Подільський державний аграрно-технічний університет

Недільська Уляна Іванівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання: доцент

Контактний телефон: (067) 592 83 72

E-mail: nedilska13@gmail.com

0000-0001-7427-0087

Місце і дата народження:
13 липня 1976 року в селі Висічка, Борщівського району, Тернопільського області.

Освіта:
вища. У 2001 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію вченого агронома.

Кандидатську дисертацію на тему: «Інтрогресія факторів стійкості проти сухої фузаріозної гнилі диких, культурних видів у вихідний матеріал картоплі» захистила у 2006 році.

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента.

Напрям наукового дослідження:
«Оцінка міжвидових гібридів і нових сортів картоплі за господарськоцінними ознаками».

Викладає навчальні дисципліни:
Фізіологія рослин; Загальна фізіологія.

Діяльність:

 • З 2002 по 2005 рік навчання в аспірантурі Інституту картоплярства УААн з відривом від виробництва;
 • З березня 2005 року в.о. наукового співробітника лабораторії вихідного матеріалу;
 • З квітня 2007 року старший науковий співробітник лабораторії вихідного матеріалу;
 • З вересня 2007 року в.о. доцента кафедри селекції, насінництва та генетики сільськогосподарських культур до проведення конкурсу;
 • З квітня 2008 року обрана на посаду доцента кафедри селекції, насінництва і генетики сільськогосподарських культур;
 • З вересня 2010 року переведена на посаду доцента кафедри селекції, насінництва і загальнобіологічних дисциплін;
 • З липня 2013 року доцент кафедри селекції, насінництва і загальнобіологічних дисциплін;
 • З травня 2015 року доцент кафедри рослинництва, селекції та насінництва;
 • З вересня 2015 року доцент кафедри агрохімії, хімічних і загальнобіологічних дисциплін.

Наукові статті:

 1. Недільська У.І. Інтрогресія факторів стійкості проти сухої фузаріозної гнилі диких, культурних видів у вихідного матеріалу картоплі. Монографія. – Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 224 с.
 2. Недільська У.І., Хоміна В.Я. Вихідний матеріал для селекції картоплі за складовими урожайності / Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам'янець-Подільський, 2011. - Вип. 19. С. 46-50.
 3. Недільська У.І., Ільчук Р.В. Методики виконання експериментів для створення вихідного селекційного матеріалу картоплі, стійкого проти сухої фузаріозної гнилі / Збірник наукових праць. Випуск 14 «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур» –  Київ. - 2012. – С. 579-582.
 4. Недільска У.І. Перспективна цінність селекційного матеріалу картоплі за вмістом крохмалю / Збірник наукових праць ПДАТУ. –  Кам'янець-Подільський, 2012. – Вип. 20. C. 39-42.
 5. Недільська У.І. Вихідний матеріал за вмістом крохмалю у бульбах картоплі / Вісник Львівського аграрного університету - № 16. – (Сер. «Агрономія»). 2012. – С. 126-129.

Монографії

 1. «Інтрогресія факторів стійкості проти сухої фузаріозної гнилі диких, культурних видів у вихідний матеріал картоплі»