Подільський державний аграрно-технічний університет

Гуменюк Ірина Іллівна

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04 «Германські мови»

Вчене звання:

Контактний телефон: +38 (067) 492 33 96

E-mail: irynahumenyuk79@gmail.com

0000-0002-7905-9771

Місце і дата народження:
12 березня 1979 року в с. Довжок, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області

Освіта:
Вища. У 2000 році закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю 7.010101 «Педагогіка і методика середньої освіти, російська та англійська мови і література», у 2005 році закінчила Кам'янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури.

Кандидатську  дисертацію на тему: «Структурні та лексико-семантичні особливості фразеологічних одиниць із колоративами в англійській мові» захистила в 2010році у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Напрям наукового дослідження:
«Лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження фразеологічної системи англійської мови»

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Англійська мова професійного спрямування»;
 • «Ділова англійська мова»;
 • «Англійська мова наукового спрямування»

Діяльність:

 • З березня 2001 р. по серпень 2002 р. – викладач англійської мови у Подільській філії Перших Київських державних курсів іноземних мов у м. Кам'янець-Подільський.
 • З вересня 2002 р. по жовтень 2006 р. – викладач англійської мови у Подільській філії Київського університету туризму, економіки і права у м. Кам'янець-Подільський.
 • З вересня 2004 р. по серпень 2016 р. – викладач кафедри англійської мови факультету іноземної філології Кам'янець-Подільського державного університету.
 • З 2006 до 2009 року – аспірантка кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
 • З серпня 2016 р. до цих пір – викладач кафедри

Наукові статті:

 1. Використання фразеологічних одиниць в публіцистичних творах (за матеріалами англо- та російськомовних видань) / І. І. Гуменюк // Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес : матеріали міжнародної наукової конференції, 24-25 листопада 2004 року / [ред. кол. : О. Д. Огуй, О. Г. Ушенко та ін.]. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 69–71.
 2. Кольористика у фразеології – ключ до культурної інтерпретації (на матеріалі англійської та української мов) / І. І. Гуменюк // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету/ [ред. кол. : М. Ф. Гетьманець, Л. О. Іванова та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – Вип. 11. – Т. 1. – С. 211–218. – (Філологічні науки).
 3. Синтагматичні та парадигматичні зв'язки у фразеологічних одиницях англійської та української мов / І. І. Гуменюк // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / [ред. кол.: М.М.Полюжин, В. В. Левицький та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2005. – С. 74–81.
 4. Функціонування фразеологічних одиниць з колоронімами у сучасній англійській та українській мовах / І. І. Гуменюк // Германістика в Україні та закордоном. Стан і перспективи : матеріали міжнародної наукової конференції, 13 травня 2005 року / [ред. кол.: Т.Р.Кияк, М.В.Гамзюк та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – С. 80–88.
 5. Психологічні та лінгвістичні аспекти вживання фразеологізмів у мовленні / І.І. Гуменюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. праць та доповідей всеукраїнської наукової конф., 12-13 травня 2005 р. / [ред. кол. : В. Г. Каплун, В. В. Третько та ін.]. Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2005. – С. 14–16.
 6. Трансформація фразеологічних одиниць в Шевченківській прозі // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, Випуск 9: За матеріалами міжнародної конференції, присвяченої 190-й річниці з дня народження Т.Г.Шевченка(17-19 травня 2004р.). – 2005. – С.518-527
 7. Колірна епідигматика у фразеології (на матеріалі англійської та української мов) / І. І. Гуменюк // Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку : матеріали 4 Міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 березня, 2006 р. / [ред. кол.: В. А. Бугров, Д. Б. Буй та ін.] – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – С. 387–389.
 8. Використання фразеологічних одиниць в публіцистичних творах (за матеріалами англо- та російськомовних видань) / І. І. Гуменюк // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць ; [ред. кол. : В.Д.Каліущенко, М.Г.Сенів та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – Вип.13. – С. 154–162.
 9. Ґендерний аспект англійських фразеологізмів з компонентом кольоропозначення / І.І.Гуменюк // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету / [ред. кол. : Л. О. Іванова, М. Ф. Гетьманець та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2006. – Вип. 12. – Т. 1. – С. 87–96. – (Філологічні науки).
 10. Використання фразеологічних одиниць в туристичних рекламних текстах (за матеріалами англомовних публіцистичних видань)// Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Ред. М.Лазарук, 2007 №2-3. – С.219-224
 11. Лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження червоного кольору (на матеріалі фразеології англійської та української мов) / І. І. Гуменюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / [ред. кол. : В. В. Левицький, Л. І. Бєлєхова та ін.]. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2007. – Вип. 3. – Ч. 1. – С. 146–148.
 12. Лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження номінації жовтого кольору (на матеріалі фразеології англійської та української мов) / І. І. Гуменюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / [ред. кол. : П. Ю. Саюх, О. А. Дубасенюк та ін.]. – Житомир, 2007. – Вип. 33. – С. 193–197.
 13. Внутрішня форма та епідигматика фразеологізмів (на матеріалі англійської та української мов)// Вісник Луганського національного педагогічного університету. Філологічні науки. – Луганськ, 2007. – №13. – С.50-58
 14. Класифікація фразеологічних одиниць за типами переосмислення / І. І. Гуменюк // Актуальні проблеми германської філології : матеріали III Міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора, доктора філологічних наук В. В. Левицького, 10-12 квітня 2008 року / [ред. кол. : О. Г. Ушенко, В. І. Кушнерик та ін.]. – Чернівці : Книги – XXI, 2008. – С. 290–294.
 15. Лексико-граматичні особливості фразеологічних одиниць із компонентом кольоропозначення в англійській мові / І. І. Гуменюк // Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / [ред. : М. Лазарук]. – Чернівці, 2008. – № 1. – С. 266–274.
 16. Символіка кольоропозначень у складі фразеологічних одиниць для вираження концепту емоцій та почуттів (на матеріалі англійської мови) / І. І. Гуменюк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / [ред. кол. : В. В. Левицький, А. Д. Бєлова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008. – Вип. 370-371. – С. 30–35. (Германська філологія).
 17. Фразеологічність колоративів (на матеріалі фразеологізмів англійської мови) / Гуменюк І.І.// Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 39.- Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015.- С.66-72
 18. Non-phraseological ways of idioms translation (based on the novel "Three men in a boat" by Jerome K.Jerome// Proceedingsofthe International Scientific Conference "Topical problems of modern science" (June 16, 2017, Warsaw, Poland)/ RS Global S. z O.O., Vol.2. - Warsaw, Poland, 2017. – P.4-9

Методична робота:

 1. Англійська мова для юристів [Text] : метод. посіб. для студ. заоч. форми навч. за спец. "Правознавство" / Економіко-правовий факультет Київського ун-ту туризму, економіки і права у м. Кам'янець-Подільському; уклад. І. І. Гуменюк. - Кам'янець-Подільський :Абетка-Нова, 2004. - 84 с. - Альтернативна назва: Englishfor Lawyers. - ISBN 966-8119-67-3ББК Ш143.21-913-2
 2. Jerome K. Jerome. Threemenon the bummel: навчально-методичний посібник для домашнього читання для студентів І – ІІІ курсів факультету іноземної філології/ уклад. І. І. Гуменюк, Т.Л.Гурман.- Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2010. - 150 с.
 3. English accentual structure / Гуменюк І.І.// Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / За заг. ред. П.Л.Шулик, О.В.Кеби. – Частина ІІI. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015.- С.58-67