Подільський державний аграрно-технічний університет

Освітньо-професійні програми

Перший рівень вищої освіти
ОС «Бакалавр»

Менеджмент
Публічне управління та адміністрування
Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Професійна освіта
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Автомобільний транспорт
Агроінженерія

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
Ветеринарна медицина
Кінологія

Агрономія
Екологія
Садівництво та виноградарство
Садово-паркове господарство
Геодезія та землеустрій
Захист і карантин рослин

 

Другий рівень вищої освіти
ОС «МАГІСТР»

Менеджмент
Публічне управління та адміністрування
Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Силабус - Виробнича практика Силабус - Інформаційні теxнології в енергетиці Силабус - Автоматизація електроприводу сільськогосподарських машин і агрегатів Силабус - Безпека праці в енергоустановках Силабус - Ділова іноземна мова Силабус - Електромагнітна сумісність Силабус - Електротехнології в апк Силабус - Математичне моделювання електротехнічних систем та їх елементів Силабус - Методика наукових досліджень Силабус - Основи енергоощадності Силабус - Проектування енергетичних об'єктів сільського господарства + Силабус - Теорія оптимізації Силабус - Філософія науки та інноваційного розвитку Силабус -Тепловодопостачання в АПК

Професійна освіта
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Агроінженерія

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
Ветеринарна медицина (1) (2)
Кінологія

Агрономія
Охорона навколишнього середовища
Садівництво та виноградарство
Садово-паркове господарство
Землеустрій і кадастр

Перелік вибіркових дисциплін

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка