Подільський державний аграрно-технічний університет

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ПДАТУ

Подільський державний аграрно-технічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ПДАТУ:

 • Завідувача кафедри садівництва і виноградарства;
 • Професора кафедри садівництва і виноградарства – 1 посада;
 • Доцента кафедри садівництва і виноградарства – 1 посада;
 • Доцента кафедри садівництва і виноградарства – 1 посада (0,5 ставки);
 • Асистента кафедри садівництва і виноградарства – 1 посада;
 • Асистента кафедри садівництва і виноградарства – 1 посада (0,75 ставки);
 • Завідувача кафедри садово-паркового господарства, землеробства і ґрунтознавства;
 • Професора кафедри садово-паркового господарства, землеробства і ґрунтознавства – 1 посада;
 • Доцента кафедри садово-паркового господарства, землеробства і ґрунтознавства – 4 посади;
 • Доцента кафедри садово-паркового господарства, землеробства і ґрунтознавства – 1 посада (0,75 ставки);
 • Асистента кафедри садово-паркового господарства, землеробства і ґрунтознавства – 2 посади;
 • Завідувача кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії;
 • Професора кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії – 1 посада.

До конкурсної комісії необхідно подати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора університету;
 • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;
 • список наукових, навчально-методичних праць та винаходів, завірений вченим секретарем університету;
 • звіт про роботу  протягом терміну попереднього контракту (для працюючих в університеті осіб);
 • перспективний план роботи.

Особи, що не працюють в університеті додатково подають такі документи:

 • заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
 • автобіографія;
 • копію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11), засвідчену відділом кадрів університету;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;
 • довідку від психіатра;
 • копію військового квитка (для військовозобов'язаних).

До участі у конкурсі  допускаються особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Подільському державному аграрно-технічному університеті (схвалено Вченою радою університету Протокол № 11 від 31 травня 2018 р.):

З додатковими умовами конкурсу можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету http://pdatu.edu.ua/.

Заяви для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення, тобто з 07 вересня по 06 жовтня 2018 р. включно за адресою вул. Шевченка 13, каб. № 22 (відділ кадрів), з 8.00 до 17.00 год.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами:
(03849) 9-14-70, (03849) 6-83-80