Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра геодезії та землеустрою

Завідувач кафедри
Ясінецька Ірина Анатоліївна,
доктор економічних наук, професор,
тел.
(097)837 29 07;

 

Викладачі кафедри:

Ясінецька Ірина Анатоліївна
Завідувач кафедри

Лапчинський Віталій Васильович
Заступник завідувача кафедри

Кушнірук Тетяна Миколаївна
Заступник завідувача кафедри по навчально-методичній роботі

Лобанова Оксана Павлівна
Заступник завідувача кафедри по науковій роботі

Лаврук Віталій Валерійович

Петрище Ольга Іванівна

Потапський Юрій Васильович

Трач Іван Васильович

Додурич Валерій Васильович

Ковтуняк Інна Петрівна

Сумісники кафедри

Бойко Олег Георгійович

Гаврилянчик Наталія Іванівна

Сумісники кафедри:

Навчально-допоміжний персонал кафедри

Старший лаборант

Вінська Катерина Петрівна


: +38(098) 263 32 23
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Лаборант

Пуздимір Людмила Іванівна


: +38(068) 059 59 34

Контакти:
Лаборантська (03849) 6-83-92
Викладацька (03849) 6-84-46
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Історія кафедри геодезії та землеустрою, як й історія університету, динамічна і насичена різноманітними подіями. Вона складається з ряду етапів, пов’язаних з науковими напрямами, що розвивались на кафедрі на той час.

Витоком і праджерелом кафедри геодезії та землеустрою є кафедра агрохімії і ґрунтознавства, яку у 2004 році було реорганізовано, і на базі якої створено кафедру агрохімії, ґрунтознавства та землевпорядкування, очолювану кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом Вахняком Василем Степановичем.

Подальшим етапом в історії кафедри було створення у 2007 році кафедри землевпорядкування, кадастру і землеробства, завідувачем якої було призначено доктор сільськогосподарських наук, професора Рихлівського Ігора Петровича.

Історія кафедри, як окремого самостійного структурного підрозділу починається 30 серпня 2008 року, коли відповідно до наказу №0202-1/087 в Подільському державному аграрно-технічному університеті, як структурний підрозділ інституту агротехнологій і природокористування була створена кафедра «Землеустрою і кадастру».

Її першим завідувачем з моменту створення був кандидат економічних наук, доцент Двойнос Леонід Микитович (2008-2013 рр.), після якого кафедру очолювали: професор Доманчук Дмитро Потапович (2013-2014 рр.), професор Місюк Микола Васильович (2014-2015 рр.), доцент Лаврук Віталій Валерійович (2015-2016 рр.).

У різні роки на кафедрі працювало чимало добре відомих в Україні науково-педагогічних працівників, які з самого початку роботи кафедри внесли посильний вклад в її розвиток: доктор технічних наук, професор, член Академії будівництва України та Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України, почесний землевпорядник України Черняга Петро Гервазійович, доктор економічних наук, професор, дійсний член Української екологічної академії наук, почесний землевпорядник України Ступень Михайло Григорович, Лященко Анатолій Антонович заступник директора з наукової роботи науково-дослідного інституту геодезії і картографії, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України, член-кореспондент Академії будівництва України, кандидат технічних наук, доцент Лісевич Михайло Пилипович, кандидат економічних наук, доцент Тібілова Людмила Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент Кахнич Петро Федорович та інші.

На цьому етапі формувався професіональний професорсько-викладацький колектив, створювалися імідж та метеріально-технічна база кафедри.

Подальшим етапом в історії кафедри було перейменування на кафедру геодезії та землеустрою з 11 липня 2016 року відповідно до наказу №106. Завідувачем кафедри з моменту її перейменування було призначено доктора економічних наук Ясінецьку Ірину Анатоліївну.

Нині склад кафедри – це потужний колектив фахівців, які працюють за різними напрямками землеустрою, раціонального використання земельних ресурсів. У складі кафедри активно працюють молоді науковці: кандидати сільськогосподарських наук, доценти Бойко О. Г., Лапчинський В. В., кандидат економічних наук, доцент Лаврук В.В., кандидати сільськогосподарських наук Кушнірук Т. М., Трач І. В., Петрище О.І., Потапський Ю.В., старший викладач Додурич В. В., асистенти Лобанова О. П., Ковтуняк І. П.

На сьогоднішній день викладачами кафедри читаються такі основні дисципліни професійної та практичної підготовки спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за освітніми ступенями бакалавр та магістр: «Державний земельний кадастр», «Топографія», «Геоінформаційні системи», «Землеустрій», «Земельне право», «Автоматизація ДЗК», «Вища геодезія», «Супутникова геодезія», «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Картографія», «Організація і управління землевпорядним виробництвом», «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості», «Геодезія», «Електронні геодезичні прилади», «Землевпорядне проектування», «Управління персоналом в землеустрої», «Управління земельними ресурсами», «Моніторинг та охорона земель», «Оцінка нерухомості».

Структура навчального процесу орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців з питань землеустрою, землекористування, управління земельними ресурсами, оцінки земель та нерухомого майна, охорони та геосистемного моніторингу земельних ресурсів, ведення державного земельного кадастру.

За роки існування кафедри випущено не одне покоління фахівців-землевпорядників.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

№ з/п Назва дисципліни
1 Земельний кадастр
2 Автоматизація ДЗК
3 Вища геодезія
4 Географічні інформаційні системи
5 Геодезичні роботи в землеустрої
6 Геодезія
7 Геоінформаційні системи в агросфері
8 ГІС в кадастрових системах
9 ГІС і бази даних
10 Державна землевпорядна експертиза
11 Державний земельний кадастр
12 Державний контроль за використанням земель
13 Електронні геодезичні прилади
14 Законодавче забезпечення кадастру нерухомості
15 Земельне право
16 Землевпорядна експертиза
17 Землевпорядне проектування
18 Землеустрій
19 Інженерна інфраструктура територій
20 Інтелектуальна власність
21 Інфраструктура територій
22 Кадастр населених пунктів
23 Кадастрова реєстраційна система
24 Картографія
25 Комп'ютерна графіка в землеустрої
26 Ліцензування і патентування наукової продукції
27 Математична обробка геодезичних вимірів
28 Методологія та методика наукових досліджень
29 Метрологія і стандартизація
30> Моніторинг та охорона земель
31 Муніципальні ГІС
32 Організація використання земель
33 Організація і управління виробництвом
34 Основи управління земельними ресурсами
35 Оцінка земель
36 Оцінка нерухомості
37 Планування розвитку сільських територій
38 Прогнозування використання земель
39 Проектування доріг
40 Рекультивація з основами маркшейдерії
41 Соціально-економічний розвиток сільських територій
42 Супутникова геодезія та сферична астрономія
43 Топографія
44 Топографія з основами картографії
45 Управління земельними ресурсами
46 Управління персоналом в землеустрої
47 Формування агроландшафтів
48 Фотограмметрія та дистанційне зондування

Методична робота кафедри геодезії та землеустрою спрямована на розробку і вдосконалення методичного забезпечення фахової підготовки студентів-землевпорядників.

Методична робота кафедри включає: комплексне методичне забезпечення всіх дисциплін кафедри: підготовка програм, навчальних посібників, практикумів, методичних посібників, що передбачають найбільш ефективне використання сучасних форм і методів навчання.

Навчально-методична робота кафедри направлена на реалізацію основних завдань факультету агротехнологій і природокористування, що полягають у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі землевпорядкування, удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Основні напрями навчально-методичної роботи кафедри:

 • розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу;
 • розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів;
 • подальше впровадження інноваційних навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес;
 • вдосконалення існуючих та розробка й затвердження у відповідному порядку нових робочих навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • вдосконалення методичних матеріалів щодо поточного та підсумкового контролю та критеріїв оцінювання знань студентів по кожній дисципліні;
 • розробка екзаменаційних матеріалів комплексного характеру за програмами навчальних дисциплін кафедри відповідно до Ухвал Вченої ради ПДАТУ;
 • розробка нових методик читання лекцій, читання проблемних лекцій;
 • підготовка до видання навчально-методичних посібників та наукових видань;
 • продовження впровадження та використання новітніх інноваційних освітніх технологій;
 • проведення методичних семінарів, участь у конференціях, круглих столах.

Відповідно до нормативних документів університету на кафедрі розроблено комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін: земельне право, землевпорядне проектування, державний земельний кадастр, фотограмметрія та дистанційне зондування землі, метрологія і стандартизації, автоматизація ДЗК, ГІС і бази даних, управління земельними ресурсами, геодезія, картографія, супутникова геодезія, вища геодезія, землеустрій, геодезичні роботи в землеустрої.

Велика увага на кафедрі приділяється питанню інтенсифікації навчального процесу, індивідуалізації навчання та пошуку інноваційних підходів вивчення дисциплін.

Інструктивно-методичні матеріали кафедри

 • Бойко О.Г. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Земельне право» для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» - ПДАТУ, 2017. – 54 с.
 • Бойко О.Г. Конспект лекцій з дисципліни «Землеустрій» для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» – ПДАТУ, 2017. – 90 с.
 • Лаврук В. В. «Управління персоналом в землеустрої» Методичні розробки з організації самостійної  роботи для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «магістр» – ПДАТУ, 2017. – 170 с.
 • Лаврук В. В. «Управління персоналом в землеустрої» Засоби діагностики для поточного і підсумкового контролю знань студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «магістр» – ПДАТУ, 2017. – 74 с.
 • Лаврук В. В. «Управління персоналом в землеустрої» Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 193 «Геодезія та  землеустрій» освітнього ступеня «магістр» – ПДАТУ, 2017. – 35 с.
 • Кушнірук Т.М., Лобанова О.П. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Автоматизація ДЗК» для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» ОС «бакалавр» денної та заочної форми навчання – ПДАТУ, 2017. – 56 с.
 • Кушнірук Т.М. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Моніторинг та охорона земель» для студентів спеціальності 7.08010103 «Землеустрій та кадастр» ОКР «спеціаліст» денної та заочної форми навчання – ПДАТУ, 2017. – 52 с.
 • Кушнірук Т.М., Додурич В.В. Конспект лекцій з «Фотограмметрії та дистанційного зондування» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» – ПДАТУ, 2017. – 56 с.
 • Трач І.В., Жилінський В.Л. Конспект лекцій з курсу «Топографія з основами картографії» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» – ПДАТУ, 2017. – 57 с.
 • Трач І. В., Лапчинський В.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Геоінформаційні системи» – ПДАТУ, 2017. – 39 с
 • Трач І. В., Жилінський В.Л. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Комп’ютерна графіка з землеустрою» – ПДАТУ, 2017. – 20 с.
 • Ковтуняк І.П. Конспект лекцій з дисципліни «Кадастр населених пунктів» за ОС «бакалавр» з напрямку 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» – ПДАТУ, 2017. – 54 с.
 • Ковтуняк І.П. Методичні рекомендації для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Кадастр населених пунктів» за ОС «бакалавр» з напрямку 6.080101  «Геодезія, картографія та землеустрій»  – ПДАТУ, 2017. – 17 с
 • Ковтуняк І.П. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронні геодезичні прилади» за ОС «бакалавр» з напрямку 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»  – ПДАТУ, 2017. – 19 с.
 • Лобанова О. П., Кушнірук Т.М. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Державний земельний кадастр» для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» ОС «бакалавр» 3, 4 курсу денної та заочної форми навчання. – ПДАТУ, 2017. – 48 с.
 • Лобанова О. П. Конспект лекцій з дисципліни «Державний земельний кадастр» для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» ОС «бакалавр» 3, 4 курсу денної та заочної форми навчання. – ПДАТУ, 2017. – 174 с.

НАУКОВА-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри геодезії та землеустрою веде науково-дослідну діяльність, спрямовану на дослідження проблем ведення державного земельного кадастру, удосконалення грошової оцінки земель, розвитку ринку землі, ефективного використання сільськогосподарських земель та земель населених пунктів, питань землеустрою сільських та міських територій, питань територіального розвитку, дослідження у сфері вдосконалення управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки та управління у галузі використання й охорони земельних ресурсів.

Колектив кафедри проводить науково-дослідну роботу в рамках кафедральної теми «Дослідження генезису й розвитку земельних відносин, управління земельними ресурсами та моделювання сталого природокористування з застосуванням ГІС-технологій».

Основними напрямками фундаментальних та прикладних досліджень науковців кафедри є:

 • інституційні та організаційні проблеми розвитку кадастрово-реєстраційних систем;
 • розвиток інструментів ринкової та податкової оцінки землі і її поліпшень;
 • методологічні та прикладні аспекти ринків землі та майнових прав щодо неї;
 • інституційне забезпечення стандартів земле- та природокористування в умовах ринкової економіки;
 • теорія та практика земельних відносин у підприємницькій діяльності суб’єктів господарювання;
 • вдосконалення нормативно-методичної бази щодо землеустрою, кадастрово-реєстраційної та оціночної діяльності;
 • уніфікація землевпорядної та кадастрової документації, з метою підвищення ефективності управління земельними ресурсами;
 • розвиток, моделювання та застосування ГІС технологій в інформаційних та реєстраційних системах;
 • дослідження закономірностей та особливостей функціонування ринку нерухомості й вдосконалення методів грошової оцінки нерухомості;
 • моделювання та прогнозування розвитку територій з урахуванням їх якісних та кількісних особливостей.

Викладацький колектив кафедри геодезії та землеустрою успішно реалізує поставлені перед кафедрою наукові та навчальні завдання. Викладачі кафедри проводять активну наукову роботу в різних сферах геодезії та землеустрою, проводять практичні дослідження, беруть участь у семінарах, конференціях, публікують наукові статті, навчальні посібники, монографії, видають навчально-методичну літературу. Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у роботі міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Участь у зарубіжних конференціях

 1. Бойко О. Г. IV Міжнародна конференція «RENEWABLE ENERGY SOURCES» - 20-23 червня 2017 року. – м. Криніца, республіка Польша
 2. Ясінецька І.А.,Трач І.В., Потапський Ю.В. Проблеми управління у використанні й охороні земельних ресурсів / І.А. Ясінецька, І.В. Трач, Ю.В. Потапський // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу», 19 травня 2017 року – Лісабон, Португалія. – 2017.– С. 193-196.
 3. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Лобанова О.П. Еколого-економічний механізм управління сільськогосподарським землекористуванням / І.А. Ясінецька, Т.М. Кушнірук, О.П. Лобанова // Збірник матеріалів II Міжнародної наукової конференції «Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства», 23 червня 2017 року –Лейпциг, Німеччина.– 2017. – С.98-100

Участь у наукових заходах в інших ВНЗ / наукових установах України

 1. Ясінецька І.А., Потапський Ю.В., Гаврилянчик Н. І. Інноваційні стратегії управління земельним потенціалом аграрного виробництва / І.А. Ясінецька, Ю.В. Потапський, Н.І. Гаврилянчик // Матеріали ХХІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» , 28 лютого 2017.– Переяслав-Хмельницький. – 2017. – С. 67-70
 2. Бойко О.Г., Кінаш І.А., Додурич В.В. Формування земельно –кадастрової інформації при еколого-економічній оцінці використання земель. / О.Г. Бойко., І.А. Кінаш., В.В. Додурич. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Геодезія і землеустрій в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку», 27-29 жовтня 2016 р.  – Одеса. – 2016.– С. 110-114.
 3. Бойко О.Г., Погорецька Н.М. Використання та охорона природних комплексів НПП «Подільські Товтри» Хмельницької області / О.Г. Бойко, Н. М. Погорецька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Геодезія. Землеустрій.  Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги» НУВГП. – 2016. – №3(75). – С. 195-205.
 4. Бойко О.Г., Кушнірук Т.М., Додурич В.В. Кадастровий облік земельних ресурсів України / О.Г. Бойко, Т.М. Кушнірук, В.В. Додурич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Геодезія. Землеустрій.  Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги» НУВГП. – 2016. - №3(75). – С. 164-173
 5. Кушнірук Т.М., Лобанова О.П., Сучасні еколого-економічні проблеми використання та охорони земельних ресурсів Хмельницької області / О.П. Лобанова, Т.М. Кушнірук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Геодезія і землеустрій в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку», 27-29 жовтня 2016 р.  – Одеса. – 2016.– С.68-72
 6. Ковтуняк І. П. Застосування гeографічних інформаційних систeм та тeхнологій в управлінні тeриторіями / І. П. Ковтуняк // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Геодезія і землеустрій в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку», 27-29 жовтня 2016 р.  – Одеса. – 2016.– С. 117-122
 7. Погорецька Н.М. Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель НПП «Подільські Товтри». / Н.М. Погорецька // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Геодезія і землеустрій в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку», 27-29 жовтня 2016 р.  – Одеса. – 2016.– С.  98-102.

 

Особлива увага приділяється залученню студентів до науково-дослідної роботи. Кафедра виступає співорганізатором щорічних студентських наукових конференцій, а також організовує роботу студентських наукових гуртків. У 2016-2017 навчальному році організовано та проведено на базі університету та кафедри Всеукраїнську науково-практичну студентську конференцію «Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток» за участю 62 учасників конференці. За результатами якої видано збірник тез доповідей та відзначено дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня кращих учасників конференції.

На кафедрі функціонують наукові студентські гуртки різного спрямування. Один з них це «Картографічне моделювання проблем природокористування», керівниками якого є доцент Бойко О.Г., Кушнірук Т.М. та Лобанова О.П. У процесі роботи гуртка студентами здійснюється:

 • освоєння технологій науково-дослідної роботи у сфері картографічного забезпечення раціонального природокористування та землекористування;
 • оволодіння методикою виконання науково-дослідної роботи, підготовки та виголошення доповідей за результатами досліджень;
 • оволодіння методикою підготовки публікацій до друку (за результатами проведених досліджень);
 • оволодіння навиками ведення наукової дискусії (у сфері землевпорядкування та його картографічного забезпечення).

Гурток сприяє фаховій зацікавленості студентів. Професіоналізм викладацького складу кафедри та людські якості зумовлюють ефективну систему комунікації між викладачами та студентами.

Молоді науковці поглиблюють свої знання у науковому гуртку «ГІС в автоматизованих кадастрових системах» керівниками даного гуртка є кандидат сільськогосподарських наук Трача І. В та Ковтуняк І. П. Метою діяльності гуртка є ознайомлення зацікавлених студентів з виробничим процесом виконання кадастрових та землевпорядних робіт в Україні; забезпечення більш повного засвоєння начального матеріалу; оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції, а також  набуття практичних навичок.

До гуртка переважно залучені студенти 3 та 4 курсів, які виявили бажання поглибити знання із застосування ГІС-технологій у землеустрої та здійсненні наукової діяльності.

Основними завданнями гуртка є:

 • оволодіння додатковими знаннями та навичками, які не викладаються в процесі навчання;
 • поглиблене вивчення ГІС-технологій;
 • набуття практичних навичок по створенні баз даних та цифрового картографічного матеріалу.

Студентський науковий гурток «Прогнозування розвитку сільських територій» створений з метою організації та сприяння науково-дослідницькій та винахідницькій діяльності з питань прогнозування розвитку землекористувань сільських територій різного функціонального призначення. Керівниками даного гуртка є доктор економічних наук Ясінецька І. А. кандидат сільськогосподарських наук, доцент Лапчинський В. В. та кандидат економічних наук, доцент Лаврук В. В..

Метою діяльності гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів магістратури, які навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» з питань прогнозування розвитку землекористувань сільських територій різного функціонального призначення. Члени гуртка «Прогнозування розвитку сільських територій» здійснюють: наукову, науково-дослідницьку діяльність, активно приймають участь в обговоренні усіх питань діяльності гуртка, приймають участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводяться за організаційної участі гуртка, представляють результати своєї наукової роботи на засіданнях гуртка (доповіді, статті тощо).

Наукові напрацювання кафедри геодезії та землеустрою визначаються актуальністю, стратегічною спрямованістю та практичним значенням. У процесі проведення наукових досліджень кафедра співпрацює із науково-дослідними та проектними інститутами землеустрою, а також з підприємствами, організаціями, установам та іншими закладами, про що свідчать укладені угоди про співпрацю.

 

Найменування бази для проходження практики

Наявність договорів про спільну діяльність
(№, дата)

Строк дії договору

Термін дії договору

Примітка

1

2

3

4

5

6
1

Кам’янець-Подільський районний відділ ХРФДП«ЦДЗК»

Договір про спільну діяльність від 05.12.16 року.

5 років

05.12.21

2

Відділ Держгеокадастру у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області

Договір про спільну діяльність від 05.12.16 року.

5 років

05.12.21

3

Відділ Держгеокадастру у Хотинському районі Чернівецької області

Договір про спільну діяльність від 28.10.16 року.

5 років

28.10.21

4

ПП «Кілюта», м. Хмельницький

Договір про спільну діяльність від 28.10.16 року.

5 років

28.10.21

5

ПП «Пріорітет», м. Кам’янець-Подільський

Договір про спільну діяльність від 05.12.16 року.

5 років

05.12.21

6

Зарічанська сільська рада, с. Зарічанка, Чемеровецького району, Хмельницької області

Договір про спільну діяльність від 12.12.16 року

5 років

12.12.21

7

Кам’янець-Подільський міський виробничий відділ ХРФДП «ЦДЗК»

Договір про спільну діяльність від 09.12.16 року

5 років

09.12.21

8

ТзОВ земельно-аграрний центр «Карат», м. Хмельницький

Договір про спільну діяльність від 09.12.16 року

5 років

09.12.21

9

ТзОВ «Джафар» м. Кам’янець-Подільський

Договір про спільну діяльність від 08.12.16 року

5 років

08.12.21

10

ПП фірма «Земля» м. Кам’янець-Подільський

Договір про спільну діяльність від 08.12.16 року

5 років

08.12.21

11

ТзОВ «Кайлас-К», м Кам’янець-Подільський

Договір про спільну діяльність від 08.12.16 року

5 років

08.12.21

12

ТзОВ «Глобус КО», м. Новоселиця

Договір про спільну діяльність від 07.12.16 року

5 років

07.12.21

13

КУ «Проектно-виробниче бюро при департаменті архітектури та містобудування  Кам’янець-Подільської міської ради»

Договір про спільну діяльність від 07.12.16 року

5 років

07.12.21

14

ФОП «Артнаєв Петро Михайлович» м. Кам’янець-Подільський

Договір про спільну діяльність від 05.12.16 року

5 років

05.12.21

15

Наркевицька селищна рада, с. Наркевичі, Волочиського району, Хмельницької області

Договір про спільну діяльність від 05.12.16 року

5 років

05.12.21

16

ТОВ «Альфа Гарант ЛЛС», м Кам’янець-Подільський

Договір про спільну діяльність від 05.12.16 року

5 років

05.12.21

17

ФОП «Никитенко Олександр Григорович», м Кам’янець-Подільський

Договір про спільну діяльність від 05.12.16 року

5 років

05.12.21

18

Ізяславський районний виробничий відділ ХРФДП «ЦДЗК»

Договір про спільну діяльність від 05.12.16 року

5 років

05.12.21

19

ПП «Мегаполіс-2000» м. Хмельницький

Договір про спільну діяльність від 05.12.16 року

5 років

05.12.21

20

ТОВ «НВ ЗЕМЕКСПЕРТ» м. Хмельницький

Договір про спільну діяльність від 08.12.16 року

5 років

08.12.21

21

ТОВ «АТЛАС-ЗЕМ» Красилівський район с.Лагодинці

Договір про спільну діяльність від 09.12.16 року

5 років

09.12.21

22

ТзОВ експертно-консалтингова фірма «Власна справа», м. Хмельницький

Договір про спільну діяльність від 08.12.16 року

5 років

08.12.21

23

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернівці

Договір про спільну діяльність від 09.12.16 року

5 років

09.12.21

24

ПП «Золотий-ключ» м. Хмельницький

Договір про спільну діяльність від 09.12.16 року

5 років

09.12.21

25

ФОП Токарський Р. Л. смт. Білогір’я

Договір про спільну діяльність від 07.12.16 року

5 років

07.12.21

26

Старосинявська селищна рада, смт. Стара Синява, Хмельницької області

Договір про спільну діяльність від 09.12.16 року

5 років

09.12.21

27

Нижчелуб’янецька сільська рада, с. Нижчі Луб’янки, Збаразького району, Тернопільської області

Договір про спільну діяльність від 01.02.17 року

5 років

01.02.22

28

ТОВ «Енселко Агро», м. Хмельницький

Договір про спільну діяльність від 12.12.16 року

5 років

12.12.21

29

Земельно-аграрний центр «Карат», м. Городок

Договір про спільну діяльність від 12.12.16 року

5 років

12.12.21

30

ПП «Ліко Агросервіс» м. Нетішин

Договір про спільну діяльність від 12.12.16 року

5 років

12.12.21

31

Відділ Держгеокадастру у Деражнянському районі Хмельницької області

Договір про спільну діяльність від 05.12.16 року

5 років

05.12.21

32

ФОП Музика Сергій Михайлович

Договір про спільну діяльність від 07.12.16 року

5 років

07.12.21

33

ПП «Абрис», м. Деражня, Хмельницька область

Договір про спільну діяльність від 27.02.17 року

5 років

27.02.22

34

ДП «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» м. Тернопіль

Договір про спільну діяльність від 27.02.17 року

5 років

27.02.22

35

Хмельницька регіональна філія Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», м. Хмельницький

Договір про спільну діяльність від 27.02.17 року

5 років

27.02.22

36

ДП «Хмельницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» м. Хмельницький

Договір про спільну діяльність від 05.04.17 року

5 років

05.04.22

37

ТзОВ «Зеніт Експерт» м. Тернопіль

Договір про спільну діяльність від 05.04.17 року

5 років

05.04.22

38

ТзОВ Земельно-консалтингове агентство «СТС» м. Хмельницький

Договір про спільну діяльність від 05.04.17 року

5 років

05.04.22

39

ТзОВ «Подільський земельний центр» м. Хмельницький

Договір про спільну діяльність від 17.04.17 року

5 років

17.04.22

40

ТзОВ «Укрлендконсалтинг» м. Одеса

Договір про спільну діяльність від 14.03.17 року

5 років

14.03.22

41

Волочиська міська рада м. Волочиськ

Договір про спільну діяльність від 12.04.17 року

5 років

12.04.22

42

ПФ «П.В.М.» м. Хмельницький

Договір про спільну діяльність від 20.04.17 року

5 років

20.04.22

43

ФОП «Іванов В. В» Хмельницький район с. Вовча Гора

Договір про спільну діяльність від 20.04.17 року

5 років

20.04.22

44

ФОП «Макухін Д. В.» м. Хмельницький

Договір про спільну діяльність від 20.04.17 року

5 років

20.04.22

45

ФОП «Фільчук О. М.» м. Хмельницький

Договір про спільну діяльність від 20.04.17 року

5 років

20.04.22

46

Оринінська сільська рада, с. Оринін, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області

Договір про спільну діяльність від 20.04.17 року

5 років

20.04.22

47

Війтовецька селищна рада, смт Війтівці, Волочиського району, Хмельницької області

Договір про спільну діяльність від 20.04.17 року

5 років

20.04.22

48

Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

Договір про спільну діяльність від 11.05.17 року

5 років

11.05.22

Даний договір дає можливість проходити практику у будь-якому районі Хмельницької області

49

ПП «Кайлас-К», м. Снятин, Івано-Франківська область

Договір про спільну діяльність від 19.06.17 року

5 років

19.06.22

Основною метою цієї роботи є забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів-землевпорядників, що повинні володіти сучасними технологіями й прагнути до постійного професійного самовдосконалення.

НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Публікації (наукові статті) у науко метричній базі Index Copernicus

 1. Ясінецька І.А., Потапський Ю.В Вдосконалення законодавства у сфері ведення державної реєстрації  прав на земельну та іншу нерухомість в Україні [Електронний ресурс] / І.А. Ясінецька, Ю.В. Потапський // Економіка та суспільство. Електронне фахове видання. Мукачівський державний університет. – 2017. – №9 – С. 869-874
 2. Ясінецька І.А. Аналіз ефективності управління земельними ресурсами [Електронний ресурс] / І.А. Ясінецька // Економіка та суспільство. Електронне фахове видання. Мукачівський державний університет. – 2016. – №4 – С. 255-258
 3. Ясінецька І.А. Особливості раціонального управління земельними ресурсами / І.А. Ясінецька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016.– № 8, – Ужгород: УжНУ, – С. 127-130
 4. Ясінецька І.А. Можливості застосування міжнародного досвіду управління земельними ресурсами в Україні [Електронний ресурс] / І.А. Ясінецька // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – 2016. – №12, – Миколаїв, – С.184–188.
 5. Лаврук В.В. Модернізація тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України / В.В. Лаврук // Економіка АПК. – №12. – 2016. – С.43-50
 6. Лаврук В. В. Фінансове забезпечення економічної модернізації і розвитку тваринництва аграрних підприємств [Електронний ресурс]  / В. В. Лаврук // Економіка та суспільство. Електронне фахове видання. Мукачівський державний університет. – 2017. –  №9. – Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua
 7. Лаврук В.В. Інвестиційна підтримка економічної модернізації тваринництва / В.В. Лаврук // Інноваційна економіка. – 2017. – № 3-4(68). – С.33-39
 8. Lapchinskiy V. Scientific Journal “Science Rise» // Vol 10, No 2 (27) (2016) Available at:http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/view/4066 ResearcherID: A-9560-2016

Публікації (наукові статті) в інших наукометричних базах

 1. Кушнірук Т. М., Лобанова О.П. Геоінформаційні системи і технології в управлінні муніципальних утворень / Т.М. Кушнірук, О.П. Лобанова // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК.– 2016. – № 23 (2). – C. 142–149.
 2. Лобанова О.П. Еколого-економічне забезпечення сталого землекористування в населених пунктах / О.П. Лобанова // Міжнародний збірник наукових праць «Економічний дискурс». Розділ: Економіка природокористування. – 2017. –№ 1. – C.83–91
 3. Лобанова О.П. Удосконалення системи планування сталого використання земель населених пунктів / О. П. Лобанова // Науково-практичний журнал «Збалансоване природокористування». – 2017. – № 1. – C. 112–116.

Публікації (наукові статті) у наукових виданнях ПДАТУ

 1. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Трач І.В. Механізми управління та розвитку зе6мельних відносин передумова впровадження збалансованого землегосподарювання в Україні / І.А. Ясінецька, Т.М. Кушнірук, І.В. Трач // Аграрна наука та освіта поділля. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. (14-16 березня 2017 р). – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – С. 55-59.
 2. Бойко О.Г., Потапський Ю.В., Додурич В.В. Оцінка екологічної ефективності управління земельними ресурсами. / О.Г. Бойко., Ю.В. Потапський., В.В. Додурич.// Аграрна наука та освіта поділля. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. (14-16 березня 2017 р). – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – С.15-17.
 3. Лаврук В.В. Техніко-технологічне переоснащення тваринництва України / В.В. Лаврук // Збірник наукових праць ПДАТУ. – №25 – м. Кам’янець-Подільський. 2017. – С.154-164
 4. Лаврук В. В. Лаврук О. В. Трансформаційні процеси у розвитку тваринництва / В.В. Лаврук // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2016 р.) – м. Кам’янець-Подільський : ПДАТУ. – Тернопіль: Крок, 2016. – С.207-209
 5. Лаврук В.В. Особливості економічної модернізації тваринництва / В.В. Лаврук // Аграрна наука та освіта поділля. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. (14-16 березня 2017 р). – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – С.205-206
 6. Лапчинський В. В., Кулик С. В., Гаврилянчик Н. І.  Перспективи розвитку державного земельного кадастру в Україні / В. В. Лапчинський, С. В. Кулик, Н. І. Гаврилянчик // Аграрна наука та освіта поділля. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. (14-16 березня 2017 р). – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – С.28-29
 7. Потапський Ю.В. Перспективи вдосконалення законодавства у сфері ведення державної реєстрації  прав на земельну нерухомість / Ю.В. Потапський // Аграрна наука та освіта поділля. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. (14-16 березня 2017 р). – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – С.38-40.
 8. Трач І.В., Жилінський В.Л. Актуальні питання нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні. / І.В. Трач, В.Л. Жилінський // Аграрна наука та освіта поділля. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. (14-16 березня 2017 р). – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – С.45-47.
 9. Кушнірук Т.М., Лобанова О.П. Стан земельних ресурсів Закарпатської області. / Т.М. Кушнірук, О.П. Лобанова, // Аграрна наука та освіта поділля. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. (14-16 березня 2017 р). – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – С.29-32
 10. Кушнірук Т.М., Лобанова О.П. Автоматизована система державного земельного кадастру та застосування ГІС-технологій в Україні / Т.М. Кушнірук, О.П. Лобанова // Збірник наукових праць ПДАТУ. – №24(1) – м. Кам’янець-Подільський. 2016. – С.154-164
 11. Погорецька Н.М., Ковтуняк І.П. Використання лісових ресурсів на території НПП «Подільські Товтри». /Н. М. Погорецька, І. П. Ковтуняк// Аграрна наука та освіта поділля. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. (14-16 березня 2017 р). – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – С.36-38.

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА НА КАФЕДРІ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Мета та завдання навчальної практики

Метою навчальної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності; придбання навичок самостійного виконання польових і камеральних геодезичних робіт, які є основою здійснення робіт із геодезії та землеустрою.

Завдання: оволодіння студентами практичними навиками зі спеціальності.

У результаті проходження практики студент повинен знати:

 • зміст і технологію одержання вихідної інформації для здійснення робіт у галузі геодезії, картографії, землеустрою та кадастру;
 • область і можливість застосування отриманих під час навчання знань;
 • технологію та організацію розробки документації із землеустрою із застосуванням сучасних геоінформаційних систем;
 • організацію робіт із геодезії, картографії, землеустрою та кадастру;
 • види документації із землеустрою та порядок їх складання, розроблення, погодження та затвердження на національному, регіональному, локальному і господарському рівнях (загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях);

вміти:

 • організувати роботи щодо оформлення прав на земельні ділянки, у тому числі прав третіх осіб;
 • розробляти документацію із землеустрою, оформлювати на її основі документи для здійснення державного земельного кадастру та інших кадастрів на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях;
 • розробляти документацію із землеустрою і технічну документацію з оцінки земель, які є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру в електронному виді та на паперових носіях.

 

У результаті проходження практики студент повинен набути компетентності:

 • здійснювати роботи у галузі геодезії, картографії, землеустрою та кадастру;
 • використовувати нормативно-довідкові та планово-картографічні матеріали для проведення робіт у галузі геодезії, картографії, землеустрою та кадастру;
 • використовувати сучасні геоінформаційні системи під час здійснення робіт;
 • здійснювати земельно-кадастрові роботи на національному, регіональному, локальному і господарському рівнях;
 • здійснювати комплекс робіт щодо оформлення прав на земельні ділянки.

Керівництво навчальною практикою

Обов'язки керівника практики:

 • забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед початком практики: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки під час її проходження;
 • ознайомити студентів із організаційними документами щодо проведення практики та вимогами до їх оформлення;
 • видати індивідуальні завдання студентам;
 • забезпечити високий рівень та якість проведення практики згідно з програмою;
 • контролювати проходження практики студентами;
 • консультувати та допомагати студентам в оформленні звіту з практики;
 • аналізувати й оцінювати подану студентами документацію, складену за результатами виконання програми практики;
 • перевіряти правильність оформлення звіту за підсумками навчальної практики;
 • приймати звіт про виконання програми практики.

Обов'язки студента-практиканта

Щоденна робота студента-практиканта полягає у збиранні та вивченні матеріалів за програмою практики, оформленні документації для звіту.

Студент-практикант повинен:

 • проявляти вихованість, культуру спілкування, зразкову та етичну поведінку, ввічливість, професіоналізм;
 • сумлінно виконувати програму практики;
 • у визначений термін подати керівнику практики звіт про результати виконаних робіт за програмою практики.