Подільський державний аграрно-технічний університет

Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ

Навчально-науковий Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки Подільського державного аграрно-технічного університету (далі – "Інститут") створений з метою оперативного та якісного надання освітніх, наукових, проектних, консультативних, інформаційних, посередницьких та практичних послуг, поглиблення і оновлення знань в галузі спеціальних дисциплін, організації широкого обміну педагогічним, науковим та виробничим досвідом, підпорядкування змісту навчання практичним цілям шляхом підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.

Інститут є структурним підрозділом Подільського державного аграрно-технічного університету.

Організація навчального процесу в Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки проводиться згідно законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, положень та інших чинних нормативних документів.

Структура та управління інститутом

До складу Інституту входять:

 • відділення підвищення кваліфікації;
 • відділення перепідготовки;
 • кафедра соціально-гуманітарних дисциплін;
 • кафедра математичних дисциплін і моделювання;
 • кафедра фізики і загально-технічних дисциплін.

Загальне керівництво інститутом здійснює ректор університету.

Поточне керівництво Інститутом здійснює директор інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки, який призначається на посаду та звільняється ректором Університету і підпорядкований йому.

Предмет діяльності інституту

Надання освітніх, наукових, проектних, консультативних, інформаційних, посередницьких та практичних послуг з врахуванням досягнень науки і техніки, технологій і перспектив їх розвитку, поглиблення і оновлення знань в галузі спеціальних дисциплін, організації широкого обміну педагогічним, науковим та виробничим досвідом, підпорядкування змісту навчання практичним цілям шляхом підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.

Основні напрями освітньої діяльності Інституту

 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
 • підвищення кваліфікації керівників, головних спеціалістів, спеціалістів підприємств агропромислового комплексу з ліцензованим обсягом прийому 800 осіб щорічно;
 • організація короткотермінових цільових семінарів з актуальних питань ведення ефективної підприємницької діяльності в сільській місцевості в умовах ринкової економіки, прогнозування та економічне обґрунтування напрямів подальшого розвитку сільських територій, у тому числі розвитку "зеленого туризму";
 • надання інформаційно-консультативних послуг в галузі підвищення кваліфікації органам місцевого самоврядування та об'єднаних територіальних громад з питань децентралізації влади, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні;
 • підвищення кваліфікації слухачів з числа безробітних громадян та інших категорій фахівців.

Завдання інституту

Головні завдання відділення підвищення кваліфікації:

 1. Підвищення кваліфікації (стажування):
  • науково-педагогічних працівників, допоміжного персоналу університету;
  • науково-педагогічних і педагогічних працівників інших вищих навчальних закладів;
  • керівників і спеціалістів АПК за акредитованими напрямами;
  • керівників і спеціалістів підприємств з охорони праці;
  • незайнятого населення з категорії безробітних громадян;
  • інших категорій слухачів з ліцензованих напрямів.
 2. Підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільського населення в умовах ринкової економіки;
 3. Надання інформаційно-консультативних послуг в галузі підвищення кваліфікації з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, екології, тощо суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості та сільському населенню;
 4. Надання інформаційно-консультативних послуг в галузі підвищення кваліфікації органам місцевого самоврядування та об'єднаних територіальних громад з питань децентралізації влади, реформування місцевого та самоврядування територіальної організації влади в Україні;
 5. Поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки;
 6. Сприяння розвитку несільськогосподарського підприємництва в сільській місцевості, у тому числі сільського зеленого туризму, зайнятості сільського населення тощо;
 7. Робота з сільською молоддю, ініціювання та реалізація молодіжних програм;
 8. Інші завдання визначені законодавством.

Головні завдання відділення перепідготовки:

 • перепідготовка та надання другої вищої освіти за денною та заочною формами навчання з ліцензованих напрямів підготовки;
 • зміна спеціалізації фахівців, що мають вищу освіту;
 • надання робочих професій з ліцензованих напрямів підготовки і спеціальностей;
 • інші пов'язані зі зміною освіти або фахового рівня.


 

Новини та події інститутуВ ННІ підвищення кваліфікації та перепідготовки відбувся захист дипломних робіт
ННІ підвищення кваліфікації та перепідготовки
Четвер, 28 вересня 2017, 11:34

 
Науково-методична допомога НПП кафедри військової підготовки
ННІ підвищення кваліфікації та перепідготовки
П'ятниця, 08 вересня 2017, 10:44

 
Будні атестаційної комісії
ННІ підвищення кваліфікації та перепідготовки
Четвер, 22 червня 2017, 15:39

 
Зміни в графіку атестаційних сесій
ННІ підвищення кваліфікації та перепідготовки
Понеділок, 19 червня 2017, 13:36

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>