. 188 с.
 16. Охорона праці в тваринництві. Довідник / Буракова С.О., Тиш М.А. м. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко, 2007. 188 с.
 17. Буракова С.О., Бугаєв В.В. Збірник документів інженера з охорони праці (довідник). – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 96 с.
 18. Буракова С.О. у співавторстві з Тишом М.А. Безпека праці у тваринництві. Довідник. – К.: Урожай, 1989. – 72 с.
 19. Буракова С.О. Довідник інженера з охорони праці. – Кам’янець-Подільський ПП Зволейко Д.Г., 2007. – 112 с.
 20. Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» / Буракова С.О., Супрович М.П., Марущак А.М., Тиш М.А., Замойська К.В. м. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко, 2006. 360 с.
 21. Буракова С.О. Довідник інженера з охорони праці. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2005. – 112 с.
 22. Буракова С.О., Бугаєв В.В. Збірник документів інженера з охорони праці (довідник). – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 96 с.
 23. Чекменьов В.В. Бендера І.М., Супрович М.П. Методика дипломного проектування з теплопостачання.

 

Звіт щодо організації фізичного виховання у вищому навчальному закладі