Подільський державний аграрно-технічний університет

Крачан Тетяна Михайлівна

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Контактний телефон: (03849)68329

E-mail: krachan777@gmail.com

0000-0002-0618-4483

Місце і дата народження:
22 березня 1977 року в c. Стодульці Жмеринського району Вінницької області

Освіта:
Вища. У 1999 році закінчила Львівський державний університет імені І.Франка, хімічний факультет за спеціальністю «Хімія». Присвоєно кваліфікацію хімік, викладач.

Діяльність:

 • з 1999 року працювала на кафедрі хімії. Читала курс лекцій із загальної та неорганічної хімії. Проводила лабораторно-практичні заняття з цих дисциплін
 • З травня 2015р.- по теперішній час – асистент кафедри агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін.
 • Наукові інтереси Крачан Т.М. пов’язані із вивченням інтерметалічних сполук. У 2004 році заочно закінчила аспірантуру на кафедрі аналітичної хімії ЛНУ ім. І.Франка, науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Кузьма Ю.Б.
 • Напрям наукового дослідження: «Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук в системах Y-{Ag,Cu}-Al, {Y,La}-Ag-Ga».
 • Викладає навчальні дисципліни: -хімія – для студентів інституту механізації і електрифікації с/г; -хімія – для студентів інституту агротехнологій; -хімічна екологія – для студентів інституту агротехнологій.

Список основних наукових праць

 1. Ternary compounds in the Y-Ag-Al system and their crystal structures. Journal of Alloys and Compounds, 298 (2000) p.164-168
 2. The Y-Ag-Al system. Journal of Alloys and Compounds, 299 (2000) p.213-216
 3. Phase diagrams and new compounds in the Y-{Cu,Ag}-Al and related systems. Abstracts of 13th Inter-national Conference on Solid Compounds of Transition Elements, Stresa (Italy), 4-7 April, 2000 p.O-15
 4. The phase diagrams of the ternary systems {Y,Gd}-Cu-Al and Gd-Ag-Al. Abstracts of 6th School-Conference Phase Diagrams in material Science, Kyiv (Ukr.), 14-20 October, 2001 p.20
 5. Уточнення кристалічної структури сполуки AlCu. Вісн. Львів. ун-ту, серія хім., 2002, Вип.41 с.70-72
 6. The {Y,Tb}-Ag-Ga systems. Abstracts of 8th International Conference on crystal chemistry of intermetallic compounds. Lviv (Ukr.), 25-28 September, 2002 p.170
 7. The Y-Cu-Al system Journal of Alloys and Compounds, 349 (2003) p.134—139
 8. The Y -Ag-Ga system Journal of Alloys and Compounds, 386 (2005) p.147—150
 9. Система La -Ag-Ga. Збірник наукових праць 10 наукової конференції „Львівські хімічні читання -2005”. Львів, 25-27 травня 2005. С.Н2
 10. Phase equilibria and crystal structure of the ternary compounds of La-Ag-Ga system in the region up to 50.0 at.% of La. Chem.Met. Alloys 3 (2010) p. 24-28
 11. Phase equilibria in the Ho-Zn-Al system at 770 K. Abstracts of 12th International Conference on crystal chemistry of intermetallic compounds. Lviv (Ukr.), 22-26 September, 2013 p.65
 12. Phase diagrams of the Y-Cu-Al fnd Y-Ag-Al ternary systems in the Yttrium rich region. The XXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids, Lviv (Ukraine), 12-15 September, 2015

Основні навчально-методичні праці

 1. Хімія з основами біогеохімії. Лабораторний практикум для студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування» «Кам'янець-Подільський, Копі-Центр, 2008, 126 с.
 2. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ІМЕСГ Кам’янець-Подільський ПДАТУ, 2009. 54с.
 3. Лабораторний практикум "Хімія з основами біохімії"для студентів спецальності "Лісове і садово-паркове господарство" Кам.-Под.: Копі-Центр, 2009. 4. Органічна хімія. Навчальний посібник для студентів природничих спеціальностей. Видання доповнене і перероблене. Кам.-Под.: Копі-Центр, 2015. 110 с.