Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра рослинництва, селекції та насінництва

Викладацький склад

Гораш Олександр Савич
зав. кафедри, доктор с.-г. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Бахмат Микола Іванович
професор кафедри, доктор с.-г. наук,  Заслужений діяч науки і техніки України, професор

Гойсюк Світлана Олександрівна
доцент

Вільчинська Людмила Аліковна
доцент

Хмелянчишин Юрій Володимирович
доцент

Гаврилянчик Руслан Юрійович
доцент

Климишена Ріта Іванівна
асистент

Степанченко Віталій Миколайович
асистент

 

Загальна характеристика кафедри

Кафедра рослинництва, селекції і насінництва є однією з провідних кафедр на факультеті агротехнологій і природокористування (випускова кафедра). Вона забезпечує виконання освітньої програми рівнів вищої освіти бакалавр та магістр за однією або кількома спеціальностями (спеціалізаціями) і відповідає за рівень підготовки фахівців, розробку навчальних планів, розробку та забезпечення магістерських програм, організацію і керівництво підготовкою дипломних робіт, виробничою практикою, організацію заходів щодо поліпшення якості підготовки випускників; організацію роботи екзаменаційних комісій.

Утворилась в результаті об'єднання двох кафедр у травні 2015 р.: рослинництва і кормовиробництва та селекції, насінництва і загальнобіологічних дисциплін.

За кафедрою закріплені вісім навчальних аудиторій. Кожне навчальне приміщення обладнане стендами за профілем дисциплін і необхідними приладами для проведення лабораторно-практичних занять. В аудиторіях встановлені 4 мультимедійних проектори. Є сучасний комп'ютерний клас на 9 машин з підключенням до мережі Internet.

За високу результативність роботи, активну участь у конкурсному відборі проектів наукових робіт і науково-технічних розробок та з нагоди Дня науки висловлена подяка колективу кафедри рослинництва, селекції та насінництва.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у зміцнення матеріально-технічної бази університету, досягнуті успіхи у підготовці фахівців, виховання студентської молоді оголошена подяка – Горашу О.С.

За наукову роботу «Моделювання адаптивної сортової технології вирощування сої в господарствах Хмельницької області» нагороджений дипломом Хмельницької обласної ради – Бахмат М.І.

 

 

Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра:

 1. Агрономія
 2. Генетика
 3. Біотехнологія
 4. Основи наукових досліджень
 5. Комп'ютерні методи в агрономії
 6. Рослинництво
 7. Селекція та насінництво с.-г. культур
 8. Насіннєзнавство
 9. Картоплярство
 10. Програмування врожаїв
 11. Буряківництво
 12. Методи контролю в насінництві
 13. Практичне насінництво і сортовий контроль
 14. Агробіологічне обґрунтування технологій вирощування с.-г. культур
 15. Еколого-біологічне рослинництво
 16. Селекція с.-г. культур і сортознавство
 17. Насінництво с.-г. культур
 18. Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння
 19. Інспекторська робота в насінництві
 20. Заготівля і зберігання насіння
 21. Методи і організація досліджень в агрономії
 22. Системи сучасних інтенсивних технологій
 23. Спеціальна генетика
 24. Біотехнологія в рослинництві
 25. Прогноз і програмування врожаїв с.-г. культур
 26. Світові агротехнології
 27. Біологічні основи рослинництва
 28. Інноваційні технології в рослинництві
 29. Програмування врожаїв с.-г. культур
 30. Методи і організація досліджень в рослинництві
 31. Комп'ютерні технології в садівництві, овочівництві і виноградарстві
 32. Методика дослідної справи з використанням ПЕОМ
 33. Дослідна справа в садівництві, овочівництві і виноградарстві з використанням ПЕОМ
 34. Прикладна генетика з основами цитології
 35. Основи біотехнології
 36. Технологія сільськогосподарського виробництва
 37. Глобальні і світові тенденції розвитку агрономії
 38. Наукові методи польових і лабораторних досліджень в рослинництві
 39. Моделювання адаптивних технологій вирощування с.-г. культур
 40. Біотехнологія в селекції і насінництві
 41. Техніка і організація селекційного процесу
 42. Сучасні методи вивчення продуційних процесів у рослинництві
 43. Прогнозування урожайності і якості с.-г. культур
 44. Сучасні методи селекції с.-г. культур
 45. Методи оцінки вихідного матеріалу

При кафедрі функціонує лабораторія з вивчення польових сільськогосподарських культур, створені колекції зернових, круп'яних, лікарських, технічних і біоенергетичних рослин. Це дає змогу проводити практичні заняття з дисциплін кафедри, поглиблювати вивчення біологічних та морфологічних особливостей польових культур.


Практичні заняття з дисципліни «Сортознавство» проводить професор Гораш О.С.


Знайомство студентів з колекцією бобових культур проводить професор Бахмат М.І. та доцент Гойсюк С.О.


Доцент Вільчинська Л.А. проводить знайомство студентів з колекцією круп'яних культур


Практичне заняття на тему «Хліба 2 групи, просо і просовидні культури» проводить кандидат сільськогосподарських наук Степанченко В.М.


Студенти Коледжу ПДАТУ ознайомлюються з колекцією хрестоцвітих олійних культур


Кандидат сільськогосподарських наук Климишина Р.І. на ділянках зернових культур

Навчальні практики проводяться провідними викладачами згідно навчального навантаження. З кожної дисципліни за якою передбачена практика створена робоча програма з навчальної практики. Перед початком практики всі студенти проходять інструктаж з техніки безпеки і розписуються у журналі техніки безпеки на кафедрі.

 

Методична робота

Викладачами кафедри підготовлено необхідне навчально-методичне забезпечення дисциплін, розроблено відповідні робочі програми, навчально-методичні комплекси до них.

Зараз активно впроваджується в навчальний процес дистанційна форма навчання та контролю якості знань студентів за допомогою комп'ютерної системи Moodle.

За останні роки НПП кафедри проведена значна методична робота. Видано 12 підручників і навчальних посібників з грифом Міністерства аграрної політики або Міністерства освіти і науки України:

 1. «Буряківництво» (автори – Ігнатьєв М.О., Бахмат М.І., Вітвіцький І.А.);
 2. «Буряківництво» (автори – Роїк М.В., Бахмат М.І., Ігнатьєв М.О.);
 3. «Буряковий цукор – технології виробництва» (автори – Бахмат М.І., Ігнатьєв М.О., Вітвіцький І.А.);
 4. «Ефіроолійні рослини» (автори – Бахмат М.І., Кващук О.В., Хоміна В.Я., Загородний М.В., Сучек М.М.);
 5. «Лікарське рослинництво» (автори – Бахмат М.І., Кващук О.В., Хоміна В.Я., Комарніцький В.М.);
 6. «Соя: агроекологічні основи вирощування, переробки і використання» (автори – Бабич А.О., Бахмат О.М., Бахмат М.І.);
 7. «Технологія вирощування, заготівлі, зберігання і переробки цукрових буряків» (автори – Бахмат М.І., Ігнатьєв М.О., Вітвіцький І.А.);
 8. «Управління продуційним процесом пивоварного ячменю» (автор – Гораш О.С.;
 9. «Ячмінь озимий пивоварний» (автори – Гораш О.С., Климишина Р.І.);
 10. «Ячмінь ярий» (автори – Гораш О.С., Бігуляк О.С.);

Крім цього, викладачами кафедри видано більше 50 методичних розробок по виконанню студентами лабораторних, практичних робіт та завдань для індивідуальної і самостійної роботи.

Для покращення якості підготовки спеціалістів  створено філії кафедри на виробництві, зокрема:

 1. Український інститут експертизи сортів рослин, Хмельницький обласний державний центр експертизи сортів рослин
 2. ТОВ «Корпорація «Колос-ВС»» с. Більче Золоте, Тернопільська область, Борщівський район
 3. ТОВ «Оболонь Агро» смт Чемерівці, Хмельницька область
 4. ТОВ НВО «Перлина Поділля» с. Квітневе, Білогірський район Хмельницька область
 5. СФТ «Оберіг» с. Чорна Чемеровецький район, Хмельницька область
 6. СФГ «Перлина» с. Загінці, Деражнянський район, Хмельницька область.

Почесними членами кафедри є Роїк М.В. – доктор с.-г. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки, директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків; Мастій В.В. – почесний професор кафедри, заслужений працівник сільського господарства України, голова агрофірми СГВК «Святець» Теофіпольського району;  Загородний М.В. – голова Хмельницької обласної ради; Марченко В.Л. – генеральний директор СТОВ агрофірми «Маяк», кандидат с.-г. наук.

 

Наукова робота

При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 06.01.09 – «рослинництво». Керівництво науковими дослідженнями здійснюють професори Гораш О.С., Бахмат М.І. та доцент Вільчинська Л.А.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить дослідження з вивчення різних питань технологій вирощування ряду сільськогосподарських культур. Результати цих досліджень апробуються на науково-теоретичній конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів та науковців.

Активну наукову роботу проводять студенти-дипломники кафедри під керівництвом викладачів.

Щорічно публікується збірник тез студентської науково-теоретичної конференції «Перші кроки в аграрну науку». Функціонує науковий гурток та постійно видається стінгазета «Вавіловець», в якій  висвітлюються питання науки і навчального процесу. Керівник гуртка – доцент Вільчинська Л.А.

Публікації студентів під керівництвом НПП

 1. Тимощук М.О. Урожайність зерна сортів ячменю озимого залежно від норм висіву насіння / М.О. Тимощук // Перші кроки в аграрну науку: Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2016 рік. – м. Кам'янець-Подільський, 2017. – С. 90-92. (керівник – Гораш О.С.)
 2. Велещук М.В. Вплив строків сівби на урожайні і якісні параметри сорту гречки Кам'янчанка / М.В. Велещук // Перші кроки в аграрну науку: Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2016 рік. – м. Кам'янець-Подільський, 2017. – С. 6-8. (керівник – Вільчинська Л.А.)
 3. Прунчак Я.М. Проектування насінництва основних зернових культур для умов ФГ «Мандарин» с. Давидівці Кіцманського району Чернівецької області / Я.М. Прунчак // Перші кроки в аграрну науку: Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2016 рік. – м. Кам'янець-Подільський, 2017. – С. 74-76. (керівник – Вільчинська Л.А.)
 4. Диянчук М.В. Селекція гречки в Україні: сучасність і перспективи / М.В. Диянчук // Актуальні питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. 15-16 червня 2017 року, м. Кам'янець-Подільський, 2017. – С. 196-199. (керівник – Вільчинська Л.А.)
 5. Кучер І.П. Екстрактивність сортів ячменю озимого залежно від мінерального живлення / І.П. Кучер // Перші кроки в аграрну науку: Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2016 рік. – м. Кам'янець-Подільський, 2017. – С. 48-50. (керівник – Климишена Р.І.)
 6. Великголова Н.С., Гринишина А.В. Теоретичні основи вирощування ячменю на пивоварні потреби / Н.С. Великголова, А.В. Гринишина // Перші кроки в аграрну науку: Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2016 рік. – м. Кам'янець-Подільський, 2017. – С. 9-10. (керівник – Климишена Р.І.)

Виховна робота

Основні напрямки роботи співробітників кафедри в плані виховних заходів є:

 • виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;
 • підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;
 • реалізація заходів щодо дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна Університету;
 • проведення профорієнтаційної роботи шляхом здійснення різноманітних заходів для учнівської молоді з метою популяризації спеціальностей кафедри, залучення майбутніх абітурієнтів до підготовки до вступу і подальшого навчання в університеті;
 • формування пропозицій щодо призначення керівників (кураторів) академічних груп.

Куратори студентів регулярно проводять різноманітні заходи, екскурсії, зустрічі з ветеранами АТО.


Доцент Хмелянчишин Ю.В. зі студентами на Міжнародному інвестиційному форумі «Central Ukrainian ID» в м. Кропивницький


Зустріч студентів і викладачів кафедри з бійцем АТО Киценьким Є.Б.

Кураторами студентів є професор Бахмат М.І., доценти Вільчинська Л.А., Гойсюк С.О. та Хмелянчишин Ю.В.