Подільський державний аграрно-технічний університет

Студентська конференція-семінар на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування

Студентська конференція-семінар «Проблеми забезпечення сталого розвитку регіонів» з дисципліни «Основи наукових досліджень», проведена 5 липня 2017 року, була зорієнтована на студентів економічного факультету за спеціальністю «Менеджмент». Відкрив роботу семінару заступник декана економічного факультету Чорнобай М.М., який наголосив на тому, що головною умовою результативності наукової діяльності є її безперервність та наступність; уміння правильно, логічно побудувати власну думку, чітко викласти її зміст - одна з вимог наукового дослідження, що веде до глибокого усвідомлення термінологічного апарату та набуття методологічних основ наукового дослідження.

Метою проведення підсумкової атестації у формі конференції є систематизація студентами відповідного обсягу знань у галузі наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, презентацій, наукових статей, курсових та дипломних робіт. Роботу конференції-семінару координувала доцент, к.е.н. – Тетяна Гоголь відзначивши, що проведення підсумкових семінарів на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування стали традиційними, де аналізуються актуальні тенденції управління в Україні та світі. У процесі роботи конференції, під час якої виступили студенти 3 та 2 СТН курсів, розглядалися  практичні аспекти сталого розвитку сільськогосподарського виробництва, якості життя населення в регіонах України та його матеріальний добробут, державні механізми стимулювання економічного розвитку регіонів.

Професорсько-викладацький склад кафедри високо оцінив рівень організації семінару та підготовчої роботи студентів, що дозволяє сформувати позитивну мотивацію до засвоєння матеріалу і отримання нової інформації в подальшому.

Підготувала
доцент Т.В. Гоголь

1 2 3 4
×
< >