Подільський державний аграрно-технічний університет

Семенов Олександр Михайлович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Контактний телефон: 0671400578

E-mail: som_s78@ukr.net

0000-0002-9990-2658

Місце і дата народження:
21 червня 1978 року у м. Кам'янці-Подільському

Освіта:
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2005 рік. Спеціальність «Механізація сільського господарства». Кваліфікація магістр інженер-механік.

Кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення процесів пастеризаційної і стерилізаційної обробки харчової продукції і напоїв». З 2011 року кандидат технічних наук, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв». 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри.

Напрям наукового дослідження:
«Наукові основи та апаратурне оформлення інтенсифікації перебігу перехідних процесів при виробництві харчових продуктів»

Викладає навчальні дисципліни:
Машини, обладнання та їх використання у тваринництві. Проектування технологічних процесів у тваринництві.

Діяльність:

  • 2001р. - навчальний майстер кафедри механізація тваринництва;
  • 2001-2002 рр. – асистент-стажист кафедри механізації тваринництва;
  • 2002-2011 рр – асистент кафедри механізації переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
  • 2011-2013 рр. – в.о. доцента кафедри машиновикористання в АПК;
  • з 2013 року доцент кафедри машиновикористання в АПК.

Наукові статті:

  1. Семенов О.М., Підлісний В.В., Палилюлько М.І. Вплив геометричних параметрів упаковок на показники питомої поверхні / Збірник наукових праць ПДАТУ № 22 / За ред.. доктора економічних наук, професора, В.В. Іванишина – Кам'янець-Подільський, 2014.
  2. Семенов О.М., Підлісний В.В., Палилюлько М.І. Вплив агротехнічних заходів на кагатну гниль при зберіганні цукрових буряків // Збірник наукових праць ПДАТУ № 23 / За ред. доктора економічних наук, професора, ректора університету В.В. Іванишина – Кам'янець-Подільський, 2015.
  3. Семенов О.М., Підлісний В.В., Палилюлько М.І. Фізичні впливи на процеси підготовки тари до фасування рідинної продукції // Збірник наукових праць ПДАТУ №24 / За ред. доктора економічних наук, професора, ректора університету В.В. Іванишина – Кам'янець-Подільський, 2016 р. 20. Семенов О.М. Влияние соотношений геометрических параметров упаковок на показатель удельной поверхности. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2015. Vol.17. №.5.

Методична робота:

  1. Бендера І.М., Стрельчук О.Я., Семенов О.М., Борис М.М., Підлісний В.В. Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв. Лабораторний практикум для студентів інженерних спеціальностей Кам'янець-Подільський: Вид. «Абетка», 2007.
  2. Бендера І.М., Стрельчук О.Я., Підлісний В.В, Семенов О.М., Скляр О.Г., Пастушенко С.І., Дуганець В.І., Михайлович Я.М., Іванов Г.О. Підйомно-транспортні машини. Навчально-методичний комплекс: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців із напряму 6.100102 «Процеси машини та обладнання агропромислового виробництва» // За редакцією: І.М. Бендери та О.Я. Стрельчука. – Кам'янець подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. -368 с.