Подільський державний аграрно-технічний університет

Відділ міжнародної та навчально-виробничої практики і працевлаштування

Department of International, Study, Production Training and Employment

Начальник відділу Міжнародної та навчально-виробничої практики і працевлаштування
Director of  Department of International, Study, Production Training and Employment

Гоголь Інна Анатоліївна (Gogol Inna)
кандидат економічних наук

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
: (067) 661 27 23
: 6-84-16

У зв'язку з інтеграцією системи вищої освіти України в європейський освiтнiй та науковий простір, надзвичайно гостро стає питання академічної мобiльнiсті студентів та науково-педагогічних працівників, яка надає їм можливість отримати сучасні знання у вищих навчальних закладах, установах та організаціях іноземних країн; а також пройти практику чи стажування за кордоном на сучасних сільськогосподарських підприємствах.

В даній сфері університет діє на пiдставi чинного законодавства, в тому числі Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», наказів Мiнiстерства освіти i науки України; «Положення про організацію навчального процесу», Статуту університету, а також «Положення про організацію курсів іноземних мов при Подільському державному аграрно-технічному університеті» та «Положення про організацію закордонного стажування викладацького складу, студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, слухачів інституту післядипломної освіти та дорадництва, наукових співробітників Подільського державного аграрно-технічного університету» (від 26.06.14 р., протокол № 10) та інших нормативно-правових документів, що регламентують умови виїзду студентів та НПП за межі України з метою навчання, стажування або проходження практики тощо.

Положення про відділ міжнародної та навчально-виробничої практики і працевлаштування ПДАТУ
Положення про проведення практик студентів ПДАТУ
Положення про організацію закордонного стажування викладацького складу, студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, слухачів інституту післядипломної освіти та дорадництва, наукових співробітників ПДАТУ

Зауважимо, що згідно Болонської угоди, метою закордонної практики та стажування є: «сприяння інтеграції національної аграрної освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та вивчення практичного досвіду ведення сільського господарства в країнах з розвиненим аграрним сектором економіки; оволодіння студентами передовими технологіями вирощування, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції; вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття практичних навичок роботи з нею». Також практика та стажування студентів, науково-педагогічних працівників за кордоном є однією з форм проведення практичної підготовки, що є компонентою освітньо-професійної програми підготовки фахівців для здобуття відповідної кваліфікації.

Аналізуючи стан міжнародної діяльності можемо відмітити, що за останні роки зросла збільшилася кількість договорів щодо співпраці із іноземними партнерами, як навчальними закладами або його підрозділами, так і з міжнародними організаціями та фермерськими господарствами, з якими підписано угоди про співробітництво, згідно з якими було здійсненні позитивні зміни у реалізації права академічної мобільності НПП і студентів. Завдяки чому з'явилася можливість збільшити кількість місць проходження стажування для НПП, а також безкоштовного паралельного навчання та проходження практик за кордоном для студентів. Суттєвим здобутком стало підписання ряд угод щодо паралельного безкоштовного навчання наших студентів у Польщі і Німеччині (Люблінська Політехніка та Поморська Академії в м. Слупськ та «OSNABR?K UNIVERSITY», м. Оснабрюк).

 

Варто відмітити, що академічна мобільність учасників освітнього процесу ПДАТУ здійснюється на підставі законодавчо узгоджених міжурядових угод про співробітництво в галузі освіти, програм та проектів, угод про співробітництво між нашим університетом та іноземними закладами, організаціями, установами на підставі узгоджених навчальних планів, особистої ініціативи учасників освітнього процесу та інших механізмів реалізації.

Презентація "Реалізація права на міжнародну мобільність студентів ПДАТУ"

Міжнародне співробітництво надає змогу підвищувати освітні, наукові та професійні навики професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, магістрантів, молодих спеціалістів, бакалаврів, студентів, працівників ПДАТУ. Укладені контракти щодо міжнародного співробітництва дають можливість вагомо збільшити кількість місць практичної підготовки для студентів та науково-педагогічних працівників університету на кращих господарствах зарубіжних країн. Дані переваги допоможуть запропонувати найпрестижніші вакансії, а набувши практичного досвіду в галузі сільського господарства, практиканти та стажери зможуть його втілити на вітчизняних підприємствах.

Для навчання, проходження практик та стажування за кордоном передусім необхідне знання іноземних мов на відповідному рівні, тому у співробітників та студентів університету значно зріс інтерес до вивчення іноземних мов, яке вони поліпшують на курсах іноземних мов, які діють при університеті.

Положення про організацію курсів іноземних мов в ПДАТУ

В зв'язку з чим збільшилася кількість договорів щодо співпраці із іноземними партнерами, як навчальними закладами або його підрозділами, так і з міжнародними організаціями та фермерськими господарствами, з якими підписано угоди про співробітництво, відповідна кількість яких щороку зростає.

Презентація "Участь університету у міжнародних проектах і програмах у сфері вищої освіти"

Подільський державний аграрно-технічний університет реалізуючи право академічної мобільності на перспективу передусім ставить за мету реалізацію наступних завдань:

- підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти, проведення досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми методами дослідження, набуття досвіду проведення науково-дослідної роботи та впровадження її результатів;

- набуття професійного досвіду під час проходження навчальних та виробничих практик та стажувань;

- можливість одночасного отримання здобувачем вищої освіти двох документів про вищу освіту з додатками встановленого у вищих навчальних закладах-партнерах зразка та інформацією про систему оцінювання в них навчальних здобутків здобувачів вищої освіти;

- підвищення рівня володіння іноземними мовами;

- навчання іноземних студентів на відповідному рівні;

- розробка та узгодження спільних навчальних планів із зарубіжними партнерами;

- посилення інтеграції освіти і науки, розвиток подальших наукових досліджень, поглиблення знань національних культур інших країн, а також поширення знань про мову, культуру, освіту і науку України;

-підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних взаємовідносин та зв'язків з іншими країнами.

Успішно здійснюючи свою діяльність в галузі міжнародного співробітництва з навчальними закладами за кордоном та іншими міжнародними організаціями, можемо зазначити, що лише прикладаючи спільні зусилля на міжнародній ниві, ми можемо забезпечити світле майбутнє, як для нашого університету, так і для країни в цілому.

Пропозиції факультетів ПДАТУ щодо наукової співпраці

На сьогодні існують наступні діючі програми практик і стажувань для науково-педагогічних працівників та студентів:
Програми практики та стажування в США:

 1. Програма від штату Огайо, є програмою міжнародного обміну студентів за підтримки Коледжу харчування, сільськогосподарських наук та наук з навколишнього середовища, згідно постанови Дирекції з міжнародних програм Державного університету Огайо. Державний університет Огайо було засновано в 1879 році і зараз там навчаються приблизно 56,000 студентів. Програму стажування було розпочато в 1979 році з метою надати студентам можливість отримати практичний досвід у відповідних галузях сільського господарства. Програми пропонуються в усіх штатах на рослинництво, тваринництво, змішані ферми, гольф та ін.
 2. Програма CAEP пропонує виробниче стажування в сільському господарстві, садівництві, торфовиробництві, виноробстві, харчовій промисловості, конярстві. Термін стажування складає від 3 до 12 місяців. Програма CAEP – це можливість набути безцінний досвід, вивчити іншу культуру, покращити комунікаційні навички, почати будувати свою кар'єру.

Практиканти CAEP мають можливість вивчити різні культури та аграрний бізнес та техніки, що використовують в Сполучених Штатах.

 1. Програма МАСТ – це програма міжнародного обміну, яка поєднує практичний та освітній досвід у сільському господарстві. Освітній бік програми забезпечує Університет Мінесоти. Програма МАСТ почала діяти в 1949 році як обмін між Мінесотою та Швецією. З того часу, більш ніж 5,500 практикантів з 65 країн світу прийняли учать в програмі. Розміщення надаються у сільському господарстві, лісництві та рибному господарстві. Ви самі обираєте тип програми: або тільки стажування, або стажування та навчання в Університеті Мінесоти.
 2. Програма проходження практики в Швеції є практичною, але не робочою. Тобто, студент, аспірант або випускник проживатиме в родині (або в окремому будинку разом з іншими практикантами), буде проходити практику на фермі (яку сам обере – молочна, тваринницька (свині, коні, корови, вівці, птиця тощо), садівництво (фрукти, овочі), теплиці (декоративні рослини, квіти, овочі) або ферма змішаного типу) разом з господарями. Стипендія становить 50,95 шведських крони за годину, якщо термін перебування складає 1-6 міс,71,30 шведських крони за годину, якщо практикант подовжує практику до 7-12 міс. розміщення: переважно свиноферми та молочні ферми або змішані ферми (молочна + польові культури, свиноферма + садівництво). Декілька ферм (15-25 на рік загалом) приймають практикантів для стажування у галузі садівництва, конярства, лісівництва, фруктів, птахівництва та хутра. Біля 5 місць пропонується на спеціалізоване рослинництво.
 3. Программа практики в Данії передбачає розміщення: переважно свиноферми та молочні ферми або змішані ферми (молочна + польові культури, свиноферма + садівництво). Декілька ферм (15-25 на рік загалом) приймають практикантів для стажування у галузі садівництва, конярства, лісівництва, фруктів, птахівництва та хутра. Біля 5 місць пропонується на спеціалізоване рослинництво.
 4. Программа практики в Данії передбачає розміщення на рослинницьких та тваринницьких фермах. Учасники отримують: Стипендія надається згідно з погодинними нормами або відрядна. Погодинна складає 65-72 NOK (близько $10-11). Відрядні встановлюються згідно норм, встановленими місцевим законодавством із розрахунку середня продуктивність середня погодинна. Податки відрізняються по областях і від рівня прибутку (чим більше прибуток – більший податок) і складають приблизно 10-30%. Після успішного закінчення програми кожен учасник отримає відпускні у розмірі 10% стипендії після податків). Проживання безкоштовне або до 27 NOK на день, харчується учасник сам.
 5. Программа практики Нідерландах є практичною, та направлена на набуття практичного досвіду у сільському господарстві. Тобто, студенти проживатимуть в родині (або в окремому будинку разом з іншими практикантами), працюватимуть на фермі (яку самі оберуть – молочну, тваринницьку, свиноферму, садівництво, теплиці, квіти, декоративні рослини, овочі, фрукти, ферму змішаного типу, ферми виробництву сиру, тощо) разом з господарями, матимуть безкоштовне проживання та триразове харчування. Родина виплачує практикантові так звані "кишенькові гроші" раз на місяць 390 євро (95 євро на тиждень), які розраховані на щотижневі потреби студента. У випадку, якщо проживання організовано окремо від родини, тобто студент має сам готувати їжу, до стипендії ще виплачується 195 євро на місяць на харчування. Страхування надає голландська організація. Робочий тиждень складає 37 годин. Як правило, практикант працює також першу половину дня кожної другої суботи. Додаткові години можуть бути відшкодовані за рахунок додаткового вільного часу або грошима. Спосіб компенсації обирає виключно фермер.
 6. Программа практики в Швейцарії. Дана програма дає можливість студентам та випускникам аграрних закладів освіти отримати досвід роботи на тваринницьких, овочівницьких, змішаних фермах або на фермах з частковою зайнятістю у якості домогосподарки (тільки для дівчат).
  Тривалість практики становить 4 місяці (виїзд можливий з березня по вересень включно), також пропонується програма тривалістю 12 місяців з можливістю подовження до 18 місяців (на овочівництво – виїзд тільки у лютому, березні, квітні; на тваринництво, змішані ферми та польові роботи – з квітня по вересень включно кожного місяця). Участь можуть приймати тільки студенти або випускники, що закінчили навчання не більше ніж 12 місяців тому. Приймаються тільки певні факультети/спеціалізації (ветеринарний, біолого- технологічний, агрономічний, захист рослин, механізація с/х).
 7. Программа практики в Австралії. Тривалість програми складає 12 місяців. Пропонуються місця на різноманітних фермах із зайнятістю у садівництві та тваринництві. Стипендія складає 15,51 А$ за годину. Податки складають приблизно 12-15%.
 8. Программа практики в Новій Зеландії. Програма дозволяє студентам та випускникам аграрних закладів освіти (віком від 18 до 29 років) пройти стажування у сільському господарстві. Економіка Нової Зеландії базується більшістю на сільському господарстві, тому використовуються найновітніші технології та методи (наприклад на молочних фермах зазвичай 600 голів, але є ферми із кількістю поголів'я від 2000 корів).
 9. Програма IRE Canada – це досвід роботи для молодих людей, в яких є достатньо практичного досвіду в сільськогосподарській індустрії, і які хочуть поширити свої знання та світогляд. Існує дві програми: програма на 7 місяців, що починається з 1 квітня і триває до 1 листопада, також можливо отримати розміщення на 8-12 місяців (переважно – це тваринницькі ферми, що вирощують молочні та м'ясні породи корів).

В усіх країнах фермери гарантовано виплачуватимуть справедливу стипендію, але якщо ціль вашої поїздки – це тільки заробіток грошей, тоді Вам краще залишитися вдома. Ви можливо заробите більше із меншими витратами! Те, що ви отримаєте від програми, перевісить всі тяжкі витрати, і для багатьох практикантів цей досвід стане незабутнім і можливо, навіть змінить життя.

Учасники практичної підготовки за кордоном від ПДАТУ у розрізі останніх п'яти навчальних років

Програма

Країна

Кількість,
2013-2014 н. р.

Кількість,
2014-2015 н. р.

Кількість,
2015-2016 н. р.

Кількість,
2016-2017 н. р.

Кількість,
2017-2018 н. р.

"Dan-Lat Farm", "Travel to Farm", "DIC", "Agri-Lida", "Peter Top"

Данія

94

96

73

49

45

"Atalantis"

Норвегія

19

25

16

26

25

"IRWE", "JUF"

Швеція

3

5

11

6

14

"CAEP", "The Ohio Program", "Worldwide Farmers Exchange", "Mast International", "Work&Travel"

США

19

8

6

28

9

"International Rural Exghange"

Австралія

9

8

5

4

12

"Agroimpuls"

Швейцарія

10

2

6

7

7

"Stichting Uitwisseling the Netherlands"

Нідерланди

4

5

7

8

5

"Apollo", "Kals Gof"

Німеччина

13

23

49

36

54

"SAWS"

Польща

-

8

38

18

12

Інші країни світу

Австрія, Нова Зеландія, Канада, Фінляндія, Чехія

5

-

3

3

3

Всього

 

176

180

184

185

186

 

Також існують короткотермінові програми практики в Німеччині та Фінляндії.
Всім охочим пройти практику чи стажування звертатися у відділ міжнародних зв'язків (каб.30 головного корпусу), та за телефоном +38(067)661 27 23

ГОГОЛЬ ІННА АНАТОЛІЇВНА
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду