Подільський державний аграрно-технічний університет

Ліщук Світлана Георгіївна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання:

Контактний телефон: (03849) 2-31-57

E-mail: itomlin@ukr.net

0000-0002-6294-5259

Місце і дата народження:
2 травня 1981 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.

Освіта:
Вища. У 2005 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю "Ветеринарна медицина" та здобула кваліфікацію магістра ветеринарної медицини.

Кандидатську  дисертацію на тему: «Селекційно-генетичні та біологічні особливості українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах Поділля» захистила у 2015 році.

Напрям наукового дослідження:
«Порівняльна характеристика тварин українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід».

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Фізіологія сільськогосподарських тварин»;
 • «Фармакологія»;
 • «Ветеринарна радіобіологія»

Діяльність:

 • 2005 рік – обрана звітно-виборною профспілковою конференцією студентів ПДАТУ на посаду голови профкому студентів Подільського державного агарно-технічного університету.
 • 2008-2009 роки – працювала науковим співробітником Подільського державного агарно-технічного університету.
 • 2009-2012 роки – навчання у аспірантуру Інституту розведення та генетики тварин Національної Академії грарних наук України.
 • З 1 квітня 2016 року асистент кафедри фізіології, біохімії і морфології.

Наукові статті:

 1. Ліщук С.Г. Особливості газоенергетичного обміну у корів української червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід в умовах Поділля / С.Г. Ліщук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького.-Л., 2011рік.- том 13, №4 (50), частина 3 – С.182-184
 2. Ліщук С.Г. Показники безпечності кисломолочного сиру та глазурованих сирків дитячого харчування різних молокопереробних підприємств України / С.Г. Лішук, Т.М.Приліпко, Н.В.Букалова, В.Б.Косташ //Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок./Інститут біології тварин, випуск 14 №1,2 – Львів, 2013 – С.305-356
 3. Ліщук С.Г. Порівняльна оцінка відтворювальної здатності корів української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах Поділля. / С.Г. Ліщук // Зб. наук. пр. ПДАТУ.– Кам'янець-Подільський,. 2013. – №21. – С.112-116
 4. Ліщук С.Г. Порівняльна оцінка забійних якостей та хімічного складу м'яса бугайців української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах Поділля / С.Г. Ліщук // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок / Інститут біології тварин. Вип. 14 №1,2.– Львів, 2013. – С.352-356.
 5. Ліщук С.Г. Породні особливості газоенергетичного обміну та легеневої вентиляції в організмі корів Подільського регіону / С.Г. Ліщук // Зб. наук. пр. ПДАТУ.– Кам'янець-Подільський, 2014. – №22. – С.114-117
 6. Ліщук С.Г. Ріст і розвиток молодняка української червоно-рябої молочної породи в умовах Буковини/С.Г.Ліщук, В.Б. Косташ, В.О.Кадиш //Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок./Інститут біології тварин, випуск 12 №1,2 – Львів, 2011 – С.333-338
 7. Ліщук С.Г. Ріст, розвиток та молочна продуктивність корів української чорно- та червоно-рябих молочних порід / С.Г. Ліщук // Матеріали IX наукової конференції молодих вчених та аспірантів. – Чубинське, 2011. – С.57-58
 8. Ліщук С.Г. Селекційно-генетичні та біологічні особливості українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах Поділля / С.Г.Ліщук // Тваринництво України. – 2014. – № 12. – С. С. 21-25
 9. Ліщук С.Г. Селекційно-генетичні та господарсько біологічні особливості української чорно-і червоно-рябої порід в умовах Поділля / С.Г. Лішук // Матеріали VIII наукової конференції молодих вчених та аспірантів. – Чубинське, 2010. – С.40-41