Подільський державний аграрно-технічний університет

Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ

Навчально-науковий Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки Подільського державного аграрно-технічного університету (далі – "Інститут") створений з метою оперативного та якісного надання освітніх, наукових, проектних, консультативних, інформаційних, посередницьких та практичних послуг, поглиблення і оновлення знань в галузі спеціальних дисциплін, організації широкого обміну педагогічним, науковим та виробничим досвідом, підпорядкування змісту навчання практичним цілям шляхом підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.

Інститут є структурним підрозділом Подільського державного аграрно-технічного університету.

Організація навчального процесу в Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки проводиться згідно законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, положень та інших чинних нормативних документів.

Структура та управління інститутом

До складу Інституту входять:

 • відділення підвищення кваліфікації;
 • відділення перепідготовки;
 • кафедра соціально-гуманітарних дисциплін;
 • кафедра математичних дисциплін і моделювання;
 • кафедра фізики і загально-технічних дисциплін.

Загальне керівництво інститутом здійснює ректор університету.

Поточне керівництво Інститутом здійснює директор інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки, який призначається на посаду та звільняється ректором Університету і підпорядкований йому.

Предмет діяльності інституту

Надання освітніх, наукових, проектних, консультативних, інформаційних, посередницьких та практичних послуг з врахуванням досягнень науки і техніки, технологій і перспектив їх розвитку, поглиблення і оновлення знань в галузі спеціальних дисциплін, організації широкого обміну педагогічним, науковим та виробничим досвідом, підпорядкування змісту навчання практичним цілям шляхом підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.

Основні напрями освітньої діяльності Інституту

 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
 • підвищення кваліфікації керівників, головних спеціалістів, спеціалістів підприємств агропромислового комплексу з ліцензованим обсягом прийому 800 осіб щорічно;
 • організація короткотермінових цільових семінарів з актуальних питань ведення ефективної підприємницької діяльності в сільській місцевості в умовах ринкової економіки, прогнозування та економічне обґрунтування напрямів подальшого розвитку сільських територій, у тому числі розвитку "зеленого туризму";
 • надання інформаційно-консультативних послуг в галузі підвищення кваліфікації органам місцевого самоврядування та об'єднаних територіальних громад з питань децентралізації влади, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні;
 • підвищення кваліфікації слухачів з числа безробітних громадян та інших категорій фахівців.

Завдання інституту

Головні завдання відділення підвищення кваліфікації:

 1. Підвищення кваліфікації (стажування):
  • науково-педагогічних працівників, допоміжного персоналу університету;
  • науково-педагогічних і педагогічних працівників інших вищих навчальних закладів;
  • керівників і спеціалістів АПК за акредитованими напрямами;
  • керівників і спеціалістів підприємств з охорони праці;
  • незайнятого населення з категорії безробітних громадян;
  • інших категорій слухачів з ліцензованих напрямів.
 2. Підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільського населення в умовах ринкової економіки;
 3. Надання інформаційно-консультативних послуг в галузі підвищення кваліфікації з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, екології, тощо суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості та сільському населенню;
 4. Надання інформаційно-консультативних послуг в галузі підвищення кваліфікації органам місцевого самоврядування та об'єднаних територіальних громад з питань децентралізації влади, реформування місцевого та самоврядування територіальної організації влади в Україні;
 5. Поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки;
 6. Сприяння розвитку несільськогосподарського підприємництва в сільській місцевості, у тому числі сільського зеленого туризму, зайнятості сільського населення тощо;
 7. Робота з сільською молоддю, ініціювання та реалізація молодіжних програм;
 8. Інші завдання визначені законодавством.

Головні завдання відділення перепідготовки:

 • перепідготовка та надання другої вищої освіти за денною та заочною формами навчання з ліцензованих напрямів підготовки;
 • зміна спеціалізації фахівців, що мають вищу освіту;
 • надання робочих професій з ліцензованих напрямів підготовки і спеціальностей;
 • інші пов'язані зі зміною освіти або фахового рівня.


 

Новини та події інститутуЧорнобиль - біль і скорбота України
ННІ підвищення кваліфікації та перепідготовки
Неділя, 29 квітня 2018, 19:25

 
Наукове стажування
ННІ підвищення кваліфікації та перепідготовки
Середа, 25 квітня 2018, 17:16

 
Екскурсія і латинь!
ННІ підвищення кваліфікації та перепідготовки
Вівторок, 28 листопада 2017, 10:07

 
Тиждень філософії в ПДАТУ
ННІ підвищення кваліфікації та перепідготовки
Вівторок, 28 листопада 2017, 09:59

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>