Подільський державний аграрно-технічний університет

Білик Тетяна Леонівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

Контактний телефон: (03849) 68-234,  24-355

E-mail: pro-nav@pdatu.edu.ua

Місце і дата народження:
народилася у 1978 р. в м. Чернівці.

Освіта:
Повна вища. У 2000 році закінчила  Подільську  державну аграрно-технічну академію (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «облік і аудит» та здобула  кваліфікацію економіста-бухгалтера.

В 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Менеджмент персоналу малих підприємницьких структур агропромислового виробництва» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Викладає навчальні дисципліни:
«Організація діяльності с.-г. підприємства, агробізнесу і підприємництва», «Соціальна економіка», «Економіка, організація і планування в агропромислових формуваннях»,  «Лідерство в підприємницькій діяльності», «Підприємницька діяльність», «Оцінка ефективності малого бізнесу»

Діяльність:

 • 03.07.1995-30.08.1995 – касир ТзОВ «Троянда»
 • 17.07.2000-20.12.2000 – бухгалтер ТзОВ «Троянда»
 • 01.03.2001-08.01.2003 – молодший науковий співробітник Подільської     державної аграрно-технічної академії
 • 09.01.2003-31.10.2004 – вчений секретар Подільської держаної аграрно-технічної академії
 • 01.11.2004-06.02.2014 – вчений секретар Подільського державного аграрно-технічного університету
 • 07.02.2014-22.04.2014 – помічник ректора з навчальної роботи Подільського державного аграрно-технічного університету
 • 23.04.2014-27.09.2017 – завідувач аспірантури Подільського державного аграрно-технічного університету
 • з 28.09.2017 – проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності

Наукові статті:

 1. Білик Т. Л. Використання матеріального стимулювання в управлінні персоналом агропромислових підприємств [Текст] / Т Л. Білик // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2013. – Випуск 21. – С. 335–338.
 2. Білик Т. Л. Економічна ефективність та результативність діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / Т Л. Білик, І. В. Хомич // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2014. – Випуск 22. – С. 297–301.
 3. Білик Т. Л. Особливості діяльності та управління персоналом малих агропромислових підприємств [Текст] / Т Л. Білик // Вісник Хмельницького національного університету. Випуск 6. – Хмельницький, 2015. – С. 187–192.
 4. Білик Т. Л. Формування персоналу малих підприємницьких структур агропромислового виробництва [Електронний ресурс] / Т Л. Білик // Ефективна економіка. – 2015. – Випуск 11.
 5. Білик Т. Л. Інноваційні моделі розвитку та менеджмент персоналу малих підприємницьких структур агропромислового виробництва  [Текст] / Т Л. Білик //  Інноваційна економіка. – 2015. – Випуск 5 (59). – С. 226-232.
 6. Білик Т.Л.  Сучасні тенденції на ринку праці України [Текст] / Т Л. Білик, І.В. Хомич // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2015. – Випуск 23. – С. 279-293.
 7. Білик Т.Л. Закономірності розвитку малого бізнесу України та Євросоюзу // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : тези всеукраїнської наукової Інтернет-конференції. – Тернопіль, 2015. – Випуск 14. – С. 20-23.
 8. Білик Т.Л. Тенденції демографії населення та зайнятості персоналу підприємств // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон, 2015. – С. 50-53.
 9. Білик Т.Л. Пріоритети малого і середнього підприємництва Кам'янець-Подільського району Хмельницької області // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Кам'янець-Подільський, 2015. – С. 122-127.
 10. Марусей Т., Білик Т. Актуальні аспекти реформи державних закупівель [Текст] / Т. Марусей, Т. Білик // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-22 березня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2018. – C. 190–192.
 11. Marusei T., Bilyk, T.СRM-system as an instrument of modern business  [Текст] / T. Marusei, T. Bilyk // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-22 березня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2018. – C. 248–250.
 12. Tetiana Bilyk, Volodymyr Ivanyshyn.  Features of personal management of small business structures of agro-industrial production [Текст] / T.Bilyk, V. Ivanyshyn // Scientific achivements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine : scientific monograph, Vol. II – Krakow, 2017. – C. 149-166