Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра сільськогосподарських машин і механізованих технологій

Викладачі кафедри:

Рудь Анатолій Володимирович

Бурдега Василь Юрійович

Дуганець Василь Іванович

Думанський Олександр Васильович

Іліяшик Володимир Васильович

Павельчук Юрій Федорович


Співробітники кафедри (зліва направо) стоять: технік П.Р. Мельник; канд. техн. наук, доц. В.В. Іліяшик; канд. техн. наук, доц. В.Ю. Бурдега; асист.
В.В. Мельник; канд. техн. наук, асист. О.В. Думанський; канд. техн. наук, доц. Ю.Ф. Павельчук; технік А.І. Бугера;
сидять: канд. техн. наук, доц. В.І. Дуганець; д-р філософії, проф. А.В. Рудь; технік І.О. Мошенко.

Кафедра сільськогосподарських та меліоративних машин створена у 1972 році. Її першим завідувачем став канд. техн. наук, доц. В. Г. Черніков. Біля витоків кафедри стояли: канд. техн. наук, доц. А. М. Печуриця, канд. техн. наук, доц. В. О. Білодідов, канд. техн. наук, доц. М. І. Самокиш, канд. техн. наук, доц. І. І. Денисенко, канд. с.-г. наук, доц. М. В. Косов.

Упродовж 1974–1977 років кафедрою завідував канд. техн. наук, проф., заслужений працівник народної освіти України М. І. Самокиш. З 1977 до 1991 року кафедру очолював канд. техн. наук, доц. В. С. Ревука.

З 1991 року посаду завідувача кафедри обіймає доктор філософії, проф., заслужений працівник освіти України А. В. Рудь. У цьому ж році кафедру було перейменовано на кафедру сільськогосподарських машин. У 1997 році кафедру розділили на дві: сільськогосподарських машин і механізації сільськогосподарського виробництва. Першою керував проф. М. І. Самокиш, другою — проф. А. В. Рудь. У 2006 р. зазначені кафедри було об'єднано в кафедру сільськогосподарських машин і механізованих технологій.

У штаті кафедри: канд. техн. наук, доц. В. Ю. Бурдега, канд. техн. наук, доц. В. І. Дуганець, канд. техн. наук, доц. В. В. Іліяшик, канд. техн. наук, доц. Ю. Ф. Павельчук, канд. техн. наук, асист. О. В. Думанський, асист. В. В. Мельник, техніки першої категорії І. О. Мошенко, А. І. Бугера, П. Р. Мельник.

На кафедрі викладають такі дисципліни: «Сільськогосподарські машини», «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів», «Гідропривод сільськогосподарської техніки», «Система точного землеробства», «Система «машина-поле», «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва», «Машиновикористання в рослинництві», «Механізація технологічних процесів у рослинництві», «Система технологій в галузі», «Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції», «Машини та обладнання агропромислового комплексу», «Діагностика електрифікованих сільськогосподарських машин», «Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів та поточних ліній», «Автоматизація електроприводу», «Методика викладання інженерних дисциплін», «Організація навчального процесу в закладах професійно-технічної освіти», «Методика виробничого навчання», «Теорія і методика наукових досліджень».

Навчальний процес на кафедрі проводять науково-педагогічні працівники з використанням мультимедійних засобів з елементами 3D-технологій. До кожної лекції викладачі готують студентам роздатковий матеріал для економії часу лекції на записування теми, плану лекції та списку рекомендованої літератури. Кожен науково-педагогічний працівник кафедри впродовж навчального року готує і впроваджує у навчальний процес електронні навчальні комплекси в системі «MOODLE», подає заявки для отримання патентів за участю студентів-гуртківців та дипломників кафедри.

Наукова робота співробітників кафедри та студентів спрямована на розроблення та вдосконалення робочих органів сільськогосподарських машин і механізованих технологій вирощування сільськогосподарських культур. За весь період існування кафедри виконали наукові дослідження і успішно захистили дисертації 19 аспірантів і пошукувачів. Двоє з них — Ю. Ф. Павельчук і В. І. Дуганець — старанно працюють над підготовкою докторських дисертацій. На кафедрі проводиться робота за госпдоговірною тематикою з дослідження переущільнення ґрунтів на суму 20 000 грн. і надаються консалтингові послуги виробництву.

Викладачі кафедри написали та видали підручники, навчальні посібники та монографії, серед яких: «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва», «Проектування сільськогосподарських машин», «Основи механізації сільськогосподарського виробництва», «Практикум по сільськогосподарських машинах і знаряддях», «Дипломне проектування у вищих навчальних закладах Мінагрополітики України» «Герої праці – випускники Подільського державного аграрно-технічного університету» та інші.

Зусиллями кафедри відновлені та використовуються науково-дослідним центром «Поділля» університету: зернова сівалка СЗ-3,6А, фрезерний культиватор КФ-5,4, очисник зернового вороху СВС-15; переобладнано штанговий обприскувач ОП-2000–2-01 комплектом «ХАРДІ» для хімічного захисту посівів сільськогосподарських культур від бур'янів, шкідників та збудників хвороб; відновлено й запущено в експлуатацію електромагнітну насіннєочисну машину ЕМС-1А; спроектовано й виготовлено машину ВС-0,4 для викопування сіянців і саджанців плодових дерев у науковому саду університету.


Ректор університету д-р. екон. наук, проф. В.В. Іванишин часто зустрічається і спілкується з колективом кафедри

 


Під час проведення навчальної практики студентів з управління сільськогосподарською технікою