Подільський державний аграрно-технічний університет

Ректорат ПДАТУ
РЕКТОР

Іванишин Володимир Васильович
доктор економічних наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України

 

Проректор з навчальної роботи

Ясінецька Ірина Анатоліївна
доктор економічних наук, професор, Академік академії наук вищої освіти України

 

Проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності

Білик Тетяна Леонівна
кандидат економічних наук

 

Проректор з навчально-науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності

Строяновський Василь Станіславович
кандидат сільськогосподарських наук

 

Проректор з науково-педагогічної і виховної роботи

Гуцол Тарас Дмитрович
кандидат технічних наук, доцент

 

Декан інженерно-технічного факультету

Панцир Юрій Іванович
кандидат технічних наук, доцент

 

Декан факультету агротехнологій і природокористування

Гаврилюк Валерій Борисович
кандидат сільськогосподарських наук

 

Декан економічного факультету

Місюк Микола Васильович
доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

 

Декан факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві

Цвігун Олег Анатолійович
кандидат ветеринарних наук, доцент

 

Т.В.О. директора навчально-наукового центру перепідготовки і підвищення кваліфікації

Федірко Павло Петрович
кандидат технічних наук, доцент

 

Радник ректора

Печенюк Василь Іванович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Помічник ректора

Погребняк Сергій Олегович

 

Учений секретар університету

Кобернюк Олена Тарасівна
кандидат сільськогосподарських наук

 

Директор науково-дослідного інституту круп'яних культур ім. О. Алексеєвої

Бурдига Віталій Миколайович
кандидат сільськогосподарських наук

 

Директор НДЦ «Поділля»

Чапай Валерій Олександрович

 

Завідувач науково-дослідної частини

Загнітко Лариса Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент

 

Керівник служби охорони

Кріль Валерій Петрович

 

Керівник навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти

Волощук Віталій Ростиславович
кандидат економічних наук

 

Юрисконсульт

Мальченко Дмитро Костянтинович

 

Начальник відділу кадрів

Яжук Ірина Семенівна

 

Начальник відділу Міжнародної та навчально-виробничої практики і працевлаштування

Гоголь Інна Анатоліївна
кандидат економічних наук

 

Начальник відділу міжнародних зв'язків

Гуменюк Ірина Іллівна
кандидат філологічний наук

 

Завідувач канцелярією

Корчак Вікторія Миколаївна

 

Президент студентського парламенту

Лужняк Віка Сергіївна

 

Директор навчально-наукового інституту дистанційної освіти

Волощук Юлія Олександрівна
кандидат економічних наук

 

Голова первинної профспілкової організації ПДАТУ

Ліщук Світлана Георгіївна
кандидат сільськогосподарських наук

 

Головний бухгалтер

Громик Тетяна Олександрівна

 

Відповідальний секретар приймальної комісіі

Семенов Олександр Михайлович
кандидат технічних наук, доцент

 

Директор Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету

Чубайко Олена Віталіївна
кандидат економічних наук, доцент

 

Голова ради Організації ветеранів університету

Рудь Анатолій Володимирович
кандидат технічних наук, доцент