Подільський державний аграрно-технічний університет

Студентська конференція-семінар на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування
Економічний факультет
Субота, 02 червня 2018, 10:19

Головною умовою результативності наукової діяльності є її безперервність та наступність; уміння правильно, логічно побудувати власну думку, чітко викласти її зміст - одна з вимог наукового дослідження, що веде до глибокого усвідомлення термінологічного апарату та набуття методологічних основ наукового дослідження.

30-31 травня 2018 року на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету доцентом Гоголь Т.В. був проведений науково-практичний семінар на тему «Роль та місце інклюзивності у сучасному суспільстві», який був підготовлений за участі студентів 3 курсу спеціальності «Менеджмент» економічного факультету. Метою проведення підсумкової атестації з дисципліни «Основи наукових досліджень» у формі конференції є систематизація студентами відповідного обсягу знань у галузі наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, презентацій, наукових статей, курсових та дипломних робіт.

Семінар присвячений сучасним дослідженням «інклюзивності», де розглядалися питання стану впровадження інклюзивного суспільства, запровадження інклюзивної освіти в Україні, інклюзивність економіки – нове мірило економічного росту, інклюзивні інститути як здатність до еволюційних змін та інклюзивність політики.  Мета семінару - популяризація принципів рівності, толерантності, позитивного ставлення до усього суспільства, не дивлячись на відміності кожного. У процесі роботи конференції студенти виступили зі змістовними доповідями і презентаціями, де обговорювали, що ж таке інклюзивне суспільство, якими є його світоглядні принципи, чому це стосується всіх і чому це важливо для України.

1 2
×
< >