Подільський державний аграрно-технічний університет

На кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування відбувся захист дипломних робіт здобувачів освіти ОС «магістр»
Економічний факультет
Четвер, 21 червня 2018, 09:18

14-15 червня 2018 року на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування економічного факультету відбувся захист дипломних робіт здобувачів освіти спеціальності 073 "Менеджмент" та 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання.

Головою Державної екзаменаційної комісії у відповідності до наказу ректора призначений доктор економічних наук, професор, проректор з навчальної та наукової роботи Київського кооперативного інституту бізнесу і права Охріменко Ігор Віталійович.

Членами ДЕК були призначені: Чикуркова Алла Дмитрівна – заступник голови ДЕК, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування; Жук Микола Васильович – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування; Лаврук Оксана Степанівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування. Секретарем ДЕК призначена старший лаборант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування – Білик Юлія Іванівна.

Публічний захист дипломних робіт супроводжувався використанням презентаційних програм, жвавою дискусією з проблем формування і розвитку систем менеджменту в аграрних підприємствах України, висвітленням теоретико-методичних і практичних аспектів кадрового, інноваційного, маркетингового, виробничого та стратегічного менеджменту, управління проектами, стратегічним та тактичним плануванням, розробки державно-управлінських рішень. Окремі елементи дипломних робіт студентів рекомендовані до впровадження у практику діючих аграрних підприємств різних організаційно-правових форм господарювання, органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій.

Матеріали проведених магістрами наукових досліджень, їх основні результати та практичне застосування були оприлюднені на Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти» (м. Кам’янець-Подільський, 10 листопада 2016 р.), а також представлені у електронному збірнику наукових праць на сайті ПДАТУ.

Найкращій рівень підготовки і захисту показали Кормилецька Лілія, Грушка Микола, Стрілецька Світлана, яких було рекомендовано до навчання в аспірантурі.

Державна екзаменаційна комісія прийняла рішення присвоїти студентам-випускникам освітній ступінь магістра з відповідних спеціальностей та видати дипломи.

Інформацію підготувала
к.е.н., доцент кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування
Лаврук О.С.

1 2 3
×
< >