Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра садово-паркового господарства, землеробства і грунтознавства

Колектив кафедри садово-паркового господарства, землеробства і грунтознавства, 2018 р
Зліва направо: перший ряд: канд.с.-г. наук, асистент В.Б.Гаврилюк, лаборант Г.Й. Галицька, д-р. с.-г. наук, зав. кафедри В.Я. Хоміна, канд. с.-г. наук, асистент Л.В. Гойсюк, асистент Т.А.Дудка, лаборант Г.І. Срібняк; другий ряд: д-р. с.-г. наук, доцент В.Л. Пую, канд. с.-г. наук, доц. В.С.Вахняк, канд. с.-г. наук, доц. В.І. Печенюк, канд. с.-г. наук, доц. М.М.Хомовий, канд. с.-г. наук, асистент В.С.Строяновський, канд. с.-г. наук, доц. П.В. Безвіконний, канд. с.-г. наук, доц. Р.О. М’ялковський

Завідувач кафедри - Хоміна Вероніка Ярославівна, доктор сільськогосподарських наук, доцент.

Викладацький склад:

Печенюк Василь Іванович

Рихлівський Ігор Петрович

Хомовий Михайло Миколайович

Вахняк Василь Степанович

Безвіконний Петро Васильович

Гойсюк Леся Володимирівна

Дудка Тетяна Анатоліївна

М'ялковський Руслан Олександрович

Пую Василь Лазарович

Хоміна Вероніка Ярославівна

 

Кафедра садово-паркового господарства, землеробства і ґрунтознавства є однією з провідних кафедр факультету агротехнологій і природокористування (випускова кафедра). Вона забезпечує підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за кількома спеціальностями факультетів агротехнологій і природокористування та економічного. Кафедра відповідає за розробку навчальних планів, програм, підготовку дипломних робіт (проектів), проведення навчальних і виробничих практик, організацію роботи державних екзаменаційних комісій.

Кафедру садово-паркового господарства, землеробства і ґрунтознавства створено за наказом ректора №149 від 31 серпня 2018 року. Вона об'єднує дві спеціальності: 201 «Агрономія» та 206 «Садово-паркове господарство». Крім цього, кафедра здійснює підготовку студентів за спеціальностями: 193 «Геодезія та землеустрій», 101 «Екологія», 051 «Економіка»,071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

За кафедрою закріплено шість навчальних аудиторій, які обладнані відповідно до профілю кафедри і дисциплін, які викладаються.

За ініціативи професора Рихлівського І.П. в одній із аудиторій кафедри створено «Музей Хліба», де представлено хлібобулочні вироби провідних вітчизняних виробників. У музеї систематично проводяться екскурсії, семінари, конференції, виставки пасок

Музей Хліба

Виставка пасок

В аудиторії ґрунтознавства наявні колекції: мінералів, гірських порід, агрономічних руд і монолітів грунтів України.

Моноліти грунтів України

Колекція мінералів

 

Всі аудиторії кафедри обладнані сучасними стендами. На кафедрі є три мультимедійних проектори: один – стаціонарний та два – переносних.

Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра:

 1. Агрономія
 2. Агронромія і польове кормовиробництво
 3. Адаптивні системи землеробства
 4. Архітектоніка рослин
 5. Агротехніка зеленого будівництва
 6. Біометрія
 7. Вступ до фаху
 8. Геологія і геоморфологія
 9. Грунтознавство
 10. Грунтозахисне землеробство
 11. Гідротехнічні споруди та інженерне обладнання садово-паркових об'єктів
 12. Гідротехнічні споруди садів
 13. Декоративна дендрологія та інтродукція декоративних рослин
 14. Дендрологія
 15. Декоративне розсадництво і насінництво
 16. Декоративні рослини закритого грунту
 17. Декоративне садівництво
 18. Дендропроектування
 19. Дизайн ландшафту
 20. Експлуатація садово-паркових об'єктів
 21. Інвентаризація садово-паркових об'єктів
 22. Інтродукція та адаптація декоративних рослин
 23. Історія садово-паркового мистецтва
 24. Землеробство
 25. Зберігання садивного матеріалу і квітів
 26. Захист зелених насаджень
 27. Зональні системи землеробства
 28. Кормовиробництво та луківництво
 29. Квітникарство
 30. Ландшафна таксація
 31. Лісознавство
 32. Лісова селекція
 33. Лісова зоологія
 34. Луківництво і газони
 35. Лісовідновлення і лісорозведення
 36. Ландшафна архітектура
 37. Лісопаркове господарство
 38. Лікарські рослини
 39. Ландшафтна таксація
 40. Меліорація
 41. Меліорація земель
 42. Механізація садово-паркових угідь
 43. Моніторинг і управління якістю грунтів
 44. Методологія наукових досліджень
 45. Основи землеробства і рослинництва
 46. Основи аранжування
 47. Основи композиції
 48. Основи містобудування
 49. Організація садово-паркового господарства
 50. Організація СПГ
 51. Озеленення населених місць
 52. Основи образотворчого мистецтва
 53. Польове кормовиробництво
 54. Планування зеленого будівництва
 55. Рекреаційне лісівництво
 56. Реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів
 57. Система технологій галузі рослинництва
 58. Система технологій галузей сільського господарства
 59. Сільськогосподарська меліорація
 60. Садово-паркове будівництво
 61. Сучасні тенденції садово-паркового мистецтва
 62. Світові технології в декоративному розсадництві
 63. Садово-паркові композиції
 64. Технологія сільськогосподарського виробництва
 65. Технічні культури
 66. Топіарне мистецтво
 67. Тепличне господарство
 68. Фітодизайн закритого середовища

Майстер клас з топіарного мистецтва (керівник Дудка Т.А.)

Лабораторне заняття з дисципліни «Технічні культури» (викладач – д. с.-г. н. Хоміна В.Я.)

 

Методична робота

Дисципліни, що викладаються на кафедрі забезпечені навчально-методичними матеріалами і комплексами.

Викладачами кафедри видано –  7 монографій, 43 навчальних посібників і підручників, в т.ч. і з грифом Міністерства аграрної політики і продовольства України або Міністерства освіти і науки України, 46 патентів на корисну модель та 7 авторських свідоцтв.

Навчальні посібники

 1. Бахмат М.І. Лікарське рослинництво: Навчальний посібник / М.І. Бахмат, О.В. Кващук, В.Я. Хоміна, В.М. Комарніцький. – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2011. – 256 с.
 2. Хоміна В.Я. Хміль: навчальний посібник / В.Я. Хоміна, М.В. Загородний. – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2011. – 216 с.
 3. Бахмат М.І. Ефіроолійні рослини : навчальний посібник / М.І. Бахмат, О.В. Кващук, В.Я. Хоміна, М.В. Загородний, М.М. Сучек – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2012. – 312 с.
 4. Кващук О.В. Круп'яні культури: навчальний посібник / О.В. Кващук, М.М. Сучек, В.Я. Хоміна, М.М. Сучек, О.Д. Пастух. – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2013. – 288 с.
 5. Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю / О.Л. Кірілеско, В.С. Строяновський // Навчально-методичний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2016 – 480 с.
 6. Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини / [О.О. Голаченко, В.С. Строяновський, Д.П. Плахтій, Т.О. Падалко] // Навчальний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2017 – 158 с.
 7. Черняга П.Г., Вахняк В.С. Водні ресурси і кадастр. Конспект лекцій. – Кам'янець-Подільський, - 2006. – 96с.
 8. Вахняк В.С., Черняга П.Г., Сливка П.Д., Новосад Я.О. Основи гідрології та водний кадастр. Навчальний посібник. - Кам'янець-Подільський. -  2007. - 134 с.
 9. Дорошенко О.Л., Вахняк В.С.Гідрологія і водний кадастр // Навчальний  посібник.- Кам'янець-Подільський. -  2009. – 301 с.
 10. Топольний Ф.П., Мостіпан М.І., Гелевера О.Ф.,Вахняк В.С.Грунтознавство з основами геології та географія грунтів.- Навчальний посібник. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2014.- 384 с.
 11. Печенюк В.І. Біотехнологія в насінництві картоплі. [Текст] /  Навчальний посібник для студентів та викладачів агрономічних спеціальностей вищих навчальних закладів  ІІІ – ІV рівнів акредитації, Чернівці, "Буковина" 1996
 12. Печенюк В.І. Навчальний посібник з картоплярства. [Текст] /  Гончарук О.В., Бахмат М.І. Чернівці, 2001.
 13. Печенюк В.І. Раціональні сівозміни в сучасному землеробстві [Текст] / Примак І.Д., Рошко В.І., Демидась Г.І. та ін. Навчальний посібник для аграрних вузів ІІ-ІV рівня акредитації, Біла церква, Білоцерківський аграрний університет, 2003.
 14. Печенюк В.І. Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи (підручник з грифом МОН) [Текст] / Примак І.Д., Вергунов В.А., Рошко В.Г. Біла Церква, Білоцерківський аграрний університет, 2004 р.
 15. Печенюк В.І. Наукові основи землеробства (підручник МОН для студентів В.Агр. НЗ) ) [Текст] / Примак І.Д., Вергунов В.А., Рошко В.Г. Біла Церква., Білоцерківський ДАА, 2005.
 16. Печенюк В.І. Сучасний стан грунтів Хмельниччини та шляхи відтворення і поліпшення їх родючості [Текст] /Гаврилюк В.Б., Кирилюк В.Б. Кам'янець-Подільський "Абетка", 2005.
 17. Печенюк В.І. Інженерна екологія (частина VІІ) (фізична екологія) [Текст] / Шелудченко Б.А. Бахмат М.І. Навч. посібник для підготовки фахівців 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (Гриф Мінагрополітики від 05.03.08) м. Кам'янець-Подільський, 2008
 18. Печенюк В.І. Обробіток ґрунту: історія розвитку наукових основ (навчальний посібник) Гриф Мінагрополітики № 18-128-13/893 від 3 червня 2008 р.) [Текст] /Вергунов В.А. Мудрук О.С. Печенюк В.І. м. Кам'янець-Подільський, "Абетка", 2008 р.
 19. Печенюк В.І. Обробіток грунту в адаптивно-ландшафтних системах землеробства. [Текст] /В.І.Печенюк, І.А.Шувар, В.П.Гудзь та ін. Навчальний посібник з грифом МОНУ лист 1/11-1712 від 02.03.2011. Львів: НВФ «Українські технології», 2011.
 20. Печенюк В.І. Землеробство. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, О.Т.Кобернюк, В.І. Печенюк, Г.Й. Галицька. Абетка, ФОП Сисин Я.І. м. Кам'янець-Подільський, 2018. – 176 с.
 21. Строяновський В.С. Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю / О.Л. Кірілеско, В.С. Строяновський // Навчально-методичний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2016 – 480 с.
 22. Строяновський В.С. Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини / [О.О. Голаченко, В.С. Строяновський, Д.П. Плахтій, Т.О. Падалко]  // Навчальний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2017 – 158 с.
 23. Рихлівський І.П. Топінамбур – перспективна, кормова, лікарська, технічна і культура, яка очищує середовище [Текст]  / В.К.Блажевський, М.І.Бахмат, І.П. Рихлівський, М.В.Томич //Брошура. Київ: Вид-во УДАУ, 1993.-42с.
 24. Рихлівський І.П. Топінамбур, батат, стахіс - їх значення та використання [Текст] /І.П. Рихлівський // Брошура. -Київ: Плодви-консерв, 1994.-28с.– [перевидано в 2001р.]
 25. Рихлівський І.П. Ґрунтознавство з основами геології [Текст]  / І.П. Рихлівський,  М.І.Ільницький, В.Л. Пую та ін. Навч. посібник. - Кам'янець-Подільський, 1999.- 101 с.
 26. Рихлівський І.П. Шампіньйони: Азбука вирощування. [Текст] /І.П.Рихлівський, В.Л.Пую, М.В.Діянчук. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2006.-12 с.
 27. Рихлівський І.П. Журнал спостережень і обліків в польовому досліді з зерновими колосовими рослинами [Текст]  / І.П. Рихлівський,  М.М. Макрушин, Є.М. Макрушина. Навч. посібник. Кам'янець-Подільський, 2006 р. 90 с.
 28. Рихлівський І.П. Адаптивні системи землеробства  [Текст]  / І.П. Рихлівський, В.П. Гудзь, І.Д. Примак, М.Ф. Рибак, Е.Р. Ермантраут, А.В. Юник, Ю.В. Міщенко, А.С. Малиновський / Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-336 с.
 29. Рихлівський І.П. Журнал спостережень і обліків в польовому досліді із сільськогосподарськими культурами  [Текст]  / І.П. Рихлівський,  В.П. Гудзь, Г.І. Демидась, Ю.С. Кравченко, Є.М. Макрушина, М.І. Федорчук, В. Д. Завірюха  Навч. посібник. - К.: Видавництво Навчально-методичного центру, 2008 р. -90 с.
 30. Рихлівський І.П. Закони України та їх практичне використання в агрономії [Текст] / І.П. Рихлівський,  В.Г. Пасічник.  Навч. посібник. Кам'янець-Подільський, друк ПП Міркотан А.Г., 2009 р.-119 с.
 31. Рихлівський І.П. Екологічні проблеми землеробства [Текст] /В.П. Гудзь, І.П.Рихлівський, М.Ф.Рибак та ін.  Підручник для викладачів та студентів ВНСГЗ ІІІ-IV рівня акредитації. /Житомир: Полісся України, 2010. - 740 с.
 32. Рихлівський І.П. Картопля, топінамбур, батат, стахіс, дайкон: їх значення та використання [Текст]  / І.П. Рихлівський,  Тарнавський М.М., Клюцук О.Л. Навч. посібник. Збірник рецептів приготування страв із нетрадиційних бульбоплодів та коренеплодів. Кам.- Подільський, 2011 р.- 79 с.
 33. Рихлівський І.П. Альтернативні харчові продукти [Текст]  /І.П.Рихлівський і інші. Навч. посібник. НУБіП. 2012 р.
 34. Рихлівський І.П. Вирощування печериць та кулінарне використання різних грибів. Науково-популярне видання [Текст]   / І.П.Рихлівський - Кам'янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 76с.
 35. Рихлівський І.П. Адаптивні системи землеробства [Текст]  / В.П. Гудзь, І.А. Шувар, А.В. Юник, І.П.Рихлівський, Ю.В. Міщенко. Підручник.  -К.: «Центр учбової літератури», 2014.-336 с.
 36. Рихлівський І.П. Адаптивно-ландшафтне землеробство [Текст]  / І.П.Рихлівський, П.Н.Лазер, В.О.Чапай. Навч. посібник. Кам'янець-Подільський,  ПП Зволейко Д.Г.,  2014 р. - 334 с.
 37. Хомовий М.М. Автоматизація обліково-економічних процесів. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» [Текст] / 39.Хомовий М.М., Свиноус І.В., Томілова Н.О., Руда Т.П., Савченко Н.М., Савченко Р.О., Хомовий С.М., Заболотний В.С., Стаднік Л.І., Хомяк Н.В., Гаврик О.Ю. – Біла Церква, 2017. – 496 с.
 38. Іщенко Т.Д., Бендера І.М., Пую В.Л. та ін. Дипломне проектування у вищих навчальних закладах Мінагрополітики України: навчально-методичний посібник / За ред. Т.Д. Іщенко, І.М. Бендери. Київ: Аграрна освіта, 2006. (Гриф Міністерства аграрної політики України (лист №18-128/1246 від 23.10.2006 р.). 256 с.
 39. Пую В.Л., Бахмат М.І., Бендера І.М. Дипломні роботи з агротехнологій ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Методичні поради для студентів спеціальності «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2008. 96 с.
 40. Пую В.Л. Завдання для теоретичної підготовки та виконання лабораторних робіт з дисципліни «Кормовиробництво». Методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Лана, 2017. 64 с.
 41. Пую В.Л. Тести з курсу «Кормовиробництво» для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Лана, 2017. 34 с.

Наукова робота

Монографії

 1. Хоміна В.Я. Агроекологічне і теоретичне обґрунтування технології вирощування лікарських і ефіроолійних культур в умовах Лісостепу західного. Монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2015. 350 с.
 2. Сухар С.В. Удосконалення елементів технології вирощування нагідок лікарських в умовах Лісостепу західного / С.В. Сухар, В.Я. Хоміна // Монографія. м. Ніжин, ПП «Лисенко», – 2015, 144 с.
 3. Хоміна В.Я. Агробіологічні особливості та технології вирощування ефіроолійних і лікарських культур / В.Я. Хоміна, В.С. Строяновський // Монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2017. 322 с.
 4. Veronica Кhomina / Formation crop production of coriander seeds depending on the technological factors / V. Кhomina // Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine. Sctentific monograph. Voll II, Krakov, 2017, pp. 137–148.
 5. Кірілеско О.Л. Картопля на Поділлі та Буковині / О.Л. Кірілеско, В.С. Строяновський // Монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2017. 148 с.
 6. І.П.Рихлівський. Біологічні і агротехнічні основи сучасної технології вирощування топінамбура (аналітичний огляд та результати досліджень).  Монографія. -К: Фітосоціоцентр, 2000. -224с.
 7. Рихлівський І.П. Інтродукція рослин: теоретичні основи і практичні рішення. Монографія. Кам'янець-Подільський, 2008.-72 с.

Патенти

 1. Рихлівський І.П. Топінамбур: сорт – Подільський 94. /Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин. /ПДАТА  №94145001 заявлено 21.11.94; Зареєстр. у реєстрі сортів рослин України у 1999 р. / І.П. Рихлівський, П.А.Філіпчук, В.К.Блажевський.
 2. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 29942. Спосіб отримання насіння топінамбура в польових умовах Волино - Подільського Лісостепу України. /І.П.Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності". Подано  в 2005р.; 11.02.2008р. отримано
 3. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 16942. Мікротраншейний спосіб садіння  картоплі [Текст]  / І.П.Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності." від 15.09.2006р.
 4. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 24515. Спосіб удобрення мікротраншейної посадки картоплі. [Текст] /І.П.Рихлівський,  В.І.Дашко. Державне підприємство "Український інститут промислової власності" Від 10.07.2007р.
 5. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 27506. Спосіб біологічного збагачення ґрунту. [Текст] /І.П.Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності",  від 12.11.2007р.
 6. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 34581.Спосіб сівби ячменю в селекційних розсадниках. [Текст] / І.П.Рихлівський, А.С. Заришняк  Державне підприємство «Український інститут промислової власності» від 11.08.2008р.
 7. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 34035. Спосіб отримання барвника з рослини. [Текст]  / І.П. Рихлівський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності» від 25.07.2008р.
 8. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ приладу Фітозонт лабораторний РІП'08 Свідоцтво про час пред'явлення документа. [Текст] / І.П Рихлівський. Зареєстровано в реєстрі  за  №3-136  від 23 січня 2008 р.
 9. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 34322. Фітозонт лабораторний РІП '08. [Текст] /І.П. Рихлівський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності» 11.08.2008 р.
 10. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 33504. Спосіб створення оптимальної щільності ґрунту при вирощуванні картоплі [Текст] / І.П. Рихлівський, В.С.Строяновський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 25.06.2008 р.
 11. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на біологічний замінник добрив для припосівного внесення під сільськогосподарські культури [Текст] / І.П.Рихлівський. Свідоцтво про час пред'явлення документа. зареєстровано в реєстрі за № 1-1893 від 3 червня 2008 р.
 12. Рихлівський І.П. СОУ / Топінамбур. Технологія вирощування. Основні положення [Текст] /І.П.Рихлівський, А.С.Заришняк - К.: Держспоживстандарт України. -2008.- 30 с.
 13. Рихлівський І.П. Топінамбур: сорт – Медовик. Свідоцтво № 110169 про авторство на сорт рослин [Текст] /І.П.Рихлівський  /Державна служба з охорони прав  на  сорти  рослин. Заявка № 08138001. / ПДАТУ,  2008 р.
 14. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 42453. Застосування міні коренеплодів для вирощування моркви [Текст]  /І.П.Рихлівський, В.І.Овчарук, Ю.В.Потапський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 10.07.2009 р.
 15. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 43015. Спосіб передсадивної підготовки бульб картоплі [Текст] / І.П.Рихлівський, В.С. Строяновський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 27.07.2009 р.
 16. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 43016. Спосіб зберігання коренеплодів моркви [Текст] / Рихлівський І.П., Овчарук В.І., Потапський Ю.В. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 27.07.2009 р.
 17. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 58138. Спосіб використання топінамбура для консервації полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) [Текст] /І.П. Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності", 11.04.2011.
 18. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель№61068. Поверхневий спосіб садіння картоплі [Текст] /І.П.Рихлівський,  В.С.Строяновський, М.В. Скакун.  Державне підприємство "Український інститут промислової власності", 11.07.2011р.
 19. Рихлівський І.П. Патент № 110387 на сорт рослин Медовик. Дата пріоритету: 30.07.2008. [Текст] /І.П.Рихлівський. /Державна служба з охорони прав  на  сорти  рослин. Дата державної реєстрації прав на сорт: 15.08.2011р.
 20. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 72538.Спосіб вирощування сорго зернового [Текст] / І.П.Рихлівський, М.І.Бахмат, В.М.  Бурдига. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 27.08.2012р.
 21. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на спосіб очищення стоків від спиртового виробництва на мелясовій сировині [Текст] /І.П.  Рихлівський №1-188 від 2 лютого 2012 року.
 22. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель №78650.Спосіб вирощування соризу [Текст] / І.П.Рихлівський, М.І.Бахмат, В.М.Бурдига,. Державне підприємство «Український інститут промислової власності»,  від 25.03.2013р.
 23. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 82905. Склад розсолу для огірків [Текст] / І.П.Рихлівський, Н.Є.Галагудза .  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», від 27.08.2013 р.
 24. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель  № 86736. Спосіб вирощування цибулі на перо [Текст] /І.П.Рихлівський, П.А.Рихлівський.  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 10.01.2014 р.
 25. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 86844.Спосіб удобрювання сорго зернового [Текст] /І.П.Рихлівський, М.В. Кух, В.І.Середа.  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 10.01.2014 р.
 26. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на спосіб збереження густоти рослин пшениці озимої за екстремальних строків сівби / І.П.Рихлівський, І.М.Філь.  №2 - 730 від 15 квітня 2014 р.
 27. Рихлівський І.П.  Патент на корисну модель № 94696. Застосування хлорхолінхлориду, як інгібітора передчасного проростання насіння пшениці озимої (Tr. аestivum), висіяного за екстримальних строків [Текст] /І.П.Рихлівський, І.М.Філь. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 11.06.2014 р.
 28. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на гідромеліоративну споруду (ГМС) для упередження дощових підтоплень в районі центрального ринку м. Кам'янець-Подільського [Текст] /І.П. Рихлівський № 2 – 1628 від 27 серпня 2014 р.
 29. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 98195.Маринад для зеленого горошку [Текст] /І.П.Рихлівський, Г.О.Розпутна. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 16.09.2014 р.
 30. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 100143 від 10.07.2015 р. Конвеєрний спосіб вирощування «Зеленого горошку» [Текст] /І.П.Рихлівський,  Г.О.Розпутна.  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 2.02.2015 р.
 31. Печенюк В.И. Авторское свидетельство №1782383 «Способ рекультивации земель» [Текст] / Моргун Е.Н., Косовський И.Л. Госкомизобретений СССР, 22 августа 1992.
 32. Печенюк В.І. Деклараційний патент на винахід "Пристрій для визначення об'єму рослин" [Текст] / Божок А.М. Патент №31225А. Київ,2000.
 33. Печенюк В.І. Деклараційний патент на винахід "Спосіб безвихідної рекультивації угідь після добування нерудних матеріалів" [Текст] / Ступаков .В.П., Кващук О.В. Патент №51899А, Київ, 2002.
 34. Печенюк В.І. Деклараційний патент на винахід:"Спосіб вирощування виткої квасолі і конструкція для його здійснення [Текст] /Дубчак В.П., Фурман Г.В., Остапенко І.В. К., 2003, № 61276 А.
 35. Кващук О.В. Спосіб підготовки ґрунту і сівби розторопші плямистої / О.В.Кващук, В.Я. Хоміна, М.В. Загородний, А.М. Божок, С.В. Солоненко : патент на корисну модель №77075 : Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2013.
 36. Кващук О.В. Спосіб підготовки ґрунту, обробки насіння і сівби сафлору / О.В.Кващук, В.Я. Хоміна, М.В. Загородний, А.М. Божок, Я.В. Каленчук : патент на корисну модель №82598 : Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.08.2013.
 37. Кващук О.В. Спосіб підготовки грунту, обробки насіння, сівби і збирання чорнушки посівної / О.В.Кващук, В.Я. Хоміна, А.М. Загородний, А.М. Божок, Р.І. Климишена : патент на корисну модель №8998 : Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.04.2014.
 38. Патент на корисну модель № 25703, Україна. Спосіб догляду за пасовищем / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № а 2006 11672 від 06.11.2006; Опубліковано 27.08.2007. Промислова власність, 2007. Бюл. № 13.
 39. Патент на корисну модель № 29240, Україна. Спосіб покращення травостою культурного пасовища / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2007 09052 від 06.08.2007; Опубліковано 10.01.2008. Промислова власність, 2008. Бюл. № 1.
 40. Патент на корисну модель № 29346, Україна. Спосіб багатоукісного використання на зелений корм рослин сильфію пронизанолистого (Silphium perfoliatum L.) / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2007 10279 від 17.09.2007; Опубліковано 10.01.08. Промислова власність, 2008. Бюл. № 1.
 41. Патент на корисну модель № 40618, Україна. Культурне пасовище / Бахмат М.І., Цвігун А.Т., Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2008 08596 від 01.07.2008; Опубліковано 27.04.2009. Промислова власність, 2009. Бюл. № 8.
 42. Патент на корисну модель № 47860, Україна. Спосіб фронтально-прив'язного організованого випасу великої рогатої худоби / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2009 09355 від 11.09.2009; Опубліковано 25.02.2010. Промислова власність, 2010. Бюл. № 4.
 43. Патент на корисну модель № 79501, Україна. Спосіб посіву лукопасовищних травосумішок / Пую В.Л., Андрійчук О.В., П'яста Л.А. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2012 11930 від 16.10.2012; Опубліковано 25.04.2013. Промислова власність, 2013. Бюл. № 8.
 44. Патент на корисну модель № 83152, Україна. Спосіб фітосанітарного догляду за пасовищем / Пую В.Л., Повозніков М.Г. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2013 03365 від 19.03.2013; Опубліковано 27.08.2013. Промислова власність, 2013. Бюл. № 16.
 45. М'ялковський Р.О. Патент на корисну модель № 106397 Україна, МПК 2016.01 А 01 D 21/00. Картоплепідкопуючий робочий орган / М'ялковський Р.О., Строяновський В.С. ; заявл. 26.10.2015 ;опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.
 46. М'ялковський Р.О. Патент на корисну модель № 106398 Україна, МПК 2016.01 А 01 B79/00. Спосіб обробітку грунту під посадку картоплі / М'ялковський Р.О.заявл. 26.10.2015 ;опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

На кафедрі виконуються наукові дослідження за госпдоговірними темами, безпосередніми керівниками та виконавцями яких є кандидати сільськогосподарських наук, доценти Вахняк В.С. і Хомовий М.М.: Випробовуються компоненти гібридів кукурудзи та соняшнику ТОВ «КВС-Україна», досліджуються строки і густота посівів гібридів кукурудзи та соняшнику фірми ТОВ «РАЖТ Семенс-Україна».

День Поля 2018 – на дослідах В.С. Вахняка з випробування гібридів кукурудзи

Викладачі кафедри здійснюють підготовку аспірантів та докторантів зі спеціальності 06.01.09 – «Рослинництво».

Дослідження докторанта Бабій Я.В. (науковий консультант, д. с.-г. н. Хоміна В.Я.)

Дослідження аспіранта Черватюка В.В. (науковий керівник, д. с.-г. н. Хоміна В.Я.)

Дослідження докторанта Дорошенко О.Л. (науковий консультант, д. с.-г. н. Хоміна В.Я.)

Дослідження аспіранта Солоненка С.В. (науковий керівник, д. с.-г. н. Хоміна В.Я.)

Дослідження здобувача наукового ступеня доктора с.-г. наук Строяновського В.С. (науковий консультант, д. с.-г. н. Хоміна В.Я.)