Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра енергетики та електротехнічних систем в АПК

Викладачі кафедри:

Котов Борис Іванович

Вільчинська Дарія Володимирівна

Гарасимчук Ігор Дмитрович

Горбовий Олег Володимирович

Гордійчук Іван Йосипович

Дубік Віктор Миколайович

Козак Олександр Володимирович

Михайлова Людмила Миколаївна

Панцир Юрій Іванович

Потапський Павло Васильович

 

Кафедра енергетики та електротехнічних систем в агропромисловому комплексі
Підготовка інженерів-енергетиків сільськогосподарського виробництва на факультеті механізації сільського господарства Подільської аграрно-технічної академії розпочалася в 1998 році. 27 серпня 2002 року на базі кафедри "Фізики та електрифікації сільського господарства" (завідувач к.ф-м.н., доцент Чіркін М.М.) створено кафедру "Енергетика сільськогосподарського виробництва". В 2008 році кафедру перейменовано в кафедру енергетики та електротехнічних систем в АПК (завідувач кафедри – к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.).

НАВЧАННЯ

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та кандидатів наук (докторів філософії).

Денна та заочна форми навчання.

На базі середньої освіти – прийом на 1-й курс денної та заочної форми навчання.

На базі кваліфікації молодшого спеціаліста – прийом за результатами іспитів на 2-й курс денної та 3-й курс заочної форм навчання.

При здобутті другої вищої освіти – прийом на 2-3 курс заочної форми навчання.

НАУКОВА РОБОТА

Наукова робота кафедри

Науковий потенціал кафедри зосереджений на дослідженні і визначенні шляхів зростання ефективності енергопостачання, енергоспоживання та енергозбереження на підприємствах агропромислового комплексу. На кафедрі функціонує 9 навчальних лабораторій

Лабораторія електротехнологій та енергозбереження в агропромисловому комплексі
Лабораторія електроприводу в агропромисловому комплексі
Лабораторія електроніки та мікросхемотехніки
Лабораторія електрообладнання та засобів автоматизації в агропромисловому комплексі
Лабораторія електропостачання в агропромисловому комплексі
Лабораторія електротехніки та електроніки
Лабораторія електричних машин

Кафедра має високий науковий потенціал – 10 кандидатів наук, 8 доцентів. Весь період навчання студенти разом з викладачами займаються науковими розробками, виконують реальні технічні проекти, за результатами чого публікуються наукові роботи. Це дозволяє отримати практичні навики та продемонструвати свої можливості потенційним працедавцям.

Основні напрямки наукової роботи

 • дослідження, моделювання та оптимізація систем електропостачання сільськогосподарських підприємств
 • зменшення енерговитрат та автоматизація виробництва продукції тваринництва та птахівництва;
 • новітні методи енергозбереження в аграрному виробництві
 • розробка методів і електронних систем електромагнітної технології для лікування тварин та знищення шкідників
 • розробка систем контролю параметрів технологічних процесів
 • розробка та дослідження альтернативних систем енергопостачання

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Практична підготовка

Практичне навчання студентів відбувається за наскрізною програмою практичної підготовки.

Навчальні практики студентів проводяться в навчальних майстернях, лабораторіях та філіях кафедри, де є необхідні умови для її проведення.

Кожного року студенти проходять виробничу практику на підприємствах енергетичного профілю. Кафедра має договори з ведучими підприємствами та організаціями Хмельницької області та м.Кам'янець-Подільський про проходження практики. Кафедра регулярно проводить екскурсії та виїздні заняття на підприємствах для знайомства з виробництвом, обладнанням та потенційними працедавцями. Наші студенти мають можливість проходити практику та працевлаштовуватись на підприємствах відомих компаній, з якими укладено

Кращі студенти кафедри проходять виробничу практику за кордоном в різних країнах світу.

Кафедрою населенню, організаціям та підприємствам надаються послуги з проведення електротехнічних вимірювань в електроустановках та електрообладнанні до 1000 в при здійсненні робіт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян, контролю безпеки умов праці.

Послуги електротехнічної лабораторії ПДАТУ

ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота

Викладацький склад кафедри постійно співпрацює зі студентами в науковому, культурно-духовному аспектах. Виховні заходи (бесіди, кураторські години, тематичні лекції), організація і проведення традиційних свят, заснування власних традицій – далеко не повний арсенал засобів, що виступає невід'ємною складовою навчально-виховного процесу кафедри. Підготовка, організація та проведення загальнокафедральних свят сприяє становленню кафедральних традицій, створюються умови для повноцінного розкриття творчих здібностей та таланту студентів.

СПІВРОБІТНИЦТВО

Співробітництво

Кафедра активно співпрацює з кращими науковими школами визначних вчених та виробничників і найбільшими аграрними ВНЗ України: Національний університет біоресурсів і природокористування, Львівський національний аграрний університет, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.П.Василенка та ін. Студенти та викладачі приймають участь у сумісних проектах в області розробки нових електротехнологій та енергозбереження в агропромисловому комплексі. Проекти супроводжуються стажуванням студентів та викладачів у партнерських організаціях України та за її межами.

Кафедра також має наукові зв'язки та домовленість про обмін студентами з зарубіжними організаціями та вузами.

Визначні вчені та виробничники

ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ НА ВИРОБНИЦТВІ

 • Кам'янець-Подільський міський район електромереж ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго»
 • Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія», м. Кам'янець - Подільський
 • Кам'янець-Подільський район електромереж ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго»
 • Кам'янець – Подільська філія ПАТ «Хмельницькгаз»
 • Товариство з додатковою відповідальністю «Спеціальне конструкторське бюро медичної електротехніки», м. Кам'янець - Подільський