Подільський державний аграрно-технічний університет

Коваль Тетяна В'ячеславівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання: доцент

Контактний телефон: (097)217-02-04

E-mail: kovaltanya@i.ua

0000-0002-7132-5887

Місце і дата народження:
19 липня 1968 року в м. Кам'янець-Подільському Хмельницької області.

Освіта:
вища. Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича в 1990 р. за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології і хімії.

Кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність використання мінерально-сапонітових кормових добавок при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби» захистила у 1998 р. м.Вінниця Інститут кормів УААН.

У 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри хімії.

Напрям наукового дослідження:

  1. Комплексний підхід до вивчення курсу Біологічна, фізична та колоїдна хімія» для студентів напряму «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
  2. Удосконалення навчального процесу при викладанні хімічних дисциплін в умовах сільськогосподарського вищого навчального закладу.

Викладає навчальні дисципліни:
Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії. Біологічна, фізична і колоїдна хімія. Хімічний аналіз та безпека тваринницької продукції . Хімія.

Діяльність:

  • З 17.10.1994р. - старший лаборант кафедри хімії Кам'янець – Подільського сільськогосподарського інституту.
  • З 1995 року - здобувач кафедри годівлі тварин і технології кормів.
  • З 01.09.1999р. по 28.01.2005р - доцент кафедри хімії Подільської державної аграрно – технічної академії.
  • З 28.01.2005р. по 25.11.2010р. - завідувач кафедри хімії Подільської державної аграрно – технічної академії.
  • З 01.02.2011р. по 15.05.2015р. - доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва і хімічних дисциплін Подільського державного аграрно – технічного університету.
  • З 15.05.2015р. по теперешній час - доцент кафедри агрохімії, хімічних і загальнобіологічних дисциплін Подільського державного аграрно – технічного університету