Подільський державний аграрно-технічний університет

Іванишин Володимир Васильович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Контактний телефон: (03849) 68-3-42, (03849)2-52-92

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Місце і дата народження:
6 вересня 1961 року в с. Юр'ямпіль Борщівського району Тернопільської області.

Освіта:
Повна вища. В 1983 році вступив до Чернівецького державного університету на загальнотехнічний факультет, який закінчив в 1986 році, після чого перевівся в Одеський політехнічний інститут, який закінчив в 1989 році.

Кандидатську дисертацію на тему "Лізинг в сільськогосподарському виробництві" захистив у 2003 році.

Докторську дисертацію на тему: «Система розвитку технічного забезпечення аграрного сектора АПК України: методологія і організація» захистив у 2011 році.

Заслужений працівник сільського господарства України, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, орденом «За заслуги» ІІ ступеня, знаком "Відмінник аграрної освіти та науки України". Також його нагороджено Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства промислової політики України.

Викладає навчальні дисципліни:
«Основи економіки транспорту», «Загальний курс транспорту», «Транспортний менеджмент і маркетинг».

Діяльність:

 • 1977 р. - пішов працювати в колгосп "Перемога", Борщівського р-ну Тернопільської обл. механізатором;
 • 1979-1981 рр. – служба в лавах Радянської Армії;
 • в грудні 1981 р. обраний секретарем комітету комсомолу колгоспу "Перемога";
 • з листопада 1983 року по червень 1984 року – інженер по експлуатації МТП колгоспу "Перемога";
 • в червні 1984 року рішенням правління колгоспу затверджений головним інженером колгоспу "Перемога";
 • в лютому 1987 року направлений головним інженером в колгосп «Росія», Борщівського р-ну Тернопільської обл.;
 • 1987-1989 рр. – затверджений заступником голови колгоспу «Жовтень» Борщівського р-ну Тернопільської обл.;
 • 1989-1992 рр. - голова колгоспу ім. Шевченка, Борщівського р-ну Тернопільської обл.;
 • з липня 1992 року – голова спілки селян «Колос» Борщівського р-ну Тернопільської обл.;
 • з листопада 1992 року по січень 1998 рр. - директор Борщівського радгоспу-технікуму (сьогодні Борщівський агротехнічний коледж);
 • з січня по лютий 1998 р. - перший заступник голови Борщівської РДА;
 • 1998-1999 рр. - голова Борщівської РДА;
 • 1999-2000 рр. - заступник начальника Головного управління технічної політики, начальник управління балансів, транспорту, енергетики і маркетингу матеріально-технічних ресурсів Міністерства АПК України;
 • 2000 р. - заступник начальника Департаменту науково-технічної політики, начальник управління стратегії розвитку енергозабезпечення сільськогосподарських товаровиробників Міністерства АПК України;
 • 2000-2003 рр. - пройшов щаблі від заступника генерального директора Державного лізингового підприємства «Украгролізинг» до голови правління НАК «Украгролізинг»;
 • 2003-2004 рр. - директор Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування Мінпромполітики України;
 • 2004-2005 рр. - заступник Міністра промполітики України;
 • 2005-2007 рр. - директор Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім.Л. Погорілого;
 • 2007-2010 рр. - генеральний директор Аграрного фонду;
 • 2010 р. - радник Віце-прем'єр міністра України;
 • з квітня 2011 р. - професор кафедри тракторів та сільськогосподарських машин Миколаївського державного аграрного університету;
 • 2011-2012 рр. - директор навчально-наукового технічного інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • 2012-2013 рр. - проректор з навчально-науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • з серпня 2013 року по січень 2014 року - професор кафедри транспортних технологій і технічного сервісу Миколаївського національного аграрного університету;
 • з 22 січня 2014 року - виконуючий обов'язки ректора Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 26 вересня 2014 року - обраний колективом університету та з 13 жовтня 2014 року призначений ректором Подільського державного аграрно-технічного університету.

Наукові статті:

 1. В.В. Іванишин, А.В. Рудь, О.М. Коноваленко, І.О Мошенко. Практикум по сільськогосподарських машинах і знаряддях. Навчальний посібник. // К.:Урожай, 1996. – 208 с.
 2. В. Иванишин, А. Коваленко. Стратегическое управление предпринимательской деятельностью. // Труды Одесск. государст. политехн. университета. — Одесса, 1998. — Вып. 2 (6). — С. 217—219. (фахове видання)
 3. Іванишин В.В. Лізинг та його розвиток в Україні. // К.: Знання України, 2002.-57 с.
 4. Іванишин В.В. Теоретичні аспекти економічного змісту, класифікації видів та відносин учасників агролізингу. // К.: Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2002. – Вип. 56. –С. 343 (фахове видання)
 5. Іванишин В.В. Становлення державного лізингу в агропромисловому виробництві. // К.: Економіка АПК, 2002. – № 9. – С. 74-78.
 6. Іванишин В.В. Економічний механізм формування та функціонування лізингових відносин. // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 49-52 (фахове видання)
 7. Іванишин В.В. Трактор для сільського господаря: стан перспективи розвитку лізингу в Україні щодо придбання техніки для промислового комплексу. // Урядовий кур'єр. – 2002. – 17 жовтня.
 8. Іванишин В.В. Лізинг в сільськогосподарському виробництві. // Автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. екон. наук.: спец. 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. К., 2002. – 19 с.
 9. Іванишин В.В. Фінансовий лізинг і його роль у матеріально-технічному забезпеченні. // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 42-44 (фахове видання)
 10. Іванишин В.В. Фінансовий лізинг і його роль у матеріально-технічному забезпеченні. // Формування і реалізація дер-жавної політики матеріально-технічної бази агропромислового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН. – 2003. – С. 48-53
 11. Іванишин В.В., Білоусько Я.К., Бойко В.І., Гуков Я.С., Грицишин М.І., Герун М.І. Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази АПК в Україні. // Матеріали до П'ятирічних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (28-29 січня, 2003 року). – Київ, 2003.
 12. Іванишин В.В. Роль технічних засобів у розвитку аграрного виробництва в контексті ефективності їх використання. // Економіка АПК. – 2003. – № 6. – С. 3 (фахове видання)
 13. Іванишин В.В. Методологічні основи техніко-технологічфінансного переоснащення сільськогосподарського виробництва. // Економіка АПК. – 2003. – № 12. – С. 3–5 (фахове видання)
 14. Іванишин В.В. Роль лізингу в забезпеченні сільськогосподарських підприємств засобами механізації. // Монографія. К.: ІАЕ УААН. – 2003.-294 с.
 15. Іванишин В.В. Основні напрями промислової політики у розвитку машинобудування для АПК. // Техніка АПК. – 2004. – № 6-7. – С. 4-5
 16. Сучасні тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарської техніки. / За ред. В.І Кравчука, М.І Грицишина, С.М.Коваля. // Наукове видання. К.:Аграрна наука, 2004. – 396 с.
 17. Іванишин В.В. Становлення та розвиток ринку продовольчого машинобудування в Україні. // Економіка АПК. 2004. – № 3. –С.38-42 (фахове видання)
 18. Іванишин В.В. Технологічні принципи формування машинно-тракторного парку та завдання системи машинобудувань. // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України.-2005.-Вип.8(22).-Кн.1.-С. 3-7 (фахове видання)
 19. В.В. Іванишин, В.С. Таргоня, Т.Л. Бабинець Екологічне та біоенергетичне обґрунтування концепції створення інтегрованих агроекотехнологій та комплексу машин для їх реалізації. // Матер. XIV междунар. симпоз., (Алушта, 3-11 сентяб., 2005 г.). – Симферополь,  2005. – С. 148-153.
 20. В. Іванишин, С.Коваль. Світові тенденції розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування. // Агротехніка України. – Київ, 2005. – С. 21-23
 21. В. Іванишин, С.Коваль, В.Погорілий, Л. Шустік. Результати випробувань нової техніки та перспективи розвитку технологій в рослинництві. // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України.-2005.-Вип.8(22).-Кн.1. - С. 8-22 (фахове видання)
 22. В. Іванишин, С.Коваль, В.Погорілий. Провідна роль УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в формуванні та реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі України. // Техніка АПК. – 2005. - № 5-6. –  С. 6-8,3
 23. В. Іванишин. Стратегічні напрями розвитку сільськогосподарського машинобудування в Україні // Економіка АПК. 2005.-№ 1. -С.3-8 (фахове видання)
 24. Іванишин В.В. Стратегія розвитку сільського господарства через призму впровадження сучасних технологій // Техніка АПК. – 2005.-№ 10-11. – С. 6
 25. Іванишин В.В. Перспективні напрями енерго- і ресурсозбереження в сільськогосподарському виробництві. Стаття. Економіка АПК.- 2005.-№6.-С.26-31 (фахове видання)
 26. В. Іванишин. С. Коваль. Випробовування – необхідний етап в створенні конкурентоспроможної сільськогосподарської техніки. Стаття.Техніка АПК. – 2006. - № 5. – С. 10-11
 27. Іванишин В.В. Світовий ринок і напрямки розвитку конструкцій зернозбиральних комбайнів. Стаття. Техніка АПК. – 2006. - № 6-7. – С. 6-9
 28. В. Іванишин. М.Луценко, В.Смоляр. Перспективні технології виробництва молока. Монографія. К.: ВІД "Академія", 2006. -192 с.
 29. В. Иванишин. С. Коваль А. Ковпак. Бортовые электронные устройства для тракторов. Стаття. Техніка АПК. – 2006. - № 8. – С. 6-8
 30. В. Іванишин. С. Ковал В.Погорілий Л. Шустік та інші, всього 6 осібШляхи енергозберігання в ґрунтообробці та сівбі зернових та ріпаку. Стаття. Техніка АПК. – 2006. - № 9-10. – С. 12-16.С. Ковал В.Погорілий Л. Шустік та інші, всього 6 осіб
 31. В. Іванишин. П. Войтюк. Відродження та розвиток матеріально-технічної бази буряківництва в Україні. Стаття. Економіка АПК. 2006. - № 6. – С. 11-18 (фахове видання).П. Войтюк
 32. В. Іванишин. Т. Бабинець. Проблеми оцінювання ефективності нової техніки та технологій на етапі випробування в умовах освоєння ринкової системи господарювання. Стаття. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України.-2006.-Вип. 9(23).-С.6-14 (фахове видання).
 33. В. Іванишин. Т. Бабинець. Економічна ефективність енергоощадних технологій обробітку ґрунту і сівби озимих зернових культур та ріпаку,Стаття,Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України.-2006.-Вип. 9(23).-С.15-29 (фахове видання).
 34. В. Іванишин. С. Коваль А. КовпакАналітичний огляд бортових електронних пристроїв для тракторів,Стаття,Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. - 2006.-Вип. 9(23).-С.48-77.
 35. В. Іванишин. С. Коваль. Досягнення і віхи майбутнього фірми CLAAS. Стаття. Техніка АПК.- 2007.-№1-2 – С.6-8
 36. В. Іванишин. Основні напрямки формування машинно-тракторного парку сільського господарства України. Стаття. Сільськогосподарські машини для збирання зернових культур, кормів і коренеплодів. Стан, тенденції і напрямки розвитку. Збірник праць міжнародної науково-практичної конференції (Гомель, 2007).- Гомель: РКУП "ГСКБ по зернозбиральній і кормозбиральній техніці", 2007.-С.17-20
 37. В. Іванишин. Стан та шляхи підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської техніки. Стаття. Вісник Сумського національного аграрного університету.-2007. - № 6-7. - С.399-404 (фахове видання).
 38. В. Иванишин. В. Таргоня, В. Гусар, В. Дубровин Экологические предпосылки разработки и внедрения оборудования для механизации биотехнологических альтернатив в сельскохозяйственном производстве. Стаття. Материалы 5-й международной научно практической конференции «Экология и сельскохозяйственная техника» (Санкт-Петербург, Российская академия с.х. наук 15-16 мая, 2007).- Санкт-Петербург, 2007. – Том 2. – С. 296-300,5,
 39. В. Іванишин. Економічна ефективність енергозберігання в ґрунтообробці та сівбі зернових і ріпаку. Стаття. Економіка АПК.-2007. - № 9. -С.28-33 (фахове видання).
 40. В. Іванишин. Т. Бабинець. Ефективність нової техніки та її оцінка на етапі випробовування. Стаття. Економіка АПК.-2008. - № 1. -С.21-24 (фахове видання).
 41. В. Іванишин. В.Таргоня Л. Околот. Еколого-економічні аспекти застосування агроекотехнології виробництва конкурентоспроможної екологічно чистої продукції. Стаття. Економіка АПК.-2008. -№ 3. -С.46-49 (фахове видання),3,
 42. Іванишин В.В. Стратегічні напрями розвитку сільськогосподарського машинобудування в Україні. // К.: Економіка АПК, 2008. – С. 8-13.
 43. Іванишин В.В. Становлення ефективного аграрного виробництва шляхом відновлення техніко-технологічної бази підприємств. Стаття. Агросвіт.-2009.-№ 23. - С.24-27 (фахове видання).
 44. Іванишин В.В. Вплив кредитоспроможності сільськогоподарських підприємств на проведення лізингових операцій. Стаття. Таврійський науковий вісник.-2009. - Вип. 65. - С.224-230 (фахове видання).
 45. Іванишин В.В. Інноваційне забезпечення оновлення техніко-технологічної бази підприємств АПК. Стаття. Економіка АПК.-2010. - № 1. -С.128-133 (фахове видання)
 46. Іванишин В.В. Розвиток технічного забезпечення в аграрному виробництві. Стаття. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві. -2010. – С.110-114.
 47. Іванишин В.В. Динаміка ряду синергічних ефектів від застосування інноваційних агротехнологій у рослинництві. Стаття. Агросвіт.-2010. -№5.-С.15-19 (фахове видання).
 48. Іванишин В.В. Обґрунтування вартісно-орієнтованої концепції контролінгу, GPS-моніторингу та диспетчеризації в аграрному виробництві. Стаття. Вісник аграрної науки.-2010. - № 9. - С.58-63 (фахове видання.)
 49. Іванишин В.В. Оцінка стану забезпечення аграрного сектора економіки України технічними засобами. Стаття. Агросвіт.-2010. - № 22. –С.11-14 (фахове видання).
 50. Іванишин В.В. Ефективність використання технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств в системі заходів точного землеробства. Стаття. Вісник ХДАУ.-2010. - № 10. - С.18-28 (фахове видання).
 51. Іванишин В.В. Ціноутворення на технічні засоби для сільськогосподарського виробництва. Стаття. Вісник аграрної науки.-2010. - № 12. -С.56-58 (фахове видання).
 52. Іванишин В.В. Система розвитку технічного забезпечення агарного сектора АПК України: методологія і організація. Автореферат. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук.: спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. К., 2011. – 36 с.
 53. Ефективність функціонування інфраструктури ринку техніки в Україні. Стаття. Агросвіт.-2011. - №3. - С.6-10 (фахове видання).
 54. Іванишин В.В. Організаційно-економічні засади відтворення і ефективного використання технічного потенціалу аграрного виробництва (Текст): монографія. // К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2011. – 350 с.
 55. Іванишин В.В. Роль держави в інвестуванні розвитку технічного забезпечення аграрного сектора АПК. Стаття. Інвестиції: практика та досвід.-2011. - № 9. - С.12-14 (фахове видання).
 56. Іванишин В.В. Вторинний ринок сільськогосподарської техніки та перспективи його розвитку в Україні. Стаття. Агросвіт.-2011. -№9.-С.12-14 (фахове видання).
 57. Іванишин В.В. Перспективи розвитку ринку вторинної техніки в Україні. Стаття. Ефективна економіка.- 2012. - №1. С.5 //http: //www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1508 (електронне фахове видання).
 58. Іванишин В.В. Тенденції розвитку світового ринку сільськогосподарської техніки. Стаття. Ефективна економіка.-2012. - № 2.-С. 5 //http: //www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1509 (електронне фахове видання)
 59. Іванишин В.В. Місце державної регуляторної політики в розвитку технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва. Стаття. Ефективна економіка.-2012.-№ 4.-С.3 //http: //www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1510 (елект. фахове видання)
 60. Іванишин В.В. Техніко-економічні передумови організації і розвитку фірмового технічного сервісу. Стаття. Ефективна економіка.-2012.-№ 5.- С.5 //http: //www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1511 (електронне фахове видання)
 61. Іванишин В.В. Методичні підходи до визначення потреби аграрного сектора в технічних засобах. Стаття. Біоресурси і природокористування. 2012. - Т.4.-№ 3-4.-С. 145–152 (фахове видання).
 62. Іванишин В.В. Оцінка стану виробництва сільськогосподарської техніки  та забезпечення нею сільгосптоваровиробників. Стаття. Ефективна економіка.-2012. - № 7.-С.6 //http: //www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1512 (електронне фахове видання).
 63. Іванишин В.В. Регулювання цін на продукцію сільськогосподарського машинобудування. Стаття. Продуктивність агропромислового виробництва. - 2012. – № 22. – С. 54–59 (фахове видання).
 64. Іванишин В.В. Роль техніко-технологічного забезпечення в ефективному аграрному виробництві. Стаття. Вісник аграрної науки Причорномор'я.-2012.-№ 3. – С. 10–18 (фахове видання).
 65. Іванишин В.В. Ефективність використання технічних засобів за сучасних систем контролінгу та в умовах ведення точного землеробства. Стаття. Біоресурси і природокористування.-2012. – Т.4.-№ 5-6. – С. 133–140 (фахове видання).
 66. Іванишин В.В. Фінансовий лізинг в системі технічного забезпечення аграрного сектора АПК. Стаття. Інноваційна економіка.–2012.– № 10 [36]. – С. 183–187 (фахове видання).
 67. Іванишин В.В. Докуніхін В.З. Контроль технічного стану автотранспортних засобів. Навчальний посібник. К.:Видавничий центр НУБіП України, 2013.- 160 с.
 68. Іванишин В.В. І.О. Прибитько, М.М. Корзаченко, С.М. Шпилька Фізико-механічні властивості ґрунтів за результатами статичного зондування на об'єкті рекреаційного призначення в м. Чернігів. Стаття. Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Сер.: Галузеве машинобудування, будівництво. Випуск 1. – 2014.– С.231-238.
 69. Іванишин В.В. О.В. Шкільов. Організація виробничої і підприємницької діяльності в сільськогосподарської підприємствах. Підручник. Камянець-Подільський: ПП «Медобори - 2006», 2014. – 416с.
 70. Іванишин В.В., В.М. Малишко, М.С. Микитюк Правова природа лізингу. Стаття. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». - 2015. - Вип. 34, Т. 1.
 71. Іванишин В.В. Аграрна реформа: в науці, практиці і освіті. Стаття. «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку агарного бізнесу». – Тернопіль. – 2015. С.121-123.
 72. В. Іванишин , І. Шувар, В. Сендецький, Н. Колісник, Л. Центило. Гречка другого врожаю. Стаття. Всеукраїнський журнал современного агропромышленника «Зерно». – 2016. - №5(122). С.168-171.
 73. В. Іванишин ,І. Шувар В. Сендецький Н. Колісник Л. Центило. Вирощування гречки в проміжних посівах,Стаття ,Газета підприємців «Агробізнес сьогодні». – Київ. – 2016. - №11. С.44-46.
 74. В. Іванишин ,Т. Гуцол, С. Комарніцкий. Обґрунтування параметрів технічного забезпечення проектів збирання ранніх зернових культур. Стаття. Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни».- м. Кам'янець-Подільський. – 2016. С.27-30.
 75. Іванишин В.В., Кузмінський Р.Д., Барабаш Р.І., Ткач О.В. Вплив збільшення кількості постів на показники ефективності технологічних процесів технічного обслуговування тракторів ХТЗ-3522. Стаття. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Сільськогосподарські науки. Випуск 24, частина 2. – м. Кам'янець-Подільський. – 2016. С.175-183.
 76. Іванишин В.В., Шувар І.А., Гаврилянчик Р.Ю., Сендецький В.М., Бунчак О.М., Тимофійчук О.Б. The technology of buckwheat growing as a planting filler. Технологія вирощування гречки в проміжних посівах. Стаття. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Сільськогосподарські науки. Випуск 24, частина 1. – м. Кам'янець-Подільський. – 2016. С.93-100.
 77. Іванишин В.В., Дудзяк О.А. Застосування в Україні досвіду розвитку сільських територій європейських країн та США. Стаття. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. Випуск 24, частина 1. – м. Кам'янець-Подільський. – 2016. С.5-10,6,
 78. Ivanyshyn V, Havrylianchuk R., Burduga V. Collection of the buckwheat world gene fund in Ukraine // Селекція, насінництво, технологія вирощування круп'яних та інших сільськогосподарських культур: досягнення і перспективи. Стаття . Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90- річчю від дня народження видатного вченого селекціонера О. С. Алексеєвої. 25-26 квітня 2016 року, Кам'янець-Подільський, 2016.
 79. В. Іванишин. Р. Гаврилянчик. В. Бурдига. І. Бойко. Досвід вирощування органічної гречки. Стаття. Агробізнес сьогодні. - 2016. - № 15-16.
 80. В. Іванишин. Р. Гаврилянчик. В. Бурдига. І. Бойко. Фермерська екогречка. Стаття. The Ukrainian Farmer. - 2016. - № 9.
 81. В. Іванишин. Р. Гаврилянчик. В. Бурдига. Економічна доцільність вирощування гречки. Стаття. Пропозиція. - 2016. - № 10.
 82. В. Іванишин. О. Дудзяк. Вплив державної політики на розвиток сільських територій. Стаття. Збірник наукових праць ІІ міжнародної науково-практичної конференції – Тернопіль, 2016 – 355 с.
 83. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П. Аналіз науково-методичних засад обґрунтування параметрів комплексів зернозбиральних комбайнів. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2016. – Вип. 24, частина 2. – С. 124-132.
 84. В.В. Іванишин, І.А. Шувар, А.І. Шувар, В.М. Сендецький, О.М. Бунчак, О.Б. Тимофійчук, В.С. Гнидюк, М.М. Климчук, Н.М. Колісник, Б.В. Тимофійчук. Потенційні можливості та перспективи біологізації землеробства і тваринництва в Україні. Стаття. Посібник українського хлібороба. – Том 1. К. – 2017. – 296-300 с.
 85. І.А. Шувар, В.В. Іванишин, В.М. Сендецький, О.Б. Тимофійчук, О.М. Бунчак, Р.Ю. Гаврилянчик, Б.В. Тимофійчук, Н.М. Колісник, А.М. Шувар, І.Є. Бойко. Перспективи та шляхи удосконалення сівозмін сучасного біологізованого землеробства. Стаття. Посібник українського хлібороба. Том 1. К.  2017. – 96-104 с.,9,
 86. Volodymyr Ivanyshyn, Taras Hutsol. The Ukrainian agricultural group state and agro-machinery rovision. Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine. Scientific monograph, Vol.I. Krakow, 2017. – 5-18 c.
 87. Volodymyr Ivanyshyn, Nataliia KorzhenivskaEconomic risk of the international competitivenes. The Second International Scientific Conference. Tourism in function of development of the republic of Serbia. Thematic Proceedings II. Vrnjacka Banja, 1-3 June, 2017. – 662-680 c.
 88. Іванишин В.В. Шувар І.А. Сендецький В. Бунчак О.М. Центило Л.В. Агроекологічні основи поліпшення родючості ґрунтів для сталого функціонування агроекосистем, виробництва екологічно чистої продукції та охорони довкілля в сучасному землеробстві ,Стаття ,Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми підвищення родючості ґрунтів та застосування агрохімічних засобів в агрофітоценозах». Дубляни, 7-9 червня 2017 р. – 255-264 с.,10.
 89. В. Іванишин, І.Шувар, В.Бурдига. Гречка на сидерат. Стаття. The Ukrainian Farmer. – 2017.- № 8(92). – С. 78-79.
 90. В. Іванишин, І.Шувар, В.Бурдига. Ефективність вирощування гречки на сидерат,Стаття,Агробізнес сьогодні. – 2017. - №14 (357). – С. 80-81.
 91. В.В. Іванишин, Т.Д. Гуцол, С.П. Комарніцкий. Стани технологічних складових при збиранні зернових культур. Стаття. Аграрна наука та освіта Поділля: зб. наук.пр. міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 берез. 2017р., м. Кам'янець-Подільський. – Тернопіль: Крок, 2017. – Ч. 2. – С. 40-42.

Патенти:

 1. Спосіб вирощування екологічно-чистого зерна гречки в поукісних посівах,Патент ,Пат. 112800 Україна, МПК A01C 21/00. – № u201607595 заявка від 11.07.2016. Опубл. бюл. №24, 2016 р. Іванишин В.В. Бурдига В.М. Сеник І. І.; заявник і патентовласник Подільський державний аграрно-технічний університет
 2. Спосіб вирощування гречки в проміжних посівах,Патент ,Пат. 111898 Україна, МПК А01В 47/00. - № u201605269 заявка від 16.05.2016. Опубл. бюл. №22, 2016 р., Іванишин В.В. Сендецький В.М. Колісник Н.М. Бунчак О.М. Шувар І.А. Центило Л.В. Гаврилянчик Р.Ю.

Навчально-методичні роботи (за період науково-педагогічної діяльності):

 1. В.В. Іванишин, М.В. Галич, В.П. Ситник, В.М. Круть, М.К. Лінник та ін.. Механізація основних робіт при вирощувані озимих культур. Рекомендації. ННЦ «ІМЕСГ» протокол № 5 від 02.07.2002р.  – Київ. – Глеваха, 2002. – 20 с.
 2. В.В. Іванишин. Фінансовий лізинг в АПК. Збірник статей і доповідей. К: «ТРУД-ГриПол», 2003, 5-26с.
 3. В.В. Іванишин, В.П. Ситник, М.К Лінник, В.І. Саченко та ін. Механізація основних осінньо-польових робіт при вирощуванні озимих культур. Рекомендації. ННЦ «ІМЕСГ» протокол № 7 від 1.07.2004р.  – Київ. – Глеваха, 2004. – 44 с.
 4. В.В. Іванишин. Сільгоспмашинобудування: вихід із занепаду. Науково-методичний бюлетень. Президентський контроль №3, 2004.
 5. В.В. Іванишин, В.П. Ситник, М.К. Лінник, В.І. Савченко, П.В. Гринько та ін. Механізація основних весняно-польових робіт. Рекомендації. ННЦ «ІМЕСГ» протокол № 2 від 17.02.2004р.  – Київ. – Глеваха, 2004. – 52 с.
 6. В.В. Іванишин. Практикум з маркетингу: Ситуації та ділові ігри. Методичний посібник. К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2004. – 17 с.
 7. В.В. Іванишин. Методичні рекомендації з оцінювання маркетингових комунікацій. Методичні вказівки. К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2004. -19 с.
 8. В.В. Іванишин. Практикум з маркетингу: ситуації та ділові ігри. Методичні вказівки. К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2004. -16 с.
 9. В.В. Іванишин, В.В. Погорілий, Л.П Шустік. Ринок сільськогосподарської техніки в Україні. Науковий вісник НАУ. – Київ, 2005. – С.13-28
 10. В.В. Іванишин. Підвищення показників ефективності використання техніки АПК. Матеріали конференції. Міжнародна науково-технічна конференція до 75-річчя факультету механізації сільського господарства Навчально-наукового технічного інституту (10-11 лютого 2005 року),
 11. В.В. Іванишин. Провідна роль УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в формуванні та реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі України. Підбірка науково-технічних праць. К.:Український науково-дослідний інститут прогнозування та випрбування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л.Погорілого. – Дослідницьке, 2006. – 24 с.,/[за ред. В.В. Іванишина; підготували: Коваль С.М., Шейченко В.О, Лученецька Т.В., Таргоня Н.С., Шовтута О.П., Федоренко О.Б., Данилюк О.М., Філатов В.І.]
 12. В.В. Іванишин. Випробування – необхідний етап в створенні конкурентоспроможної сільськогосподарської техніки. Стаття. Техніка АПК. – 2006. - № 6. – С. 11-18.
 13. В.В. Іванишин. Рекомендації по вибору техніки для виробництва цукрових буряків. Рекомендації. К.:Український науково-дослідний інститут прогнозування та випрбування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л.Погорілого. – Дослідницьке, 2006. – 26 с.,/[за ред. В.В. Іванишина; підготували: Коваль С.М., Шейченко В.О, Лученецька Т.В., Таргоня Н.С., Шовтута О.П., Федоренко О.Б., Данилюк О.М., Філатов В.І.]
 14. В.В. Іванишин. Технологія обчісування. Обчісуючі жниварки. Підбірка наукових  праць. Тематична підбірка науково-технічних праць співробітників УкрНДІПВТ ім. Погорілого за 2003-2005рр. – Дослідницьке, 2006. – 26 с./[за ред. В.В. Іванишина; підготували: Шустік Л.П., Войтюк П.О., Шейченко В.О., Бабинець Т.Л., Шульган І.М., Носач Л.Г., Філатов В.І.]
 15. В.В. Іванишин. Впровадження поновлювальних джеред енергії у сільськогосподарському виробництві. Добірка науково-технічних праць. Тематична добірка науково-технічних праць співробітників УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого за 2001-2006 рр. – Дослідницьке, 2006. - 75 с./[за ред. В.В. Іванишина; підготували: М.М. Сенчук, В.П. Клименко, Н.С. Таргоня, В.І. Філатов.
 16. В.В. Іванишин, В.М. Булгаков, Д.Г. Войтюк, В.В. Адамчук. Науково-технічна політика в сільському господарстві. Стаття. Вісник аграрної науки. – 2007. № 3. – С. 5-10.
 17. В.В. Іванишин. Економічна ефективність енергозберігання в ґрунтообробні та сівбі зернових і ріпаку. Стаття. Економіка АПК. – 2007. - №9. – С. 28-33.,
 18. В.В. Іванишин, Т.Л. Бабинець. Ефективність нової техніки та її оцінка на етапі випробування. Стаття. Економіка АПК. – 2008. - № 1. – С. 21-24.
 19. В.В. Іванишин. Вплив кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств на проведення лізингових операцій. Стаття. Таврійський наук. вісник: зб.наук. пр. Херсонського ДАУ. – Херсон: Айлант, 2009. – Вип. 65. – C. 224-230.
 20. В.В. Іванишин. Ефективність використання технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств в системі заходів точного землеробства,Стаття,Вісник ХНАУ: зб. наук. пр. /Харківський нац.аграрн.  ун-т. – Х., 2010. - № 10. – С. 18-28. – (Серія «Економічні науки»).
 21. В.В. Іванишин. Обґрунтування вартісно-орієнтованої концепції контролінгу, GPS-моніторингу та диспетчеризації в аграрному виробництві. Стаття. Вісник аграрної науки. – 2010. - №9. – С. 58-63.
 22. В.В. Іванишин. Досвід використання лізингу в системі заходів розвитку сільських територій. Стаття. Науковий вісник НУБіП України  (випуск 163 частина 2). – 2011. – С. 43-49.
 23. В.В. Іванишин. Розвиток та функціонування ринку технічних засобів для сільського господарства в Україні. Економіка АПК. – 2011. - №3. – С. 78-82.
 24. В.В. Іванишин. Роль держави в інвестуванні розвитку технологічного забезпечення аграрного сектора АПК. Стаття. Інвестиції: практика та досвід. – 2011. - №9. – С.12-14.
 25. В.В. Іванишин. Методичні рекомендації з оцінювання маркетингових комунікацій (2-е видання, виправлено і доповнено).Методичні вказівки,К.: Видавничий центр НУБіП України, 2012. -15 с.
 26. В.В. Іванишин. Тенденції розвитку світового ринку сільськогосподарської техніки. Стаття. Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. – ДДАЕУ. – 2012. - № 2. – Режим доступу: http;//www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1511.
 27. В.В. Іванишин, Н.М. Рідей, О.В. Зазимко, О.В. Бачинський, Д.Ю. КасаткінІнструкції про порядок призначення керівників практичного навчання студентів із числа головних спеціалістів. Інструкції. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2012. – 35 с.
 28. В.В. Іванишин, В.В. Адамчук, В.М. Булгаков. Про розробку й створення в Україні сільськогосподарських машин сучасного рівня,Стаття,Зб. наук. пр. ВНАУ. – Вінниця, 2012. - №11, т. 2 (66). – С. 8-13. – (Скрія «Технічні науки»).
 29. В.В. Іванишин. Методичні рекомендації з маркетингу: ситуації та ділові ігри (2-е видання, виправлено і доповнено).Методичні вказівки. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2012. -16 с.
 30. В.В. Іванишин. Машини для захисту рослин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із дисципліни «Сільськогосподарські машини» для студентів сільськогосподарських вузів за напрямом підготовки 6.100102 – «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». Методичні вказівки,К.: Видавничий центр НУБіП України, 2012. - 50 с.
 31. В.Іванишин, О.Войналович, Н.Рідей, А.Гладкий, О.Зазимко, О.Бачинський. Правове регулювання організації роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу. Посібник. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2012. – 324 с.
 32. В.В. Іванишин, О.В. Шкільов, А.О. Музиченко, М.І. Ібатуллін, Л.В. Бойко. Рекомендації по ефективності використання орендованих земель збереження їх родючості,Рекомендації,Видавництво «Знання України». – Київ, 2012. – 60 с.
 33. Правове регулювання організації роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу. Навчальний посібник. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013. – 322 с.,322,/[за ред. Д.О. Мельничука Підготували: О.В. Войналович, Н.М. Рідей, та ін.]
 34. Іванишин В. В., Шувар І. А., Сендецький В. М., Центило Л. В., Гаврилянчик Р. Ю. Рекомендації з вирощування гречки у проміжних посівах. Методичні вказівки. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – 48с.
 35. Іванишин В. В. Аграрна реформа: в науці, практиці і світі. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку аграрного бізнесу. Стаття. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – С. 121-123. – (До 50-річчя ТНЕУ)
 36. Іванишин В. В., Супрович М.П., Марущак А.М., Тиш М.А., Шевчук І.І., Романишин О.Ю., Цивенкова Н.М. Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі». Навчальний посібник. Кам-Под.: ТОВ «Друк-Сервіс», 2016. – 304с.
 37. Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю. Рецензія на книгу. Медоборим – 2006, 2016. – 480 с., Іванишин В. В.
 38. В.В. Іванишин, Р.Ю. Гаврилянчик, В.М. Бурдига. Гречку вирощувати економічно вигідно. Стаття. Пропозиція. – 2016. № 10. – С.66-69.
 39. В.В. Іванишин, Т.Д. Гуцол, С.П. Комарніцкий. Обґрунтування параметрів технічного забезпечення проектів збирання ранніх зернових культур //Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного  потенціалу країни. Стаття. Зб.наук.пр. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Кам'янець-Подільський, 2016. – С.27-30.
 40. В.В. Іванишин, І.А. Шувар, М.В. Роїк, В.М. Сендецький та ін. Науково-практичні рекомендації «Комплексні гумінові препарати для сучасного землеробства». Рекомендації. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017.
 41. В.В. Іванишин, А.М. Стельмащук. Інноваційний шлях до університету дослідницького типу. Стаття. Науково-виробничий журнал «Інноваційна Економіка» 5-6'2017 [69]  СМП «ТАЙП». – Тернопіль. - С.5-18.
 42. В. В. Іванишин, О. А. Дудзяк. Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія.// Проблема мотивації повернення молоді на сільські території. Теза. Зб.тез міжн.наук. конф., присвяченої 45-річчю економічного факультету ПДАТУ Кам.-Под., 12-13 жовтня 2017 р. – С.48-51.
 43. В. Іванишин, Т. Гуцол, С. Комарніцкий. Сучасні проблеми землеробської механіки./Розв'язання завдань інженерного менеджменту. Теза. Зб. наук. праць, міжн. наук. конф., присвяченої 117 річниці від дня народження академіка П.М. Василенка. ПДАТУ Кам.-Под., 16-18 жовтня. 2017 – С.106-107.
 44. В. Іванишин, В. Дуганець, В. Іліяшик. Сучасні проблеми землеробської механіки./ Особливості експлуатації зернозбиральних комбайнів на напівгусеничному ходу. Теза. Зб. наук. праць, міжн. наук. конф., присвяченої 117 річниці від дня народження академіка П.М. Василенка. ПДАТУ Кам.-Под., 16-18 жовтня. 2017 – С.108-110.
 45. В. Іванишин, В. Дуганець, В. Іліяшик. Сучасні проблеми землеробської механіки./ Аналіз ущільнення ґрунтів гусеничними ходовими ходовими системами зернозбиральних комбайнів CLASS LEXION. Теза. Зб. наук. праць, міжн. наук. конф., присвяченої 117 річниці від дня народження академіка П.М. Василенка. ПДАТУ Кам.-Под., 16-18 жовтня. 2017 – С.111-113.
 46. В. Іванишин, А. Рудь, І. Мошенко. Сучасні проблеми землеробської механіки./ Дослідження переущільнених ґрунтів у господарствах західної частини України. Теза. Зб. наук. праць, міжн. наук. конф., присвяченої 117 річниці від дня народження академіка П.М. Василенка. ПДАТУ Кам.-Под., 16-18 жовтня. 2017 – С.114-116.