Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра агрохімії, хімічних і загально-біологічних дисциплін

Завідувач кафедри - Роговик Леон Йосипович, кандидат хімічних наук, доцент

Викладачі кафедри:

Городиська Олеся Петрівна

Коваль Тетяна В'ячеславівна

Крачан Тетяна Михайлівна

Овчарук Олена Вікторівна

Пустова Зоя Володимирівна

Роговик Леон Йосипович

Недільська Уляна Іванівна

Яворов Віктор Миколайович

Ямборак Раїса Семенівна

 

КАФЕДРА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 • «Хімія»
 • «Біологія»
 • «Агрохімія»
 • «Ботаніка»
 • «Гербологія»
 • «Вірусологія»
 • «Хімічна екологія»
 • «Фізіологія рослин»
 • «Загальна фізіологія»
 • «Хімія з основами біогеохімії»
 • «Система застосування добрив»
 • «Біохімія плодів, овочів і винограду»
 • «Мікробіологія з основами вірусології»
 • «Оцінка екологічної безпеки застосування добрив»
 • «Система удобрення овочевих і баштанних культур»

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 • «Органічна хімія»
 • «Біонеорганічна хімія»
 • «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії»

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

 • «Органічна хімія» • «Неорганічна і аналітична хімія»
 • «Біологічна, фізична та колоїдна хімія»
 • «Хімічний аналіз та безпечність тваринницької продукції»

 

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 • «Хімія»

Науково-дослідні теми кафедри:

 • Удосконалення навчального процесу при викладанні хімічних і загальнобіологічних дисциплін в умовах сільськогосподарського вищого навчального закладу.
 • До механізму реакції Дебнера-Міллера.
 • Підвищення врожайності сільськогосподарських культур та родючості грунту.
 • Гідрохімічний моніторинг якості прісноводних русел Подільського Придністер'я.
 • Особливості використання міжвидових гібридів та нових сортів в селекції картоплі.
 • Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук в системах Y-{Ag,Cu}-Al, {Y,La}-Ag-Ga.
 • Трансформація агроекосистем нпп «Подільські товтри» під впливом антропогенних чинників.
 • Використання кальційвмісних природних руд для підвищення урожайності сільськогосподарських культур та родючості грунтів.
 • Вплив різного способу обробітку грунту на урожайність сільськогосподарських культур, фізичні властивості та поживний режим грунтів.
 • Вивчення ресурсозберігаючої технології вирощування проса в умовах південно-західного Лісостепу України.
 • Селекція гречки на скоростиглість та посухостійкість на основі використаних зразків колекції світового генофонду FAGOPYRUM MILL.
 • Удосконалення елементів технології вирощування сортів та гібридів буряка кормового в умовах Правобережного Лісостепу
 • Селекційно-генетична оцінка природної резистентності тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи.

 

Контактні телефони : 6-83-29, 6-83-59
Email: ahzbd@pdatu.edu.ua