Подільський державний аграрно-технічний університет

Перелік інститутів, факультетів, кафедр Друк

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

1. Геодезії та землеустрою (Кінаш І.А.)
2. Рослинництва, селекції і насінництва (Гораш О.С.)
3. Садівництва і виноградарства (Овчарук В.І.)
4. Екології, карантину і захисту рослин (Бахмат О.М.)
5. Садово-паркового господарства, землеробства і грунтознавства (Рихлівський І.П.)
6. Агрохімії, хімічних і загально-біологічних дисциплін (Роговик Л.Й.)

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ І ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИННИЦТВІ

7. Годівлі, розведення тварин та технології кормів  (Цвігун А.Т.)
8. Технології виробництва і переробки продукції тваринництва (Приліпко Т. М.)
9. Ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії (Желавський М. М.)
10. Мікробіології, фармакології і гігієни тварин (Супрович Т. М.)
11. Інфекційних та інвазійних хвороб (Мушинський А. Б.)
12. Нормальної та патологічної фізіології і морфології (Савчук Л. Б.)

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

13. Менеджменту, публічного управління та адміністрування (Чикуркова А.Д.)
14. Обліку і оподаткування (Мельничук О.В.)
15. Інформаційних технологій (Цвігун І.А.)
16. Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (Волощук К.Б.)
17. Фінансів, банківської справи та страхування (Рудик В.К.)

ІНЖЕНЕРНО – ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

18. Машиновикористання в АПК (Ткач О.В.)
19. Ремонту машин та енергообладнання (Федірко П.П.)
20. Сільськогосподарських машин і механізованих технологій (Рудь А.В.)
21. Енергетики та електротехнічних систем в АПК (Гарасимчук І.Д.)
22. Охорони праці та фізичного виховання (Марущак А.М.)
23. Професійної освіти (Ляска О.П.)
24. Транспортних технологій та засобів АПК (Комарніцький С.П.)
25. Тракторів, автомобілів та енергетичних засобів (Дуганець В.І.)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ

26. Математичних дисциплін і моделювання
27. Соціально-гуманітарних дисциплін
28. Фізики і загальнотехнічних дисциплін
29. Відділення підвищення кваліфікації
30. Відділення перепідготовки