Подільський державний аграрно-технічний університет

Городиська Олеся Петрівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.

Вчене звання:

Контактний телефон: +380967412196

Е-mail: olesya_pv@ukr.net

Народилася: 21 лютого 1983 року в с. Мала Слобідка Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області.

Освіта: вища. 2005 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію вченого агронома.

Кандидатську дисертацію на тему: «Селекція гречки на скоростиглість та посухостійкість в умовах південно-західного Лісостепу» захистила у 2015 році.

Напрям наукового дослідження: « Створення нового селекційного матеріалу гречки за ознаками скоростиглості та посухостійкості».

Викладає навчальні дисципліни: Ботаніка

Діяльність:
  • З 2005 по 2008 рік аспірант кафедри селекції, насінництва і генетики сільськогосподарських культур Подільського державного аграрно-технічного університету;
  • 01.11.2008 р. – 1.05.2015 р. асистент кафедри селекції, насінництва та загальнобіологічних дисциплін;
  • З травня 2015 року асистент кафедри агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін.

Наукові статті:

  1. Городиська О. П. Оцінка селекційного матеріалу гречки за ознакою посухостійкості /О. П. Городиська, Л. А. Вільчинська // Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – Львів: Львівський нац. аграрн. ун-т. – 2010. – № 14 (2). – С. 207-214.
  2. Вільчинська Л. А. Використання колекції роду Гречкових у селекційних програмах НДІКК / Л. А. Вільчинська, О. П. Городиська // Селекція та генетика сільськогосподарських рослин: традиції та перспективи : до 100-річчя Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення : тези Міжнародної наукової конференції. – Одеса, 2012. – С. 136-137.
  3. Городиская О. П. Влияние продолжительности вегетационного периода и насыщающих скрещиваний на продуктивность и технологические показатели качества зерна гречихи / О. П. Городиская // Инновации в науке : материалы XV международной заочной научно-практической конференции; Новосибирск : СибАК, 2012. – С. 69-77.
  4. Вильчинская Л. А. Исходный материал в селекции гречихи на засухоустойчивость / Л. А. Вильчинская, О. П. Городиская // Проблемы и перспективы инновационного развития мирового сельского хазяйства. – Саратов, 2013. – С. 207-210.
  5. Городиська О.П. Оцінка нового селекційного матеріалу гречки за ознакою скоростиглості / О. П. Городиська, Л. А. Вільчинська, // BLACK SEA SCIENTIFIC JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. – Tbilisi, Georgia, 2014. – V. 14. – С. 14-19.
  6. Вільчинська Л.А., Городиська О.П. Посухостійкий зразок гречки 07/07 / Л.А Вільчинська, О. П. Городиська //Збірник наук. праць ПДАТУ. Сільськогосподарські науки., Кам-Под., 2015. - Вип.23.-С.135-143.
  7. Городиська О.П. Селекція гречки на скоростиглість і посухостійкість в умовах Лісостепу західного / О.П. Городиська, Л.А. Вільчинська // Селекція, насінництво, технологія вирощування круп’яних та інших сільськогосподарських культур : досягнення і перспективи : зб. наук. праць наук.-практ. конф. 25-26 квітня 2016 р. , присвяченої 90-річчю від дня народження видатного вченого селекціонера О.С. Алексеєвої (ПДАТУ, Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2016. – С.33-35.