Подільський державний аграрно-технічний університет

Семенишина Ірина Віталіївна

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Контактний телефон: (050) 376 31 19

E-mail: mdm@pdatu.edu.ua

Місце і дата народження:
13 липня 1974 року в м. Хмельницькому.

Освіта:
вища. У 1996 році закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського ( тепер Кам'янець-Подільський Національний університет ім. Івана Огієнка), фізико-математичний факультет, спеціальність «Математика та основи інформатики».

Кандидатську дисертацію на тему «Напівінваріантні многовиди та періодичні розв'язки вироджених різницевих рівнянь у банахових просторах» захистила 18 листопада 2005 р.

В квітні 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри математичних дисциплін.

Напрям наукового дослідження:
«Періодичні розв'язки різницевих рівнянь», «Формування професійних компетентностей при викладанні дисциплін математичного циклу»

Викладає навчальні дисципліни:
Вища математика; Математика для економістів; Прикладна математика; Теорія ймовірностей та математична статистика; Економіко-математичні методи та моделі.

Діяльність:

 • З листопада 2000 року навчалась заочно в аспірантурі Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту за спеціальністю 01.01.02 – «Диференціальні рівняння».
 • З 1.09.1998 р. – 1.11.2007р. - асистент кафедри вищої математики.
 • З листопада 2007 р. переведена на посаду доцента кафедри математичних дисциплін.
 • З 2008 р.- по теперішній час доцент кафедри.

Основні публікації:

 1. I. V. Semenishina, TeplinskyYu. V. On finding periodic solutions of second order difference equations in a banach space. / Nonlinear oscillations.-2001. - 4, № 3. – Р.405-421.
 2. Семенишина І. В. Про гладкість інваріантного тору зліченної системи рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей. / Збірник наукових праць Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Крайові задачі для диференціальних рівнянь». – Чернівці: Прут- 2008. – С.196-157.
 3. Семенишина І. В. Деякі шляхи реалізації прикладної спрямованості навчання математики при підготовці військових спеціалістів вищої кваліфікації. / Наук. пр. Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка, зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп.: вип. 8, у 5 т. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2010. – с.-112-116.
 4. Понеділок В.Ф., Марчук Н.А.. Семенишина І.В. Практичні заняття з вищої математики. Частина 1., 2. Навчальний посібник, Кам'янець-Подільський «Каліграф», 2011, 2012.
 5. І.Semenishina, R.SemenyshenaDidactic formation principles of the profession competence when teaching natural sciences and mathematics in the higher educational institutions / CentralEuropeanJournalforScienceandResearch. Pedagogika Psychologie A Sociologie. №17 2016. P. 30-35.
 6. Семенишина І.В., Козак О. В. Впровадження електронного підручника як ефективного засобу підвищення якості освіти / Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий журнал. / Кам'янець-Подільський : 2017. – Вип. 3. С.229-238
 7. Семенишина І.В.Сучасні педагогічні підходи до організації самостійної роботи студентів у вищій школі / Збірник наукових праць «Наука і суспільство» Пряшівського університету. UniverzitnaKniznica 2017,С.204-209.