Подільський державний аграрно-технічний університет

Захист магістерських дипломних робіт
Економічний факультет
Субота, 22 грудня 2018, 12:55

На кафедрі економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з 18 по 21 грудня 2018 року у Подільському державному аграрно-технічному університеті працювала державна екзаменаційна комісія по захисту магістерських дипломних робіт у складі: голови ДЕК – доктора економічних наук, професора, академіка НААН України, головного наукового співробітника відділу підприємництва, кооперації і агропромислової інтеграції ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН» Маліка Миколи Йосиповича, заступника голови – д.е.н., професора, завідувача кафедри Волощук К.Б. та членів комісії: д.е.н., професора, декана економічного факультету Місюка М.В., доцента, к.е.н. Коваль Н.В., секретаря – асистента, к.е.н. Гойсюк Л.В.

Було заслухано доповіді магістрантів другого року навчання спеціальності: 051 «Економіка» та спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. На усі поставлені запитання студенти надали обґрунтовані та змістовні відповіді.

За результатами роботи ДЕК прийнято рішення присудити студентам другого року денної та заочної форм навчання освітній ступінь «магістр» за спеціальностями: 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Державна екзаменаційна комісія відмітила захист кращих студентів: Сімоніки-Бойчук Таїсії, Корчинського Назарія, Остафійчук Олени, Коцулевської Ілони, Ковальчука Олександра, Беркути Олександра, Олійника Олександра, Малої Антоніни та Лисака Івана, які рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Кафедра економіки, підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності ПДАТУ