Подільський державний аграрно-технічний університет

Печенюк Василь Іванович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання: доцент

Почесне звання: заслужений працівник освіти України

Контактний телефон:(03849) 6-83-90, моб. 0974256942

E-mail: Vasylivan@meta.ua

0000-0003-0979-1091

Місце і дата народження:
16 січня 1949 року в с. Стецева Снятинського району Івано-Франківської області.

Освіта:
вища. У 1971 році з відзнакою закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію вченого агронома.

Кандидатську  дисертацію на тему: «Ефективність прийомів с.-г. рекультивації після добування корисних копалин в умовах Поділля України» захистив у 1977 році.

Напрям наукового дослідження:
«Рекультивація порушених земель в умовах Поділля»

Викладає навчальні дисципліни:
Екологічні проблеми землеробства; Сільськогосподарська меліорація.

Діяльність:

 • В січні 1971 року направлений на роботу за державним розподілом в Чернівецьку область  Хотинського району старшим агрономом-меліоратором;
 • З 1973 по 1974 рік працював старшим агрономом Чернівецької філії "Укрземпроект":
 • З 1974 по 1977 рік аспірант кафедри загального землеробства Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту спеціальність «загальне землеробство»;
 • З 1977 року асистент кафедри загального землеробства Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту;
 • З 1980 року доцент кафедри загального землеробства Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту;
 • З 1983 по 2003 рік декан агрономічного факультету;
 • З 2003 по 2011 рік директор інституту агротехнологій;
 • З 2011 року доцент кафедри землеробства, агрохімії і грунтознавства;
 • З 2014 р. учений секретар Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З 2015 р. – 2018 рік – доцент кафедри землеробства, грунтознавства і захисту рослин.
 • З вересня 2018 року – доцент кафедри садово-паркового господарства, землеробства і грунтознавства.

Наукові статті:

 1. Печенюк В.І., Кващук О.В., Галицька Г.Й. Наукові основи рекультивації порушених земель професора Ступакова В.П. в західному і південно-західному регіоні України. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми землеробства» Спец. Випуск до 100-річчя з дня народження Ступакова В.П. Кам'янець – Подільський, 2015 р. С. 50-54.
 2. Печенюк В.І. Асортимент сільськогосподарських культур, придатних для вирощування на рекультивованих землях Придністров'я України. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 90-річчя з дня народження О.С.Алексєєвої Кам'янець – Подільський, 2016 р. С. 294-296.

Методична робота

 1. Печенюк В.І., Рихлівський І.П., Хомовий М.М. Рекомендовані і перспективні гербіциди в посівах основних польових культур (Методичні вказівки для студентів напряму 6.090101 «Агрономія» із навчальної дисципліни «Землеробство» за ОКР «бакалавр».
 2. Печенюк В.І., Рихлівський І.П., Хомовий М.М., Глущак А.Г., Бурдига В.М.Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Меліорація земель для студентів напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» (денна і заочна форма навчання).
 3. Печенюк В.І., Рихлівський І.П., Хомовий М.М. Методичні вказівки та робочий зошит для лабораторно-практичних занять з «Землеробства»