Подільський державний аграрно-технічний університет

Навчально-науковий центр перепідготовки і підвищення кваліфікації

Директор

Федірко Павло Петрович
кандидат технічних наук, доцент

: ipod@pdatu.edu.ua
: (067) 271 72 43

 

Провідний фахівець

Арсенюк Олександр Вікторович

: aav_25@i.ua
: (067) 978 31 15

 

Секретар

Мількевич Алла Дмитрівна

Місце знаходження:
32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 13/13,
тел./факс 7-48-72.
Електронна адреса: ipod@pdatu.edu.ua

 

Положення про Навчально-науковий центр перепідготовки і підвищення кваліфікації
Положення про підвищення кваліфікації та стажування співробітників Подільського державного аграрно-технічного університету

Навчально-науковий центр перепідготовки і підвищення кваліфікації Подільського державного аграрно-технічного університету створений з метою надання освітніх, науково-навчальних, проектних, консультативних, інформаційних, інноваційних, посередницьких та практичних послуг, підготовки і підвищення кваліфікації за назвами професій, надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання. Крім того, центр бере безпосередню участь у пропаганді наукових розробок вчених університету, сприянні розвитку сільських територій Поділля, здійсненні навчання дорадників, організації груп експертів для надання консультаційної допомоги фахівцям аграрних формувань різноманітних форм власності.

Центр керується у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом університету, цим Положенням, наказами і розпорядженнями ректора університету та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами з питань, що належать до компетенції Центру.

До складу Центру входять:

 • сектор перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • сектор консалтингових послуг, трансферу та комерціалізації технологій;
 • сектор розвитку сільських територій;
 • сектор інформаційно-консультативного забезпечення агропромислового виробництва.

Основною метою діяльності Центру є спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки слухача шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок, або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду, спеціалізації, підвищення кваліфікації, стажування інші форми підготовки фахівців для задоволення потреб регіону.

Основним завданням Центру є провадження гнучкої системи неперервної професійної освіти осіб, яка має на меті забезпечення їх здатності до діяльності в умовах швидкої зміни соціально-економічних відносин.

Центр може виконувати інші завдання, які не суперечать чинному законодавству України.

Слухачами Центру є:

 • науково-педагогічні і педагогічні працівники та допоміжний персонал університету;
 • науково-педагогічні і педагогічні працівники інших навчальних закладів;
 • керівники і спеціалісти АПК;
 • державні службовці сільських, селищних рад і посадові особи місцевого самоврядування та інших категорій;
 • фермери, приватні підприємці та громадяни, що займаються виробництвом та переробкою сільськогосподарської продукції;
 • керівники всіх підприємств і спеціалісти з питань охорони праці;
 • безробітні та інші категорії, що бажають підвищити свій фаховий рівень.

Освітній процес в Центрі здійснюється кваліфікованими науково-педагогічними працівниками Університету.

До освітнього процесу в Центрі залучаються провідні фахівці факультетів університету та наукових установ, спеціалісти-практики, спеціалісти управлінь на умовах сумісництва та з погодинною оплатою праці.


 

Новини та подіїСтажування у Львівському національному аграрному університеті
ННЦ перепідготовки і підвищення кваліфікації
Середа, 04 вересня 2019, 18:13

 
Дякуємо за співпрацю!
ННЦ перепідготовки і підвищення кваліфікації
Понеділок, 05 серпня 2019, 15:10

 
Стажування викладачів Чернівецького транспортного коледжу
ННЦ перепідготовки і підвищення кваліфікації
Вівторок, 09 липня 2019, 12:32
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>